19 ינואר 2017 כ"א טבת תשע"ז
עדכון אחרון:  02.01.2017 

ניתוחים והליכים פולשניים בארץ - תנאי הזכאות

הזכאות מתייחסת לניתוחים ופעולות כירורגיות פולשניות אשר נובעות מצורך רפואי ולא אסתטי,
אשר בכוונת החבר לבצען בישראל. פעולות אסתטיות דוגמת הוצאת שומות, פילינג פנים בשל צלקות
אקנה
ואחרות,
אינן כלולות בזכאות זו. למידע אודות פעולות אסתטיות שניתן לבצע במסגרת 'מכבי שלי'.

זכויות חברי מגן כסף

 • על פי הוראת המחוקק, והחל מה - 1.7.16 ניתן יהיה לממש זכאות זו, במסגרת תכניות שירותי הבריאות הנוספים, אצל מנתחים ובתי חולים בהסדר ומתוך רשימה בלבד. לא יינתנו החזרים בגין ניתוחים פרטיים אשר יבוצעו ממועד זה ואילך.

הזכאות

חברי מגן כסף נהנים במסגרת זכאות זו מאפשרות בחירת מנתח, מבין רשימת הרופאים בהסדר. הניתוחים יתבצעו במרפאות ובבתי חולים שבהסדר, בהתאם למופיע באותה רשימה אשר מפורסמת מטה.

תקופת המתנה - 12 חודשים. חבר חדש שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף למגן זהב/מכבי שלי תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.
למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >

עלות

 • בכל בתי החולים או המרפאות (כולל שר"פ שערי צדק): תיגבה השתתפות עצמית או יינתן החזר לאחר שהייעוץ ישולם במלואו בהתאם לרשימת היועצים והמנתחים >>
 • בשר"פ הדסה: עבור יועצים שאינם מנתחים יינתן החזר בגובה 80% ועד לתקרה של 609 ₪ הנמוך מביניהם.
 • לקבלת מידע נוסף אודות ניתוחים ופעולות אצל רופאי שר"פ הדסה אשר בהסדר יש לפנות ישירות למשרדי שר"פ הדסה.
 • החבר ישלם השתתפות עצמית אחת הנגזרת מהעלות הכוללת של מרכיבי הניתוח, לרבות: הוצאות בית חולים, שכר מנתח ומרדים (שאינו פרטי), ואביזרים מושתלים ככל שיידרשו.
 • בכל מקרה, לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.

היכן

בבתי חולים שבהסכם ואצל רופאים מתוך הרשימה.

הליך מימוש הזכאות

 • ניתוח על ידי רופא מכבי - יש לקבל מהרופא הפניה לניתוח. לאחר מכן על החבר לפנות ישירות למוקד הניתוחים של אסותא, לקבלת הנחיות לקראת הניתוח הצפוי.
 • ניתוח על ידי רופא פרטי בהסדר - יש לקבל אישור זכאות במרפאת הרופא שבהסדר, המהווה התחייבות לניתוח, ואשר מציין את גובה ההשתתפות העצמית של החבר. אין צורך בהוצאת מסמך נוסף.
 • ההשתתפות העצמית תיגבה בבית החולים, אלא אם מדובר בפעולה המתבצעת במרפאתו הפרטית של הרופא המנתח (בהתאם לאמור ברשימת היועצים והמנתחים) ובגינה המנתח יגבה את ההשתתפות.
  לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית אשר נגבתה.
 • בבית החולים שר"פ הדסה: ישלם החבר השתתפות עצמית בסך 25% משכר המנתח, בהתאם לתעריפון בית החולים. ההשתתפות תשולם בבית החולים ביום הניתוח.
 • ניתוחים הצפויים להתבצע באסותא בלבד:
  לאחר קבלת האישור לניתוח וטרם ביצועו, יש לפנות למוקד הניתוחים של אסותא לקבלת הנחיות לקראת הניתוח הצפוי.

ניתוחים המצריכים אישור מקדים של מכבי

ישנם ניתוחים המצריכים אישור מקדים של מכבי, טרם ביצוע הניתוח. האישור ניתן על ידי יועץ או וועדה מייעצת במכבי.
ייעוץ זה מתבצע על ידי מומחים בכירים בתחום הרלוונטי ונערך כדי לוודא שקיימת הצדקה רפואית לביצוע פעולה פולשנית זאת, וכן כדי לוודא שהמטופל עבר בירור והערכה בלתי פולשניים מקובלים טרם ביצוע פעולה פולשנית.
הניתוחים המצריכים קבלת הנחיות מהרופא המנתח לגבי פניה לאישור מקדים:
 1. ניתוחי שדיים. לפירוט הזכאות >>
 2. ניתוחי ורידים. לפירוט הזכאות >>
 3. ניתוחים להסרת עודפי עור. לפירוט הזכאות >>
 4. ניתוח קיצור קיבה (בריאטריה). לפירוט הזכאות >>
 5. הניתוחים הגניקולוגיים הבאים בלבד:
  1. היסטרוסקופיה
   ניתוחית
  2. כריתת
   רחם
   בכל שיטה
  3. כריתת ציסטה שחלתית/טפולה/טפולות
  4. תיקון
   דליפת שתן
   באמצעות שתל - TVT/O
 6. צנתורים - על מנת לבצע צנתור לב אלקטיבי, יש לעבור הליך של ייעוץ מקדים כתנאי לקבלת אישור התחייבות ומימון הצנתור. הייעוץ נדרש עבור כלל הצנתורים האלקטיביים - הן אלו שיתבצעו במסגרת בתי החולים הציבוריים והן אלו שיתבצעו על ידי רופאי מכבי או מצנתרים הפועלים באופן פרטי בבתי חולים פרטיים.
 7. ניתוחי עפעפיים - ניתוח זה לא נכלל בסל הבריאות. לפיכך מינתה מכבי גורם מקצועי שתפקידו לקבוע על פי אמות מידה רפואיות, אם קיימת הצדקה לאישור הניתוח בהשתתפות מכבי.

במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:

 1. טיפול כירורגי הקשור לשמירת
  הריון
  , סיבוכי הריון ו/או
  לידה
  ותוצאותיהם, למעט פעולות המנויות במפורש ברשימת הניתוחים.
 2. טיפולים כירורגים הקשורים בשיניים והשתלות שיניים וכן התייעצות אצל מומחים בכל הקשור לשיניים וחניכיים
 3. ניתוחים אסתטיים ו/או טיפולים אסתטיים
 4. אשפוז יילודים ופגים אחרי לידה
 5. טיפולים ברפואה משלימה
 6. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 7. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 8. נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 9. נפגע תאונות דרכים
 10. נפגע תאונת עבודה
 11. מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון
 • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
 • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.
 • לא מצאתם פתרון? פנו אלינו