26 מאי 2017 א' סיון תשע"ז
עדכון אחרון:  18.08.2010 

הפטיטיס A - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Hepatitis A - IgG (קוד בדיקה: 6298)

תחומים:

כבד

נושאים:

סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

הסבר לתוצאות

Hepatitis A IgG Positive (חיובי)

תוצאה חיובית בבדיקה מעידה כי קיים
חיסון
לצהבת נגיפית מסוג A.
החיסון
יכול להיות תוצאה של קבלת חיסון נגד הנגיף או עקב חשיפה לנגיף בעבר. 

Hepatitis A IgG Negative (שלילי)

תוצאה שלילית בבדיקה מעידה כי לא הייתה חשיפה לצהבת נגיפית מסוג A בעבר וכי הגוף אינו מחוּסן מפניו. 
בשלב החד של המחלה תיתכן עלייה ברמת נוגדני IgM בדם, בעוד נוגדני IgG טרם הופיעו.