29 מרץ 2017 ב' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  01.07.2016 

הבראה לחולי פסוריאזיס ולימפומה עורית - תנאי הזכאות

פסוריאזיס
היא מחלת עור המאופיינת בהתרבות מהירה מדי של תאי עור. אחד מהטיפולים הקיימים למחלה הוא שהייה בים המלח, המועילה גם לחולי לימפומת עור.

זכויות חברי מגן כסף

חברי מגן כסף זכאים להחזר נוסף של 10% על השהייה במקום האירוח והכניסה לסולריום, וכן לתוספת עבור מלווה.

עיקרי הזכאות

חולים מהאוכלוסיות המפורטות מטה זכאים, תחת התוויות מסויימות להחזר חלקי עבור 30 ימי שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה באזור ים המלח או ערד או 30 ימי נסיעה לים המלח בשנה אחת. זכאות זו תקפה רק בתנאי שלא התקבלה התחייבות עבור טיפולי פובה (PUVA) בבית חולים.

מי זכאי?

תנאי הזכאות וגובה ההחזר משתנים לפי האוכלוסיות השונות:

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

נפגעי תאונות עבודה בעלי אישור הכרה מביטוח לאומי בפסוריאזיס או פסוריאזיס הפרקים או לימפומה עורית

הזכאות

 1. שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה בבית המלון במשך לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  או:
  נסיעה יומיומית בתחבורה ציבורית (אוטובוס או רכבת) לים המלח - מימון של עד 30 ימי נסיעה בשנה קלנדרית. מותנה בהצגת קבלות בגין נסיעה יומיומית במשך לפחות 10 ימים רצופים.
  או:
  שהות בדירה שכורה באיזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שכירות בשנה קלנדרית. מותנה בכל התנאים הבאים גם יחד ובאישור רופא שירות מחוזי :
  • הצגת קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של  לפחות 10  ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של המטופל המעידה על כך שהמטופל אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 2. כניסה לסולריום - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
 

עלות

 1. ללילה אחד בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה או לנסיעה יומית אחת (הלוך וחזור), יינתן החזר עד תקרה של 394 ₪ ללילה או 100% מההוצאה בפועל, הנמוך מבין השניים.
 2. לכניסה לסולריום – יינתן החזר של 100% מדמי הכניסה ליום ועד תקרה של 87 ₪.
 

מימוש הזכאות

לקבלת ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי: 
 1. אישור הכרה רשמי מהמוסד לביטוח לאומי כמחלת מקצוע מוכרת וכן פרוטוקול וועדה רפואית שעבר בנושא. לא נדרש מסמך מקור.
 2. הפניית/המלצת רופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 3. למי ששהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד – יש להביא קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה במקום האירוח, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 4. למי שנוסע יום-יום לים המלח בתחבורה ציבורית ולא שוהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - יש להביא קבלות של אוטובוס או כרטיסי רכבת, אשר יעידו על נסיעה יומיומית של לפחות 10 ימים רצופים.
 5. למי ששהה בדירה שכורה - יש להביא :
  • קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של החבר המעידה על כך שהוא אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 6. פירוט תאריכי הכניסה לסולריום והמחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).
  המסמכים יועברו על ידי משרד  המרכז הרפואי אל רופא השירות המחוזי, אשר יקבע האם הטיפול נובע מהפגיעה המוכרת. באם יאשר ורק לאחר קבלת האישור, יבוצע ההחזר במרכז הרפואי.

הנחיות ומידע

 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או :
  אלו הנוסעים לים המלח יום יום בתחבורה ציבורית ובמהלך סוף השבוע נוסעים לביתם וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או:
  לאלו הלנים בדירה שכורה ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי "פובה" (PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, או קבלת החזר על נסיעות יומיומיות.

חולי פסוריאזיס, חולי פסוריאזיס הפרקים וחולי לימפומה עורית

הזכאות

 1. שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה במקום האירוח במשך לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  או:
  נסיעה יומיומית בתחבורה ציבורית (אוטובוס או רכבת) לים המלח - מימון של עד 30 ימי נסיעה בשנה קלנדרית. מותנה בהצגת קבלות בגין נסיעה יומיומית במשך לפחות 10 ימים רצופים.
  או:
  שהות בדירה שכורה באיזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שכירות בשנה קלנדרית. מותנה בכל התנאים הבאים גם יחד :
  • הצגת קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של  לפחות 10  ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של המטופל המעידה על כך שהמטופל אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול. 
 2. כניסה לסולריום - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
 

עלות

 1. ללילה אחד בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה או לנסיעה יומית אחת (הלוך וחזור), יינתן החזר עד תקרה של 277 ₪ ללילה או 70% מההוצאה בפועל, הנמוך מבין השניים.
 2. לכניסה לסולריום – יינתן החזר של 80% מדמי הכניסה ליום .
 

מימוש הזכאות

לקבלת ההחזר יש להביא למשרדי המרכז הרפואי:
 1. הפנייה/המלצה מרופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 2. למי ששהה בבית מלון / צימר / בית הארחה – יש להביא קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה במקום האירוח, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 3. למי שנוסע יום-יום לים המלח בתחבורה ציבורית ולא שוהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - יש להביא קבלות של אוטובוס או כרטיסי רכבת, אשר יעידו על נסיעה יומיומית של לפחות 10 ימים רצופים.
 4. למי ששהה בדירה שכורה - יש להביא :
  • קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של החבר המעידה על כך שהוא אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 5. פירוט תאריכי הכניסה לסולריום והמחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).
 

הנחיות ומידע

 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או :
  אלו הנוסעים לים המלח יום יום בתחבורה ציבורית ובמהלך סוף השבוע נוסעים לביתם וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או:
  לאלו הלנים בדירה שכורה ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי "פובה" (PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, או קבלת החזר על נסיעות יומיומיות.

תוספת זכויות הנובעת ממגן כסף

חולי פסוריאזיס וחולי פסוריאזיס הפרקים

הזכאות

 1. שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה בבית המלון / צימר / בית הארחה במשך לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
 2. שהות בדירה שכורה באיזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שכירות בשנה קלנדרית. מותנה בכל התנאים הבאים גם יחד:
  • הצגת קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה או הטיפול, אשר יעידו על שהייה של  לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בתעודת זהות של המטופל המעידה על כך שהמטופל אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 3. כניסה לסולריום - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
 4. תוספת מימון לקטין בשהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, הזקוק לליווי מבוגר, או לבוגר אשר זקוק להשגחת מבוגר מסיבות רפואיות.
 
 • במסגרת הסל הבסיסי ניתנת זכאות נוספת למימון נסיעות יומיומיות לים המלח. זכאות זו ניתנת רק לחברים מבוטחים אשר בוחרים שלא לשהות בבית מלון/ צימר / בית הארחה. מידע נוסף ניתן למצוא בזכאות לסל הבסיסי.

עלות

 1. ללילה שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה באזור ים המלח או ערד – יינתן החזר של 80% מהסל הבסיסי וממגן כסף יחד. ההחזר הינו מתוך ההוצאה בפועל ועד לתקרה כוללת של 309 ₪ ללילה (70% יינתנו מהסל הבסיסי, וממגן כסף עוד 10%, ועד לתקרה של 37 ₪).
 2. לכניסה לסולריום – לדמי הכניסה לסולריום ליום אחד, יינתן החזר של 80% מהסל הבסיסי ועד תקרה של 50 ₪, ובנוסף –ממגן כסף יינתנו 10% נוספים ללא תקרת סכום. ההחזר המקסימלי באחוזים ממגן כסף ומהסל הבסיסי יחד הוא 90%.
 3. ללילה שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד עבור קטין עד גיל 18 הזקוק לליווי מבוגר או ללילה שהייה עבור בוגר אשר זקוק להשגחת מבוגר מסיבות רפואיות (כגון: בוגר הסובל מפיגור שכלי וכו') – תינתן תוספת החזר בסך של 80 ₪. תקרת ההחזר ללילה, לשוהה ולמלווה יחד, היא 351 ₪.
תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן כסף – 3 חודשים.

מימוש הזכאות

לקבלת ההחזר יש להביא למשרד הסניף :
 1. הפניית/המלצת רופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 2. קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 3. פירוט תאריכי הכניסה לסולריום והמחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).
 4. למי ששהה בדירה שכורה - יש להביא בנוסף להפניה גם:
  • קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של החבר המעידה על כך שהוא אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 

הנחיות ומידע

 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי "פובה" (PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה באזור ים המלח או ערד.
 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח (כולל בדירה שכורה) ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון - סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון >
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.
 • לא מצאתם פתרון? פנו אלינו