18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

להעניק איכות לחיים

רוצים לעבוד במערך שאינו מפסיק להתחדש, בצוות רב-מקצועי, המאפשר לכם להתמחות במגוון תחומים ולהוות חלק משמעותי בתהליך השיקום של מטופלים? בואו להיות מרפאים בעיסוק במכבי.
כמרפאים בעיסוק במכבי, ייתכן שתמצאו את עצמכם לא פעם מובילים השתתפות פעילה בפורומים מקצועיים בתוך הארגון ומחוצה לו. זאת, כאשר פתוחות בפניכם מבחר אפשרויות לפיתוח מקצועי ולקידום לתפקידי ניהול. 

אקדמיה ומחקר

לימודים אקדמיים ולימודי המשך הם נר לרגלינו בכל התחומים. בהתאם, כמרפאים בעיסוק עומדות לפניכם האפשרויות להנחות, ללמד ולהדריך סטודנטים (במסגרת הכשרה קלינית) באקדמיות השונות לריפוי בעיסוק בארץ, להשתתף בכנסי םמקצועיים ובימי עיון ולבצע שיתופי פעולה מחקריים עם האקדמיה, תוך כדי ניצול מרבי של היעד והניסיון הצבורים בארגון.

צורות העסקה

תוכלו להשתלב כפרפאים בעיסוק במכבי בשתי צורות העסקה:

מרפאים בעיסוק שכירים

כשכירים בתפקיד ריפוי בעיסוק במכבי תיקלטו בתקינה ייעודית למשרה, ותוגדרו כעובדי מכבי. לשם קליטתכם תידרשו לעבור מבחן מיון באחת מחברות ההשמה שמכבי עובדת איתן. תהליך הקליטה מתבצע מול משאבי אנוש, ולאחריו נקבעת תוכנית חניכה וחפיפה מסודרת.
במעמד קליטתכם כמרפאים בעיסוק שכירים, תחתמו על הסכם העסקה כעובדי מכבי, המחייב אתכם לעבוד לפיו. תחילה תיקלטו לתקופת ניסיון, ולאחרי תועברו לאישור מנהליכם למתן קביעות.

מרפאים בעיסוק עצמאים

בצורת העסקה זו תתקשרו כמרפאים בניסוק מול מכבי כנותני שירות, כספקים מקצועיים. התגמול יועבר לחשבון הבנק שלכם כנגד העברת חשבוניות / דרישות תשלום.
תהליך הקליטה מבוצע מול סגל הרופאים המחוזי. לאחר העברת כל טופסי הקליטה הנדרשים, תירשמו במערכות מכבי כספק ויועבר אליכם חוזה לחתימה. לאחר קבלת החוזה המקורי חתום על ידיכם, יוגדרו ההרשאות למערכות מכבי השונות. תהליך החפיפה ייעשה לרוב במקביל לתהליך הקליטה. כמרפאים בעיסוק אצמאיים יהא עליכם לעמוד ברל דרישות ההסכם שחתמתם עליו.
 

הכשרות והשתלמויות

בשגרת העבודה במכבי מוקדש מקום ללמידה מעמיתים ולחניכה מקצועית, לצד הכשרה מקצועית במרכז מתקדם, הנעשית דרך מגוון רחב של ישטות למידה, כגון לימוד מקוון, חדרי סימולציה ולמידה בסביבת העבודה.
ההכשרות עוסקות בהקניית מיומנויות בטיפול קבוצתי, אבחון מטופלים הזקוקים לשיקום קוגניטיבי והטיפול בהם, טיפול במגוון אבחנות ופגיעות בכף יד, סדנאות לבניית סדים ואבחונים בתחום התפתחות הילד. כחלק משיפור מתמיד של איכות הטיפול, מושם דגש גדול על טיפול ממוקד לקוח ולכן תעברו גם סדנאות העוסקות בשיתוף המטופל בתהליך הטיפולי, לצד קורס לניהול מקצועי ייחודי לתחום הריפוי בעיסוק.
  
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.