29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  29.12.2016 

טיפולי שיניים לילדים בגיל 0-15 - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי שלי

 • שימו לב: החל מה- 1.1.17 טיפולי השיניים המשמרים הניתנים במסגרת סל הבריאות, יורחבו עד גיל 15 ולא יוענקו עוד במסגרת תכניות שירותי הבריאות הנוספים.
 • חברי מכבי עד גיל 5, אשר זקוקים להרדמה עקב צורך רפואי, זכאים לטיפולי ההרדמות מסל הבריאות ובאמצעות התחייבות ממכבי.
מכבי שלי מעניק הנחות בטיפולי הרדמות לחברים מעל גיל 5, אשר זקוקים לכך עקב צורך רפואי.

האם אתם זכאים?

זכויות מהסל הבסיסי הניתנות לחברי מכבי שלי

ילדים בגיל 0-15

הזכאות

סל שירותי רפואת שיניים, כולל שירותי עזרה ראשונה כמפורטים מטה >>

היכן

הנחיות ומידע

 • תשלום ההשתתפות העצמית הוא על הטיפול, ולא על מספר הביקורים שנדרשו להשלמתו. לדוגמה: גם אם טיפול שורש מצריך כמה ביקורים במרפאת השיניים לשם השלמתו, ישלם החבר 23 ₪ בלבד.
 • הזכאות מסתיימת בדיוק ביום הולדתו ה-15 של הילד.
 • תכנית טיפול שנקבעה לילד לפני גיל 15 וטרם הסתיימה עם הגיעו לגיל 15 – הילד זכאי להשלים את הטיפולים שנקבעו לו בתכנית, בתיאום עם מרפאת מכבידנט. תכנית הטיפול תסתיים תוך 3 חודשים מיום תחילת התכנית הטיפולית, למרות שהילד עבר את גיל 15 .
 • חברים ששילמו מראש על תכנית טיפול במרפאת מכבידנט או במרפאה שבהסכם טרם כניסת החוק, יוכלו לפנות למרפאה שבה שילמו ולקבל החזר על כל הטיפולים שטרם בוצעו.
 • ילד שאינו מבוטח במסגרת שירותי הבריאות הנוספים, יקבל עד גיל 15 את כל הזכויות המגיעות לו מטעם הסל. מעל גיל 15 , אם ירצה להמשיך את הטיפול במרפאות מכבידנט ולהינות מהמחירים הניתנים לחברי שירותי הבריאות הנוספים, יידרש להצטרף לשירותים אלה במשרד המרכז הרפואי (הסניף). אם לא יצטרף לשירותי הבריאות הנוספים- ישלם במכבידנט מחיר מלא ללא הנחות.
 
 העלות תלויה בסוג השירות שניתן לחבר המבוטח, כמפורט בטבלה:

 שירותים ללא עלות

השירותפירוט הטיפולים בשירותמגבלה או מכסה שנתית
בדיקה תקופתית על ידי רופא
 • בדיקה ותוכנית טיפול. לא כולל צילומים
פעם אחת בשנה קלנדרית. בדיקה נוספת תינתן בהתאם לשיקול דעת רפואי
בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי   ללא מגבלה, בהתאם לשיקול דעת רפואי
ייעוץ והכנת תכנית טיפול
 • בדיקה ותוכנית טיפול. לא כולל צילומים
פעם אחת בשנה קלנדרית
צילומי רנטגן
 • צילום פריאפקלי
 • 2 צילומי נשך
במסגרת בדיקה או במהלך טיפול, בהתאם לצורך. פעמיים בשנה קלנדרית במסגרת בדיקה
הדרכה בהיגיינת הפה
 • הדרכה לבריאות והיגיינת הפה (לרבו בשילוב הסרת אבן)
פעמיים בשנה קלנדרית
הסרת
אבנית
 • הסרת אבן והדרכה לבריאות הפה (גם לחולים סיסטמיים)
פעם אחת בשנה קלנדרית
טיפול מניעה באפליקציה מקומית
 • טיפול בפלואוריד או דורפאט בכל הפה (גם לחולים סיסטמיים)
ללא מגבלה
איטום חרירים וחריצים
 • איטום חריצים לכל שן
ללא מגבלה, בהתאם לשיקול דעת רפואי
הרדמה
לצורך טיפולי שיניים לילדים עד גיל 5 הסובלים מעששת ילדות מוקדמת
 • טיפול בהרדמה כללית לילדים. תוספת לכל חצי שעת הרדמה מעבר לשעתיים הראשונות
ללא מגבלה, בהתאם לשיקול דעת רפואי
 

 

שירותים בעלות של 23 ₪ - ללא מגבלה בהתאם לשיקול דעת רפואית

ההשתתפות העצמית המקסימלית לטיפולים שנערכים בביקור אחד היא 47 ₪.
השירותפירוט הטיפולים בשירות
עזרה ראשונה
 • סתימה זמנית - ללא מגבלה
 • אבחון ומרשם תרופתי
 • עזרה ראשונה או טיפול ללא קוד - עד 20 דקות
 • בדיקה ללא טיפול נוסף במסגרת מרפאת עזרה ראשונה לילה - בהתאם לשיקול דעת רפואי
 • החזרת שן שנעקרה בתאונה וקיבועה
 • החזרת כל שן נוספת באותו טיפול
 • קיבוע שיניים ניידות בעקבות חבלה
 • הורדת הקיבוע בעקבות הטיפול אחרי תאונה או חבלה
שחזורים
 • שחזור אמלגם / קומפוזיט משטח אחד
 • שחזור אמלגם / קומפוזיט שני משטחים ומעלה
 • שחזור שן קדמית שבורה - הקשחה על ידי אור
טיפול מוך השן (לרבות טיפול שורש)
 • קיטוע או כיפוי מוך עקב חבלה
 • פולפקטומי
 • טיפול שורש בשן חלבית
 • אפקסיפיקציה
 • טיפול שורש בשן קבועה
מבנים מיידיים ויצוקים
 • מבנה מיידי
 • מבנה יצוק
כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות
 • כתר טרומי
 • כתר לבן
עקירה (לרבות עקירה כירורגית)
 • עקירה רגילה
 • עקירת שן חלבית
 • עקירה כירורגית
 • עקירת שורש
 • עקירת שן עודפת
שומר מקום לאחר עקירה
 • שומר מקום חד צדדי
 • שומר מקום דו צדדי
סדציה לצורך טיפולי שיניים
 • גז צחוק - עד חצי שעה
 • סדציה פומית

ילדים בגיל 0-15 הזקוקים לטיפול מחוץ למסגרת מכבידנט והמרפאות שבהסכם

מי זכאי?

ילדים בני 0-15 אשר מסיבות רפואיות או אחרות לא יכולים לקבל טיפול מסויים במכבידנט או במרפאות שבהסכם, מותנה באישור מקדים של הגורם המוסמך במכבי.

הזכאות

סל שירותי רפואת שיניים, כולל שירותי עזרה ראשונה.
 

עלות

 1. לחולים במחלות כלליות ולחולים בסיכון – לאחר קבלת אישור מקדים ממכבי, תינתן התחייבות על טיפולים המבוצעים בבתי חולים.
 2. לחברים שמסיבות אחרות אינם יכולים לקבל טיפול במכבידנט או במרפאת שיניים בהסכם – לאחר קבלת אישור מקדים ממכבי, יינתן החזר על טיפולים המבוצעים במרפאות שיניים פרטיות, עד גובה תעריף מכבי במחירון מכבידנט (ייפתח בדפדפן נפרד) ובקיזוז השתתפות עצמית.

היכן

בבתי חולים או במרפאות פרטיות שבהסכם, מלבד בית חולים שניידר.

הנחיות ומידע

 • במקרים בהם מכבידנט או מרפאת שיניים בהסכם אינה מסוגלת לספק את השירות מסיבות למיניהן, יש לפנות למרכז רפואי (סניף) של מכבי עם מכתב מנומק, לשם קבלת אישור מקדים מהגורם המוסמך במכבי. הגורם המוסמך ידון בבקשה ובהתאם להחלטתו יקבע האם לאפשר מתן החזר או התחייבות.
 • לאחר קבלת האישור ממכבי, החזר יינתן במשרד המרכז הרפואי כנגד:
  1. מסמך רפואי בחתימת הרופא המטפל במכבידנט או במרפאת שיניים בהסכם, המפרט מדוע אי אפשר לבצע את הטיפול במרפאה. לא נדרש מסמך מקור.
  2. קבלה וחשבונית מס מקוריות.
 • תשלום ההשתתפות העצמית הוא על הטיפול, ולא על מספר הביקורים שנדרשו להשלמתו. לדוגמה: גם אם טיפול שורש מצריך הגעה למרפאת השיניים לכמה ביקורים לשם השלמתו, ישלם החבר 23 ₪ בלבד.
 • הזכאות מסתיימת בדיוק ביום הולדתו ה-15 של הילד.

ילדים בגיל 0-5 הזקוקים לטיפול בהרדמה כללית או בסדציה (טשטוש) תוך-ורידית

הזכאות

הרדמה או סדציה, מותנה באישור מנהל בריאות השן של מכבי.

עלות

אם
ההרדמה
או הסדציה תאושר – תינתן התחייבות ללא השתתפות עצמית.
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>

היכן

בבית חולים ציבורי.

הנחיות ומידע

הזכאות מהסל אינה מכסה ילדים מעל גיל 5 (מיום הולדת 5 והלאה) ולילדים שעבורם לא אושרה ההרדמה או הסדציה. מגיל 5 ומעלה הזכאות להרדמה היא לחברי מגן זהב בלבד.

תוספת זכויות הנובעת ממגן זהב שלי

טיפולים בהרדמה לילדים מעל גיל 5

הזכאות

טיפולי הרדמות, לא כולל סדציה תוך ורידית, סדציה אורלית, סדציה נשאפת באמצעות NO2.

עלות

לחברי מכבי שלי תינתן הנחה בגובה 25% מתעריף מכבי במחירון מכבידנט בנוסף להנחה בגובה 25% הניתנת מתוקף 'מגן זהב'.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב - 12 חודשים
חבר חדש שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

היכן

הנחיות ומידע

 • מותנה באישור הגורם המוסמך במכבי.
 • לשם קבלת ההחזר, יש להביא למשרד במרכז הרפואי (הסניף):
  1. מסמך רפואי בחתימת הרופא המטפל במכבידנט או במרפאת השיניים בהסכם, המפרט מדוע נדרש לבצע את ההרדמה.
  2. קבלה וחשבונית מס מקוריות.
 • לחברים המתגוררים ביישובים מרוחקים, הנמצאים במרחק של יותר מ-30 ק"מ ממרפאת שיניים של מכבי, יינתן החזר בהתאם לתעריף במחירון מכבידנט ולסכום ששולם במרפאה הפרטית.
  ההחזר יינתן במשרד המרכז הרפואי כנגד:
  1. קבלה וחשבונית מס מקוריות ממרפאת השיניים
  2. מסמך רפואי בחתימת רופא השיניים המטפל המעיד על מתן הטיפול.
 • במקרים ש"מכבידנט" מפנה את החבר המבוטח לקבלת טיפול במרפאה חיצונית/פרטית, יש להעביר את הבקשה להחזר למרכז רפואי של מכבי על מנת לקבל את אישורו של מנהל בריאות השן במכבי.
לזימון תור לטיפול במכבידנט חייגו *6300
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
 
מגן כסף אין זכאות ייחודית למגן כסף. זהה לזכאות הניתנת במסגרת סל הבריאות
 
מגן זהב הרדמה עבור ילדים מעל גיל 5: יינתן החזר של 25% מעלות הטיפול במחירון מכבידנט. לא כולל סדציה תוך ורידית, סדציה אורלית וסדציה נשאפת באמצעות NO2
 
מכבי שלי אין זכאות ייחודית למכבי שלי. זהה לזכאות הניתנת במסגרת מגן זהב.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו