28 אוקטובר 2016 כ"ו תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  26.07.2010 

ספירת דם

CBC=Cell Blood Count (קוד בדיקה: 5022)

נושאים:

המטולוגיה (דם)

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.