18 אוקטובר 2017 כ"ח תשרי תשע"ח

היחידה למחקרים קליניים

פנו אלינו בכל שאלה ובקשה

פניות בנושא ועדת המחקר

לפניות בנושא ועדת המחקר יש לפנות לגב' דבי אגר בדוא"ל egger_d@mac.org.il

פניות בנושא ועדת הלסינקי

לפניות בנושא ועדת הלסינקי יש להפנות לגב' מיכל ינאי בדוא"ל yanai_m@mac.org.il

פניות ליחידה למחקרים קליניים

לפניות ליחידה למחקרים קליניים יש לפנות לגב' דבי אגר בדוא"ל egger_d@mac.org.il

פניות בנושא קורס GCP

לפניות בנושא קורס GCP יש לפנות לגב' ריקי סיטון בדוא"ל: siton_r@mac.org.il