25 מאי 2017 כ"ט אייר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.01.2015 

תרבית גרון

Throat Culture (קוד הבדיקה: 70600)

לקבלת תשובה ניתן להתקשר למענה אוטומטי בטלפון 08-9311555.
יש להצטייד במספר דרישה ומספר תעודת זהות

נושאים:

מיקרוביולוגיה

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

יש לבצע תרבית
גרון
לפני תחילת הטיפול האנטיביוטי. שימוש באנטיביוטיקה זמן קצר לפני ביצוע הבדיקה יכול למנוע צמיחת
חיידקים
בתרבית ולפגום באמינות הבדיקה.