25 יוני 2022 כ"ו סיון תשפ"ב

ניהול ברמה אחרת

שירות אדמיניסטרטיבי רפואי הוא חלק מהדנ"א שלכם? מחפשים להתפתח בתפקיד מאתגר ולסייע לחייהם של מטופלים? הצטרפו לסקטור המינהל של מכבי.

ניהול ברמה אחרת

סקטור המינהל במכבי מהווה חוליה מקשרת בין חברי מכבי לבין מטפלים ורופאים, כחלק מהצוות המטפל בכל יחידות השירות המקצועיות של מכבי. הסקטור פרוס על פני 28 תפקידי מומחיות מינהליים, לצד תפקידי ריכוז שונים. כעובדי המינהל תפקידכם יהיה לסייע לחברי מכבי למצות את זכויותיהם מתוקף חוק בריאות ממלכתי ונהלי מכבי. התפקיד נושא עמו אחריות גדולה לצד סיפוק ועניין רב; העבודה מתבצעת בצוות מקצועי, רב תחוימ ומגובש, בערוצי שירות שונים:
  • פרונטלי
  • טלפוני
  • במרכזי מומחים

מתפתחים יותר במכבי

  • הכשרה בכניסה לתפקיד במסגרת בית ספר ייעודי לתפקידי מינהל.
  • מסלוולים לכשירות ופיתוח מקצועי במהלך הקריירה.
  • עבודה עם קהל חברי מכבי, לצד שותפות בפרויקטים, בתהליכים מגוונים במרכז הרפואי או ביחידה, ובעיצוב תהליכי השירות במכבי.
  • אפשרויות התמחות מרובות כחלק מאופן ההתפתחות במסלול המקצועי, כולל אחריות לתחומי תוכן ייעודיים.
  • אתר ידע פנימי מקיף, המאפשר גישה לכלל המדע המקצועי, הרפואי והארגוני הנחוץ לשם מילוי התפקיד.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.