24 ינואר 2017 כ"ו טבת תשע"ז

איסוף תרופות למען איכות הסביבה

השלכת תרופות פגות תוקף מזהמת את הסביבה.
מהיום משליכים תרופות בפחים המיועדים לכך בלבד!