29 מאי 2017 ד' סיון תשע"ז
עדכון אחרון:  07.02.2017 

כולסטרול (בדם)

Cholesterol (קוד בדיקה: 2465)

תחומים:

שומנים בדם

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

ערך קטן מ-200 מיליגרם/דציליטר מוגדר כערך הרצוי לכולסטרול הכללי.

ערכים שאינם תקינים

מעל ל-200 מיליגרם/דציליטר.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה של כולסטרול כללי ייתכן במצבים הבאים:
 • נטייה משפחתית.
 • מזון עתיר שומן רווי (מן החי).
 • תת-פעילות
  בלוטת המגן
  (התריס).
 • מחלות
  כליה
  .
 • היריון ונטילת גלולות.
 
הבדיקה נערכת כחלק מבדיקת שומנים בדם. להסבר על תוצאות חלקי הבדיקה הנוספים: