27 אפריל 2017 א' אייר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2017 

הבראה בארץ לאחר אשפוז - תנאי הזכאות

הבראה לאחר אשפוז במוסד מתאים מסייעת בחזרה הדרגתית
לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
 
מגן זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממגן כסף
 
מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 255 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו