02 אוקטובר 2020 י"ד תשרי תשפ"א

הזדמנויות קריירה במערך הדימות

פיתוח אישי ומקצועי

מכבי מקדמת את הפיתוח המקצועי של עובדיה דרך מגוון תוכניות הדרכה ופיתוח אישי. הקידום האישי והמקצועי פותח בפני עובדי מכבי אופק של תפקידי רוחב וניהול. ההכשרה והלימודים מתקיימים הן במסגרת הארגון והן במסגרות שונות שמחוצה לו.
בין אפשרויות ההכשרה:
  • קורסי הדרכה והשתלמות מקצועית במסגרות חוץ. מבחר ההכשרות כולל השתלמויות בתחומי CT ו-MRI בבתי הספר לדימות ובבתי חולים בארץ.
  • אפשרות ללימודים אקדמאיים לתארים מתקדמים.
  • התמחויות פנימיות מקצועיות, בהיבטים עיוניים ומעשיים של תחום ה- US: השתתפות בבית הספר לאולטרא סאונד של מכבי.
  • הכשרות לתפקידים ניהוליים.
 
מערך הדימות מוכר כ"שדה קליני" להכשרתם של סטודנטים הלומדים בבתי ספר לדימות.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.