20 יולי 2017 כ"ו תמוז תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2017 

פרוטזה חיצונית לשד - תנאי הזכאות

נועדו לסייע לנשים לאחר כריתת שד בשחזור צורת השד ובשמירה על יציבה נכונה.
משקלה וגודלה של הפרוטזה מותאם באופן פרטני.

זכויות חברות מבוטחות במסגרת מכבי זהב

חברות מכבי זהב שעברו כריתת שד זכאיות לקבל החזר חלקי על התאמה ורכישה של פרוטזה (תותב) חיצונית לשד או על חזייה תומכת בנוסף על ההחזר הניתן ממשרד הבריאות.
בזכאות זו ההשתתפות עבור מכבי זהב נמוכה יותר ותקרת ההחזר גבוהה יותר, בהשוואה למגן כסף.

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

פירוט הזכאות לחברות הסל הבסיסי

מי זכאית

חולות אונקולוגיות לאחר כריתת שד.

הזכאות

השתתפות חלקית של משרד הבריאות ברכישת פרוטזה לשד, לחולות אונקולוגיות לאחר כריתת שד. הזכאות ממשרד הבריאות הינה אחת לשנתיים.

עלות

75% השתתפות עצמית ועד לתקרה המתעדכנת מעת לעת (למידע על גובה התקרה יש לפנות ללשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות או למוקד "מכבי ללא הפסקה").

היכן

למימוש הזכאות להחזר יש לפנות אל לשכות הבריאות המחוזיות (ייפתח בדפדפן נפרד). 

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

פירוט הזכאות לחברות מכבי זהב

מי זכאית

חולות אונקולוגיות לאחר כריתת שד.

הזכאות

השתתפות מכבי זהב ברכישת חזייה אחת ובה פרוטזת שד התינתן לכל שנת חברות, או חזייה תומכת אחת בלבד למנותחת שחזור, שתינתן פעם אחת בחיים.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למכבי זהב - 12 חודשים.
חברה חדשה שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

החזר של 83% מעלות הפרוטזה או החזייה, ועד לתקרה של 441 ₪. הנמוך מבין השניים.

הנחיות ומידע

  • לאחר הרכישה יש לפנות למשרד הסניף עם קבלה וחשבונית מס מקוריות לקבלת החזר.
  • בקניית פרוטזת שד - ההחזר במסגרת מכבי זהב יעמוד על 83% מההפרש שנותר בין מחיר הפרוטזה לבין להחזר שהתקבל מתוקף סל הבריאות.
  • קבלת ההחזר ממכבי זהב אינה מותנית בקבלת החזר קודם ממשרד הבריאות.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו