24 ספטמבר 2017 ד' תשרי תשע"ח

היחידה למחקרים קליניים

הליכי עבודה – ועדת מחקר

כדי להגיש הצעת מחקר יש לבצע את הדברים בסדר הבא, כמפורט:
  • יש למלא את טופס ההגשה לוועדת המחקר.
  • את הטופס, בצירוף הצעת המחקר יש להעביר באמצעות דוא"ל לרכזת היחידה למחקרים קליניים גב' דבי אגר egger_d@mac.org.il
  • הוועדה בוחנת את הצעת המחקר בכמה רמות אתיות ומקצועיות, לרבות חוזה ההתקשרות ולעיתים תוך יעוץ עם יועצים חיצוניים.
  • במידה שהצעת המחקר תאושר יקבל החוקר מכתב אישור מהוועדה.
  • לאחר מכן יהיה על החוקר לפנות לרכזת הגב' מיכל ינאי yanai_m@mac.org.il לשם המשך טיפול בהעלאת המחקר לוועדה עצמה.
 
הנחיות להגשת טפסים