27 מרץ 2017 כ"ט אדר תשע"ז

היחידה למחקרים קליניים

הכשרת חוקרים וצוותי מחקר, קורס GCP

GCP Good Clinical Practice - - הינו נוהל בינלאומי, אתי ומדעי, לתכנון, ניהול, תיעוד ודיווח של מחקרים קליניים. מטרת הנוהל להבטיח שזכויותיהם, בטיחותם ובריאותם של המשתתפים במחקר קליני ישמרו בהתאם לעקרונות הצהרת הלסינקי, וכן להבטיח את אמינות המידע שנאסף במהלך המחקר.
הקורס מיועד לכל איש צוות רפואי הלוקח חלק במחקר קליני והינו בגדר חובה לחוקרים ראשיים ומשניים במחקרים קליניים.
מכבי חרטה על דגלה את נושא הבטיחות והאתיקה במחקר ומאז 2008 הוכשרו מאות חוקרים ואנשי צוות רפואי בקורס GCP.
 • קול קורא להרשמה לקורס>
 • אודות הקורס
  • הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
  • כללי ה GCP
  • הגדרות ומונחים מעולם המחקרים הקליניים
  • שלבי המחקר הקליני
  • רגולציה בארץ ובעולם
  • היבטים משפטיים
  • ניתוח מקרים
   
  משך הקורס: מפגש אחד בן 7 שעות.
  בתום הקורס יערך מבדק, ולעומדים בו בהצלחה תוענק תעודת הסמכה מתאימה.
  מי זכאי להשתתף
  ההשתתפות בקורס פתוחה לכל החוקרים העתידים לבצע מחקר במסגרת מכבי.
  מועדי קורס GCP לשנת 2017
  • 24.1.2017
  • 6.3.2017
  • 25.4.2017
  • 27.6.2017
  • 5.9.2017
  • 24.10.2017 
  שעות הקורס:
  • 08:30-15:30