24 ספטמבר 2017 ד' תשרי תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2017 

הבראה בארץ לאחר אשפוז - תנאי הזכאות

הבראה לאחר אשפוז במוסד מתאים מסייעת בחזרה הדרגתית
לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.

זכויות חברי מכבי שלי

תנאים למימוש הזכאות

 • לאחר אשפוז של 8 לילות רצופים לפחות ניתן לנפוש במוסד הבראה או בבית מלון הרשום במשרד התיירות, ולקבל על כך החזר ממכבי.
 • במסגרת מכבי שלי, חברים בני 65 ומעלה שאושפזו בין 4 ל-7 לילות רצופים זכאים להחזר עבור שהות במוסד הבראה.
 • ימי ההבראה צריכים להיות רצופים.
 • ניתן לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
 • לחבר מבוטח ששהה בבית מלון ביחד עם בן / בת זוג, ההחזר יהיה מחצית מהסכום הכולל ששילם בפועל בקבלה/חשבונית המקוריות.
 

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה על פי מקום ההבראה, סיבת האשפוז, משך האשפוז וכן אם החבר המבוטח זקוק להשגחה (למשל קטין, או בוגר הזקוק להשגחה מסיבה רפואית):

הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות ויותר

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

במוסד הבראה או בבית מלון

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז.
ישנה מכסה של 21 ימי הבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>.

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 509 ₪ ללילה.

היכן

 • במוסד הבראה, בבית מלון או צימר בעל רשיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית).
 • בבתי דיור מוגן או בתי אבות כגון: "בית בלב", מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, שי-לב, וכו'. זאת, בתנאי שהוכח שהמבוטח אינו דייר קבע במקום.
 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 
לאיתור מרכז רפואי >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 

הנחיות ומידע

 • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר מבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
 • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.
 9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.

בבתי דיור מוגן

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. ישנה מכסה של 21 ימי הבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
לדוגמה: חבר שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>
 

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 397 ₪ ללילה.

היכן

בבית דיור מוגן ברחבי הארץ.

תהליך מימוש הזכאות

 • יש להגיש מסמך המעיד שאינו דייר קבע בבית הדיור המוגן.
 
על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
 • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית הדיור המוגן ועליהן ציון תאריכי השהייה במקום. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • לקבלת החזר עבור הבראה בבתי דיור מוגן או בתי אבות יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
 
לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר המבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
 • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על טיפולים רפואיים במקום). על החבר המבוטח לחתום על הצהרה ולפיה הוא מודע לכך שלא יוכל לקבל החזרים על טיפולים רפואיים המתבצעים במקום. במקרה שהחבר המבוטח מסרב, הדבר יתועד בידי בית הדיור המוגן.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.
 9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.

קטין הזקוק להשגחת מבוגר או מבוטח הזקוק להשגחה מסיבה רפואית

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. קטין זכאי להבראה עם מלווה בוגר אחד בלבד. ישנה מכסה של 21 ימי ההבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
לדוגמה: חבר שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 543  ₪ ללילה. סכום זה כולל 34 ₪ ללילה עבור ההשגחה.

היכן

 • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רשיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית).
 • בבתי דיור מוגן או בתי אבות כגון: "בית בלב", מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, שי-לב וכו'. זאת, בתנאי שהוכח שהחבר המבוטח אינו דייר קבע במקום.
 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • לקבלת החזר עבור הבראה בבתי דיור מוגן או בתי אבות יש לצרף מסמך המעיד כי החבר המבוטח אינו דייר קבע במקום.
 • אם החבר מבוטח הוא מבוגר יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה.
לאיתור מרכז הרפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)
 

הנחיות ומידע

 • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר המבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר מבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
 • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.
 9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.

תוספת הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות לבני 65 ומעלה

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

במוסד הבראה, דיור מוגן או בבית מלון (בני 65 ומעלה)

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז, בתנאי שהאשפוז נמשך בין 4 ל-7 לילות רצופים. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד. ימי ההבראה מוגבלים לתקרה של 10 ימים בשנת ביטוח.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

יינתן החזר של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 255 ₪ ללילה.

היכן

במוסד הבראה או בבית מלון הרשום במשרד התיירות.
 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 

הנחיות ומידע

 • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
 • ניתו לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 4-7 ימים.
 • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
 • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • במקרה של הבראה בדיור מוגן - לא יינתן החזר במקרים בהם החבר שוכן קבע במתקן הדיור המוגן.
 
השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
 
מכבי זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממכבי כסף
 
מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 255 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו