04 יולי 2020 י"ב תמוז תש"פ

תהליך הגיוס והמיון במכבי

שלב ראשון: הצגת מועמדות

קורות החיים ששלחתם מועברים לגורם המקצועי הרלוונטי, אשר מבצע מיון ראשוני המתבסס על משתנים כגון השכלה נדרשת וניסיון תעסוקתי. הבדיקה מתייחסת לתפקיד המבוקש, וכן לתפקידים רלוונטים פנויים אחרים.
אם נמצאתם מתאימים על סמך קורות החיים, אנשי הגיוס ייצרו איתכם קשר לשם תיאום ציפיות ראשוני. בהתאם לכך יתואם ראיון.

שלב שני: ראיון

  • לקראת הראיון תתבקשו למלא שאלון למועמד.
  • במהלך הראיון יינתן לכם מידע כללי לגבי תכולת התפקיד, מאפייני הארגון ומסגרת השכר המוצע.
  • בראיון תתבקשו להציג מסמכים ותעודות רלוונטיים.
 

שלב שלישי: מבדק מיון

במידה ועברתם את שלב הראיון בהצלחה תזומנו למבדקי מיון במכון מיון חיצוני, לשם בדיקה מעמיקה בנוגע למידת ההתאמה לתפקיד ולארגון.
לאחר קבלת תוצאות המבדקים של כלל המועמדים לתפקיד מתבצעת הבחירה של המועמד המתאים ביותר, בהתיחס לכלל הנתונים.
אם נבחרתם לתפקיד, תוזמנו לפגישת תיאום ציפיות מסכמת. במידה שלא נבחרתם, תתקבל הודעה בכתב או בעל פה ופרטיכם ישמרו במאגר לבדיקת התאמה לתפקיד אחר, לכשיתפנה.

שלב רביעי: קבלה לעבודה

נציג משאבי אנוש יערוך עמכם תיאום ציפיות מסכם, שבו ייקבע מועד תחילת העבודה ויינתן מידע על תהליך הקליטה.
  •  הערות כלליות

  • כל שלב מהווה סנן בתהליך בחירת המועמדים
  • כל מועמד אשר זומן לראיון או למבדק המיון יקבל הודעה בכתב או בעל פה באשר לקבלתו או אי קבלתו לעבודה.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפנות אל מועמד שלא התקבל, על מנת להציע לו משרות רלוונטיות אחרות.
  • מטבע הדברים לא תמיד נוכל לענות אישית לכל המועמדים ששולחים קורות חיים. עם הפונים שלא נענו הסליחה.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.