30 מרץ 2017 ג' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  26.07.2010 

הרפס סימפלקס מסוג 1 - נוגדנים (בדם)

Herpes IgG Type 1 (קוד בדיקה: 6695)

תחומים:

מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

HSV IgG type 1 Negative (שלילי). 
ערך שלילי בבדיקה מעיד כי לא התפתחו בגוף הנבדק נוגדנים להרפס סימפלקס מסוג 1 ולפיכך ניתן להסיק כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר. 

ערכים שאינם תקינים

HSV IgG type 1 Positive (חיובי). 
ערך חיובי בבדיקה מעיד כי קיימים בגוף הנבדק נוגדנים לנגיף
הרפס סימפלקס
מסוג 1. נוגדנים אלו הם תוצאה של חשיפה לנגיף והדבקה בו בעבר.