23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2015 

אישור רפואי לעסוק בפעילות גופנית - תנאי הזכאות

(רפואת ספורט)

בדיקות רפואיות לקבלת אישור לביצוע פעילות גופנית, אישור להשתתפות באגודות ספורט ואישור לפעילות בחדר כושר.

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מגן זהב זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת לחברי "מגן זהב"
 
מכבי שלי זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת לחברי "מכבי שלי"
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו