29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  11.04.2016 

ניתוחי שדיים (הקטנה / א-סימטריה) - תנאי הזכאות

ניתוחים להקטנת שדיים ולתיקון א-סימטריה הניתנים על פי קריטריונים
רפואיים קבועים, ובכפוף לאישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

 •  לתשומת לבכם בהתאם לתיקון שנערך בחוק, לא יינתנו החזרים בגין ביצוע ניתוחים פרטיים, שיבוצעו החל מיום 1.7.16. מיום זה ואילך ניתן יהיה לממש את הזכות לניתוח פרטי בארץ בתשלום השתתפות עצמית מופחתת בלבד. ההשתתפות העצמית תכלול את כל מרכיבי הניתוח לרבות  הוצאות חדר ניתוח, שכר המנתח ואביזרים מושתלים (ככל שיידרשו). למידע נוסף >>
 

הזכאות

הזכאות היא לניתוח להקטנת שדיים או ניתוח להקטנת א-סימטריה בשדיים.
מימושה מותנה באישור מקדים של ועדה במכבי המאשרת ניתוחי שדיים במכבי.

מי זכאית?

לביצוע ניתוחי שדיים יש לקבל אישור מהוועדה לניתוחי שדיים, הפועלת לפי הקריטריונים הרפואיים הבאים:

רשימת הקריטריונים הרפואיים לביצוע ניתוחי שדיים

רשימת הקריטריונים הרפואיים לאישור ניתוחי השדיים:

הניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים רחבים, צנוחים וכבדים שלהערכת חברי הוועדה יוסרו בניתוח לפחות כ-600 גרם רקמת שד מכל צד.
הניתוח יאושר עבור אישה עם תלונות שלדיות שנבדקו וממצאים אורטופדיים הקשורים לגב ולכתפיים, כאשר להערכת חברי הוועדה מקורן של בעיות אלו בגודל השדיים והן יוקלו על ידי הניתוח.
במקרים מסוימים של השמנת יתר, כאשר חברי הוועדה לא יוכלו לקבוע אם התלונות השלדיות קשורות לגודל השדיים או למשקל העודף, יוצע לאישה לדון שוב בנחיצות הרפואית לניתוח הקטנת שדיים לאחר ירידה במשקל.
הניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים נפולים מאוד באופן שגורם לדלקות חוזרות תחת קפל השד, שלא הגיבו לטיפול רפואי, ואשר הקטנה של השדיים תשפר להערכת חברי הוועדה את מצב האישה או תקל עליה באופן משמעותי.

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח שדיים במצבי א-סימטריה:

במקרים בהם שד אחד גדול מאד ומוערך כי ההבדל בין השדיים הוא כ- 400-500 גרם רקמת שד לפחות, תאושר הקטנת אותו שד לצורך התאמתו לשד השני.
במקרים בהם קיים שד אחד בגודל סביר ואילו השד השני בלתי מפותח, יאושר ניתוח הגדלה והתאמת השד השני.

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח כאשר קיים חסר מוחלט של רקמת שד:

הניתוח יאושר אם קיים חסר מוחלט של רקמת שד.
מקרים חריגים יובאו לדיון בפני חברי ועדת ערר, בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה. ועדת הערר מורכבת מראש תחום כירורגיה ומנהלת מחלקת שירותי הרווחה במטה.

עלות

הניתוח הוא ללא עלות, בכפוף לאישור הוועדה לאישור ניתוחי שדיים.
לאחר אישור הוועדה יינתן טופס התחייבות כספית, ללא השתתפות עצמית.

היכן

 • ישיבות הוועדה מתקיימות במכבי, באזור המרכז , באזור הצפון ובאזור ירושלים שפלה דרום.
 • ניתוח להקטנת שדיים - בכל בית חולים ציבורי אחר שיש למכבי הסכם עימו. לרשימת בתי החולים הציבוריים שבהסכם >>
 • ניתוח לתיקון א-סימטריה - בכל בית חולים ציבורי.
 

הליך מימוש הזכאות

 • טרם הניתוח נדרש אישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.
 • נשים לאחר
  לידה
  - יכולות לפנות לוועדה רק בתום שנה ממועד
  הלידה
  האחרונה.
 • לא יאושרו החזרים בדיעבד לניתוח שלא קיבל את אישור הוועדה.
 

הליך הפנייה לוועדת אישורים:

1. קבלת הפניה לוועדה לניתוחי שדיים מרופא מומחה:
טרם פנייה לוועדה יש להצטייד בהפנייה שצריכה להינתן על ידי כירורג פלסטי או רופא
אורתופד
או על ידי רופא יועץ במרפאות חוץ של בתי החולים. ניתן לצרף להפנייה מסמכים רפואיים דוגמת תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן, מסמכים רפואיים המעידים על מצב נפשי.
בנוסף, יש למלא טופס בקשה לוועדה לאישור ניתוח הסרת עודפי עור.
את הטופס, בצירוף מכתב ההפנייה והמסמכים הרפואיים יש לשלוח לוועדה באזור מגוריכם, אשר תזמן את המבקש להופיע בפני הוועדה.
ניתן לפנות לוועדה בכל מחוז, על פי רצון החברה.
למחוז צפון
 
למחוז מרכז - הנותן שירותים גם לתושבי השרון
במחוז מרכז הוועדה לא תדון במקרים הבאים:
נשים עם רקע אונקולוגי המבקשות ניתוח שחזור שד.
יש לפנות לקבלת יעוץ אצל יועץ-על של מכבי בתחום הכירורגיה הפלסטית, בסניף רמת השרון. תיאום תור בטלפון - 03-5484646 שלוחה 2, פקס 073-2284185
לחברי מחוז ירושלים, שפלה ודרום:
 
2. הופעה בפני הוועדה
כשבועיים לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, ישלח אל החבר זימון באמצעות דואר ישראל או דואר אלקטרוני (מייל). הוועדה מתכנסת לערך אחת לחודש, וחברים בה רופאים כירורגים פלסטיים, עובדת סוציאלית ורכז הוועדה.
3. החלטות הוועדה
תשובת הוועדה תישלח בכתב לחברה בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
 • אישור בקשה: יישלח מכתב אישור לחברה באמצעות דואר או דוא"ל, חתום על ידי חברי הוועדה. עם מכתב האישור יש לפנות לקבלת התחייבות כספית לניתוח.
 • דחיית בקשה: ישלח מכתב דחייה מנומק באמצעות דואר או דוא"ל, חתום על ידי חברי הוועדה וכן העתק תשובה לרופא המפנה.
 • תשובת ביניים: במקרים שבהם קיימת התלבטות או חסר מידע , תקבל החברה מכתב או הודעה טלפונית.
 
ערעור על החלטת הוועדה: ניתן לשלוח ערעור בכתב לפקס 03-7958766 או למייל vaadashad@mac.org.il. מענה יינתן תוך 30 ימי עבודה מיום מקבלת המכתב.

4. קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח
את אישור הוועדה לניתוחי שדיים יש להעביר למזכירות המרכז הרפואי לצורך קבלת התחייבות כספית מול בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
ניתן לבקש התחייבות דרך האתר
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו