26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז
תאריך עידכון  31.03.2010  באדיבות 

אבעבועות רוח

(Chickenpox)

אבחון אבעבועות רוח

האבחנה של המחלה תעשה בהתאם לסימנים האופייניים לה, ובעיקר על סמך הופעת
החום
והפריחה עם השלפוחיות.
לעיתים קשה לקבוע האם מדובר באבעבועות, או במצבים אחרים דוגמת עקיצות חרקים או
סקביאס
(Scabies). אם קיים קושי לאבחן את המחלה, ניתן לבצע בדיקה לזיהוי הנגיף בדם.
כמו כן, ניתן לבצע בדיקת דם לקביעת רמת הנוגדנים נגד נגיף הווריצלה בדם (Varicella zoster IgG). אדם שבגופו נמצאו נוגדנים מוגן מפני המחלה.