24 מאי 2022 כ"ג אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  13.06.2011  באדיבות ה 

סוכרת הריון - מידע רפואי

Gestational Diabetes Mellitus, GDM
מעודכן לתאריך  13.06.2011  באדיבות ה 

אבחון סוכרת הריון

בישראל נהוג להפנות כל אישה הרה לביצוע בדיקת סקר שגרתית המבוצעת בשבועות 24-28 להריון שמטרתה לאתר נשים הנמצאות בסיכון מוגבר ללקות בסוכרת הריון. במקרים מסוימים תתגלה סוכרת הריון במהלך בדיקת דם שגרתית לקביעת רמת הסוכר בדם.

העמסת סוכר חלקית לנשים הרות (OGCT, Oral Glucose Challenge Test)

בדיקה זו נערכת כבדיקת סקר לאבחון סוכרת הריון בשבועות ה- 28-24 להריון על מנת לבחון את סבילות האישה ההרה להעמסת סוכר בשתייה.
הבדיקה מתבצעת ללא צורך בצום ובמהלכה תתבקש האישה ההרה לשתות תמיסה המכילה 50 גרם סוכר. רמת הסוכר בדמה תימדד כעבור שעה משתיית התמיסה על ידי נטילת דגימת דם ורידי. כאשר מתקבל ערך גבוה מהתקין או כאשר ישנו חשד לסוכרת הריון תבוצע העמסת סוכר מלאה הכרוכה בשתיית תמיסה המכילה 100 גרם סוכר.
נשים הרות הנוטלות סטרואידים, נשים שילדו עובר גדול או שעוברן גדול בהריון הנוכחי, נשים שעוברן מת ברחמן בעבר, נשים הסובלות מהשמנת יתר וכן נשים שלקו בעבר בסוכרת הריון בעבר יופנו מיידית לביצוע העמסת סוכר מלאה.
ערך סוכר נמוך מ- 140 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) שעה לאחר שתיית התמיסה נחשב תקין. ערך סוכר בדם שווה או גדול מ- 140 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) שעה לאחר שתיית התמיסה אינו תקין ומחייב ביצוע העמסת סוכר מלאה.

העמסת סוכר מלאה לנשים הרות (OGTT, Oral Glucose Tolerance Test)

בדיקה זו תבוצע אך ורק אם התקבלו תוצאות גבוהות בהעמסת הסוכר החלקית. במקרים הבאים יומלץ גם כן על ביצוע בדיקה זו:
 • נשים שלהן קרוב משפחה מדרגה ראשונה החולה בסוכרת.
 • נשים אשר סבלו מסוכרת הריון בהריונות קודמים.
 • נשים שעובריהן גדולים יחסית לגיל ההריון.
 • נשים אשר סובלות ממצב של ריבוי מי שפיר.
 
הבדיקה מבוצעת בבוקר לאחר צום של לפחות שמונה שעות החל מהערב הקודם וכוללת מספר שלבים:
 1. זמן אפס. בדיקת רמת הסוכר בדם לפני תחילת הבדיקה בתנאי צום.
 2. שתייה של 100 גרם סוכר מסוג גלוקוז אשר מומס במים.
 3. זמן 60 דקות. בדיקה של רמת הסוכר בדם כעבור שעה.
 4. זמן 120 דקות. בדיקה של רמת הסוכר בדם כעבור שעתיים.
 5. זמן 180 דקות. בדיקה של רמת הסוכר בדם כעבור שלוש שעות.
 
תוצאות הבדיקה ישקפו את רמות הסוכר בצום, לאחר שעה, שעתיים ושלוש שעות. ערכים תקינים הם:
 • בזמן 0 (בצום, לפני שתיית הסוכר המומס) - ערכים נמוכים מ- 95 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל).
 • כעבור שעה אחת - ערכים נמוכים מ- 180 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל).
 • כעבור שעתיים - ערכים נמוכים מ- 155 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל).
 • כעבור שלוש שעות - ערכים נמוכים מ- 140 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל).
 
כאשר שתיים מתוך ארבע התוצאות חורגות מגבול הערכים התקינים המצב יוגדר כסוכרת הריון. אם נמצא ערך סוכר גבוה רק בדגימה אחת יש לחזור על הבדיקה כעבור חודש ימים.
מחקרים מעלים כי ערכי גלוקוז בדם העולים על 105 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) בצום או גבוהים מ- 140 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) מגבירים את הסיכון ללידת תינוק מת. כמו כן נמצא שערכי גלוקוז מעל 90 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) בצום ומעל 120 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל) לאחר הארוחה קשורים לעלייה מוגזמת ברקמת השומן ובמשקל העובר.

סוכרת הריון בהריון הקודם

אישה הרה שלקתה בסוכרת הריון בעבר אך תוצאות העמסת הסוכר שביצעה אינן מצביעות על סוכרת הריון נוכחית תקבל הדרכה אודות ניטור עצמי של רמת הגלוקוז בדם. ניטור עצמי מבוצע באמצעות דקירה של צידי קצות האצבע ובדיקת טיפת דם במכשיר ביתי לניטור רמת הגלוקוז בדם. לחילופין עשוי הרופא להורות על ביצוע העמסת סוכר נוספת בשבועות 16-18 או בשבוע ה- 28 להריון.
ערכי הגלוקוז הבאים בדם נחשבים לתקינים וחריגה מהם מצריכה התאמת טיפול שמטרתו שמירה על רמת הגלוקוז בגבולות הטווח התקין:
 • רמת גלוקוז בצום – בין 66 מ"ג/ד"ל לבין 90-99 מ"ג/ד"ל.
 • רמת גלוקוז שעה לאחר תחילת הארוחה – לא יותר מ- 140 מ"ג/ד"ל.
 • רמת גלוקוז שעתיים לאחר הארוחה – בין 90 מ"ג/ד"ל לבין 120-127 מ"ג/ד"ל.