24 אוקטובר 2016 כ"ב תשרי תשע"ז

היחידה למחקרים קליניים

פנו אלינו בכל שאלה ובקשה

פניות בנושא ועדת המחקר

לפניות בנושא ועדת המחקר יש לפנות לגב' ריקי סיטון siton_r@mac.org.il

פניות בנושא ועדת הלסינקי

לפניות בנושא ועדת הלסינקי יש להפנות לגב' מיכל ינאי בדוא"ל yanai_m@mac.org.il

פניות ליחידה למחקרים קליניים

לפניות אל היחידה למחקרים קליניים יש לפנות לגב' אלה פאר בדוא"ל peer_el@mac.org.il