25 מרץ 2017 כ"ז אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  25.07.2010 

תא פריאטלי - נוגדנים (בדם)

Parietal Cell Ab (קוד בדיקה: 6257)

תחומים:

מחלות אוטואימוניות

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative): אין עדות לקיום נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive): קיימים נוגדנים כנגד תא פריאטלי. 

הסבר לתוצאות

אצל 2 אחוזים בערך מהנבדקים יופיעו הנוגדנים בדם, למרות שאינם לוקים באנמיה. שיעור זה עולה לכ 10-15 אחוזים לערך, כאשר מדובר על נבדקים מעל גיל 60. 
ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • PA) Pernicious Anaemia)
 • דלקת
  אטרופית של הקיבה.
 • מחלות אוטואימוניות כגון האשימוטו,
  סוכרת
  נעורים, אדיסון.
 • כיב
  בקיבה.