25 אוקטובר 2016 כ"ג תשרי תשע"ז
מעודכן לתאריך  01.10.2010  באדיבות ה 

דליפת שתן

(Urinary incontinence)

טיפולים פיזיותרפיים לרצפת האגן

(טיפולים אורוגינטליים)

זכויות חיילים המטופלים במכבי

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה לפי המקום שבו נעשים הטיפולים:

במכוני פיזיותרפיה של מכבי

הזכאות

טיפולים פיזיותרפיים לרצפת

האגן
.

עלות

ללא עלות.

היכן

במכון פיזיותרפיה של מכבי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

תהליך מימוש הזכאות

 1. נדרשת הפניה מאורולוג, גניקולוג או אורוגניקולוג.
 2. לקביעת תור ראשון במכון, יש ליצור קשר עם סניף מכבי.
  לאיתור סניף>>
 3. לפגישה הראשונה במכון יש להביא את הפניית הרופא.
 4. מספר הטיפולים ושיטת הטיפול ייקבעו בהתאם לתכנית הטיפולים שימליץ עליה הפיזיותרפיסט המאבחן במכון הפיזיותרפיה של מכבי.
 5. ניתן לבטל תורים במוקד מכבי ללא הפסקה (3555*).

במכוני פיזיותרפיה שיש להם הסכם עם מכבי / אצל מטפלים שיש להם הסכם עם מכבי

הזכאות

טיפולים פיזיותרפיים לרצפת האגן.

עלות

לטיפול אצל המטפל שבהסכם – תופק התחייבות ללא עלות.

לרכישת אלקטרודה הדרושה לצורך הטיפול - לרוב האלקטרודה מסופקת על ידי מכון הפיזיותרפיה של מכבי, אשר היפנה את המטופל לטיפול אצל המטפל בהסכם. באם המטופל נדרש לרכשה באופן פרטי, יינתן החזר עד תקרה של 200 ש"ח ועבור אלקטרודה אחת בלבד.

היכן

במכוני פיזיותרפיה שיש להם הסכם עם מכבי / אצל מטפלים שיש להם הסכם עם מכבי.

תהליך מימוש הזכאות

 1. נדרשת הפניה מאורולוג, גניקולוג או אורוגניקולוג.
 2. לקביעת תור ראשון במכון, יש ליצור קשר עם סניף מכבי.
  לאיתור סניף>>
 3. מכון הפיזיותרפיה של מכבי, בהתאם לשיקוליו, יפנה את המבוטח למכון או למטפל שיש להם הסכם עם מכבי.
 4. מספר הטיפולים ושיטת הטיפול ייקבעו בהתאם לתכנית הטיפולים שימליץ עליה הפיזיותרפיסט המאבחן במכון הפיזיותרפיה של מכבי.
 5. יש לקבל התחייבות בסניף, ולמסור אותה למכון או למטפל שמכון הפיזיותרפיה של מכבי המליץ עליו.
 6. לאישור המשך טיפול יש לגשת למכון הפיזיותרפיה של מכבי שאבחן בהתחלה, ולמסור דוח סיכום של הטיפול.
 7. אישור להמשך הטיפול יכול לתת הפיזיותרפיסט המחוזי או מורשה מטעמו (בהתאם להנחיות המחוז), ועל פיו תופק התחייבות המשך במשרד הסניף.
  בקשה לאישור הפיזיותרפיסט המחוזי תועבר על ידי הסניף או מכון הפיזיותרפיה.