21 אוקטובר 2017 א' חשון תשע"ח
עדכון אחרון:  19.10.2017 

הבראה בארץ לאחר אשפוז - תנאי הזכאות

הבראה לאחר אשפוז במוסד מתאים מסייעת בחזרה הדרגתית
לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.

זכויות חברי מכבי כסף

תנאים למימוש הזכאות

ניתן לקבל החזר על הבראה לאחר אשפוז בתנאים הבאים:
 • בתנאי שהאשפוז נמשך לפחות 8 לילות רצופים.
 • ניתן לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
 • למבוטח ששהה בבית מלון ביחד עם בן / בת זוג, ההחזר יהיה מחצית מהסכום הכולל ששילם בפועל בקבלה/חשבונית המקוריות.
 

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה על פי מקום ההבראה, סיבת האשפוז, משך האשפוז וכן אם החבר המבוטח זקוק להשגחה (למשל קטין, או בוגר הזקוק להשגחה מסיבה רפואית):

במוסד הבראה או בבית מלון

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. ישנה מכסה של 21 ימי הבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 255 ₪ ללילה.

היכן

 • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רישיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית). 
 •  

  תהליך מימוש הזכאות

  על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי הסניף:
  • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
   
  לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

  הנחיות ומידע

  • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
  • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר המבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
  • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר מבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
  • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
  • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
   
  השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
  1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
  8. נפגע תאונות עבודה.
  9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.

  בבתי דיור מוגן

  הזכאות

  תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. ישנה מכסה של 21 ימי הבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
  לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
  תקופת המתנה - 3 חודשים.
  מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


  למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

  עלות

  יינתן החזר עד תקרה של 200 ₪ ללילה.

  היכן

  במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רישיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית).

  תהליך מימוש הזכאות

  • יש להגיש מסמך המעיד שהחבר המבוטח אינו דייר קבע במקום.
  על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
  • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית הדיור המוגן ועליהן ציון תאריכי השהייה במקום. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
  • לקבלת החזר עבור הבראה בבתי דיור מוגן או בתי אבות יש לצרף מסמך המעיד כי החבר המבוטח אינו דייר קבע במקום.
   
  לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

  הנחיות ומידע

  • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
  • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר המבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
  • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר מבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
  • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן או בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
  • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
  • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על טיפולים רפואיים במקום). על המבוטח לחתום על הצהרה ולפיה הוא מודע לכך שלא יוכל לקבל החזרים על טיפולים רפואיים המתבצעים במקום. במקרה שהמבוטח מסרב, הדבר יתועד בידי בית הדיור המוגן.
   
  השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
  1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
  8. נפגע תאונות עבודה.
  9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.

  קטין הזקק להשגחת מבוגר או מבוטח הזקוק להשגחה מסיבה רפואית

  הזכאות

  תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. קטין זכאי להבראה עם מלווה בוגר אחד בלבד. ישנה מכסה של 21 ימי ההבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
  לדוגמה: חבר  מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
  תקופת המתנה - 3 חודשים.
  מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופותהמתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


  למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

  עלות

  יינתן החזר עד תקרה של 288 ₪ ללילה. סכום זה כולל 34 ₪ ללילה עבור ההשגחה.

  היכן

  • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בעל רישיון עסק לשימוש מלונאי (מטעם הרשות המקומית). 
  • בבתי דיור מוגן או בתי אבות כגון: "בית בלב", מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, שי-לב וכו'. זאת, בתנאי שהוכח שהחבר  המבוטח אינו דייר קבע במקום.
   

  תהליך מימוש הזכאות

  על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
  • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
  • אם המבוטח הוא מבוגר יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה.
  • לקבלת החזר עבור הבראה בבתי דיור מוגן או בתי אבות יש לצרף מסמך המעיד כי המבוטח אינו דייר קבע במקום.
   
  לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

  הנחיות ומידע

  • יש לממש את ימי ההבראה ברצף.
  • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
  • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
  • מבוטח ששהה בבית מלון יחד עם בן\בת זוג יזכה להחזר על סמך מחצית מהסכום ששולם בלבד.
  • גם מבוטח שאושפז בחוץ לארץ, באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
   
  במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
  1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
  8. נפגע תאונות עבודה.
  9. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.
   תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
  הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
   
  מכבי כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
   
  מכבי זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממכבי כסף
   
  מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 255 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף: לקריאת התקנון >
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.
 • לא מצאתם פתרון? פנו אלינו