24 אפריל 2017 כ"ח ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2017 

טיפולי שיניים לגילאי 15 שנים ומעלה - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי שלי

ב'מכבי שלי' מקבלים יותר ומשלמים פחות: חברים בגילאי 15 ומעלה זכאים להטבות ייחודיות, כמו סתימות, עקירות וטיפולי שורש ב-22 ₪, כתרים, גשרים ותותבות ב-50% הנחה.
 • שימו לב: 
   החל מה- 1.1.17 טיפולי השיניים המשמרים הניתנים במסגרת סל הבריאות, יורחבו עד גיל 15 ולא יוענקו עוד במסגרת תכניות שירותי הבריאות הנוספים. 

  חברים בגיל 0-15 זכאים לטיפולי שיניים ללא עלות או בהשתתפות עצמית נמוכה, במסגרת סל הבריאות הממלכתי. לפירוט הזכאות >
 • פירוט הזכאות

  הזכאות

  הנחות והשתתפות עצמית נמוכה במגוון רחב של טיפולי שיניים.

  היכן

  רשימת מרפאות מכבידנט
  ובמרפאות שבהסכם > (ייפתח בדפדפן נפרד)

  עלות

  העלות משתנה מטיפול לטיפול, כפי שמפורט בטבלאות מטה. ההנחה היא מתעריף מכבי במחירון מכבידנט>

טיפולים משמרים

סוג הטיפול
עלות
בדיקת רופא אחת בשנת ביטוח - לא כולל צילומי שיניים. חינם*
טיפולים משמרים - סתימות, טיפולי שורש ועקירות  22 ₪ לכל סעיף טיפול**
סתימות לבנות - בכפוף לתקופת המתנה של 12 חודשים במסגרת הכללים לחברי מגן זהב   22 ₪ לכל סעיף טיפול
הסרת אבן - עד פעמיים בשנת ביטוח
50% הנחה
* לא נדרשת תקופת המתנה. שנת ביטוח אינה מתחדשת עם המעבר ל"מכבי שלי". לכן, חבר שמימש את ההטבה במסגרת "מגן זהב", לא יוכל לקבל את זכאות זו שוב בחינם במסגרת "מכבי שלי" וזאת עד לסיום שנת הביטוח.
** ההמתנה ב"מכבי שלי" נדרשת לקבלת הנחה נוספת ו/או טיפולים נוספים מעבר לאלה הניתנים בהנחה מ"מגן זהב".
חברי מכבי שלי הזקוקים לטיפולי שיניים וטרם סיימו את תקופת ההמתנה בת 6 חודשים, זכאים לטיפולים בהנחה במסגרת הכללים לחברי מגן זהב. לפירוט זכאות מגן זהב >

טיפולים משקמים

סוג הטיפול
עלות
 • צילומי שיניים אבחנתיים במרפאה - נשך או פריפריאלי גם אם יתבצעו במסגרת בדיקה שנתית
 • צילומי שיניים במכונים חיצוניים (שאינם חלק מהבדיקה השנתית)
 • 22 ₪ לכל צילום
 • 50% הנחה*
טיפולי
הרדמה
:
הרדמה כללית
סדציה תוך ורידית
סדציה אורלית
סדציה נשאפת באמצעות NO2
50% הנחה**
רפואת חניכיים (פריודונטיה):
גרידת חניכיים
הארכת כותרת
ניתוחי חניכיים
50% הנחה*
טיפול כירורגי במקרים מורכבים כמו עקירת ניב כלוא והחלקת עצם כהכנה לתותבת
50% הנחה*
שתלים ושיקום על גבי שתלים (שיקום קבוע או נשלף על גבי שתלים תוך גרמיים)
50% הנחה*
טיפולי שיניים משקמים:
כתרים
גשרים
תותבות קבועות
תותבות להוצאה
50% הנחה**
* לשם קבלת ההטבה דרושים 6 חודשי המתנה במכבי שלי.
** לשם קבלת ההטבה דרושים 12 חודשי המתנה שמתוכם 6 חודשים במכבי שלי.

ההמתנה ב"מכבי שלי" נדרשת לקבלת הנחה נוספת ו/או טיפולים נוספים מעבר לאלה הניתנים בהנחה מ"מגן זהב".
חברי מכבי שלי הזקוקים לטיפולי שיניים וטרם סיימו את תקופת ההמתנה בת 6 חודשים, זכאים לטיפולים בהנחה במסגרת הכללים לחברי מגן זהב.
לפירוט זכאות מגן זהב >
 

עזרה ראשונה

סוג הטיפול
עלות
במהלך שעות הפעילות
 22 ₪  עבור כל טיפול
לאחר שעות הפעילות
50% הנחה
צילומים שבוצעו לפני התחלת טיפול עזרה ראשונה
20 ₪
צילומים שבוצעו באמצע טיפול עזרה ראשונה
ללא תשלום

מידע לחברים המתגוררים ביישובים מרוחקים

הזכאות למתגוררים ביישוב מרוחק

 • לחברים המתגוררים ביישובים מרוחקים, הנמצאים במרחק של יותר מ-30 ק"מ (קו אווירי) ממרפאת שיניים של מכבי או ממרפאות שבהסכם וכן לתושבי הערים שדרות ודימונה, יינתן החזר בהתאם לתעריף במחירון מכבידנט ולסכום ששולם במרפאה הפרטית. מידע על רשימת היישובים ניתן לקבל במוקד מכבי ללא הפסקה, 3555*.
 • לא יינתן החזר אם הסכום ששולם במרפאה הפרטית נמוך מהסכום המצוין במחירון מכבידנט, לרבות ההנחות וההטבות הניתנות במסגרת מ'כבי שלי'.
 • החזר יינתן במשרד הסניף כנגד קבלה וחשבונית מס מקוריות ומסמך רפואי בחתימת רופא השיניים המטפל המעיד על מתן הטיפול ומהותו.
 

טיפולי עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, למתגוררים ביישובים מרוחקים:

החזר בגין טיפול במרפאה פרטית יינתן החל מיום 1.4.2016 לחברים שעונים לכל התנאים המצטברים הבאים:
 • החבר מתגורר במרחק של 30 ק"מ ומעלה ממוקדי 'עזרה ראשונה' לאחר שעות הפעילות (הקיימות היום בערים רמת גן, חיפה ובאר שבע). למידע נוסף על מוקדי 'עזרה ראשונה' לחצו כאן>
 • החבר זקוק לטיפול שיניים דחוף (עזרה ראשונה) בשעות הפעילות של מרפאות עזרה ראשונה של מכבידנט: בימים א'-ה' בין השעות 20:00-23:00 או בימי שישי/ערבי חג/חגים/שבתות בין השעות 18:00-23:00.
 • החבר פנה טרם קבלת הטיפול למוקד מכבי ללא הפסקה, 3555* וקיבל אישור לזכאותו להחזר.
 • ההחזר יהיה בגובה ההפרש שבין הסכום ששולם במרפאה הפרטית לבין הסכום שהיה משולם במוקד עזרה ראשונה ברפואת שיניים לאחר שעות הפעילות, עד לתקרה של תעריף חבר מכבי (שאינו חבר באחת מתכניות שירותי הבריאות הנוספים 'מגן כסף'/'מגן זהב'/'מכבי שלי') לאותו טיפול.
  כמקובל, במידה והחבר שילם פחות ממה שהיה אמור לשלם במוקדי 'עזרה ראשונה' לאחר שעות הפעילות - לא יהיה זכאי לקבלת החזר כלשהו.
 
דגשים לקבלת החזר כספי:
 • לצורך קבלת החזר - יש להגיש  למשרד המרכז הרפואי (סניף) את המסמכים הבאים: קבלה וחשבונית מקוריות, מכתב חתום בחתימת הרופא, המפרט את היום והשעה בהם בוצע הטיפול, את סוג הטיפול אשר בוצע ומציין את דחיפותו.
 • ההחזר יבוצע בכפוף לכללים שפורטו לעיל, למחירון מכבידנט > ובכפוף להגשת מסמכים, כמפורט מעלה

 
 • החזר בגין טיפול במרפאה פרטית שניתן עד ליום 31.3.2016
  חברי 'מכבי שלי', אשר קיבלו עד ליום 31.3.16 (בעודם חברים בתכנית במועד זה) טיפול שיניים דחוף (עזרה ראשונה) בימים א'-ה' בשעות 20:00-23:00 או בימי שישי/ערבי חג/שבתות/חגים בשעות 18:00-23:00 במרפאה פרטית, והתגוררו באותה עת במרחק של 30 ק"מ ומעלה ממוקד עזרה ראשונה ברפואת שיניים לאחר שעות הפעילות, יוכלו להגיש בקשה להחזר, גם אם לא פנו קודם לקבלת הטיפול למוקד 'מכבי ללא הפסקה'.
  בקשות אלה יש להגיש למשרדי המרכזים הרפואיים של מכבי עד ליום 31.3.17 לכל המאוחר. ההחזר יבוצע בכפוף לכללים שפורטו לעיל.

הנחיות ומידע

 • הזכאות אינה כוללת התייעצות אצל מומחים בכל הקשור לשיניים ולחניכיים. התייעצות עם מומחים>
 • הזכאות לטיפולי שיניים במסגרת שירותי הבריאות הנוספים ניתנת רק בתנאי שהחבר נשאר מבוטח באותה תכנית לכל אורך תקופת הטיפול.
 • חבר שהופנה למרפאה פרטית ושילם יותר ממחירון מכבידנט (גם לאחר קבלת ההנחה לה זכאי) יקבל החזר לפי גובה ההשתתפות העצמית שהיה משלם אילו היה מבצע את הטיפול במכבידנט. לא יינתן החזר במידה שעלות הטיפול במרפאה הפרטית נמוכה מעלות הטיפול במרפאות מכבידנט.
 • במקרים ש"מכבידנט" מפנה את החבר לקבלת טיפול במרפאה חיצונית/פרטית, יש להעביר את הבקשה להחזר למרכז רפואי של מכבי על מנת לקבל את אישורם של הגורמים הרלבנטיים. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חשבונית מס מקורית
  • קבלה
  • מסמך רפואי בחתימת הרופא הטפל אשר מעיד על מהות הטיפול שניתן
 • במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
  • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון % 20 ומעלה.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
לזימון תור לטיפול במכבידנט חייגו *6300
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת סל הבריאות
 
מגן כסף הנחה על 10% על הסרת אבן והנחה של 5% על רפואה משמרת וטיפולי חניכיים
 
מגן זהב
 
מכבי שלי
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים: לקריאת התקנון | תקנון מותאם לציבור החרדי
ההטבות המפורטות בחוברות התקנון עדכניות ליום 1.1.16, למעט תעריפי ההחזר וההשתתפויות העצמיות אשר כפופים לשינויי מדד ומתעדכנים כל שנה. יש לבדוק את התעריפים העדכניים ביותר בכל הטבה בנפרד באתר מכבי.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו