16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.02.2021 

בדיקת רופא נשים ראשונה - בדיקות בהריון

First Visit to the Gynecologist
עדכון אחרון:  28.02.2021 

בדיקת רופא נשים ראשונה בהריון

מהי מטרת הבדיקה אצל רופא הנשים?

מומלץ לערוך את הביקור הראשון אצל רופא הנשים עד לשבוע ה- 12 להריון. במהלך הביקור יעבור הרופא על עברה הרפואי של האישה ההרה ויסקור עימה תרופות שהיא נוטלת, ניתוחים ומצבים רפואיים אחרים בעברה, רגישות לתרופות (אם קיימת או ידועה), מחלות משפחתיות, עישון וגורמי סיכון אחרים שעלולים להיות משמעותיים לגבי מהלכו התקין של ההריון.
כמו כן יוודא רופא הנשים כי האישה ההרה נוטלת חומצה פולית במינון מתאים. אם טרם ערכה בדיקות סקר גנטי ידון עימה הרופא בבדיקות הסקר הרצויות בהתאם למוצאה ולמוצא בן זוגה.
בהתאם לשיקול דעתו עשוי הרופא לערוך בדיקה גינקולוגית פנימית על מנת לחוש את גודל הרחם, את אורך צוואר הרחם ולוודא כי הוא סגור. במידה שבמרפאת הרופא מכשיר אולטרה סאונד יבצע הרופא סריקה ראשונית שנהוג לכנותה 'אולטרה סאונד הריון צעיר'.
זוהי בדיקת האולטרה סאונד הראשונה המבוצעת בהריון, בדרך כלל בשבועות 6-7 ומטרתה לקבוע את מיקום ההריון (חוץ או תוך רחמי), את מספר העוברים ולהדגים דופק עוברי. בשלבים מוקדמים מאד, גם אם טרם נצפה עובר, מאפשרת הבדיקה לקבוע את גיל ההריון באמצעות מדידת קוטר שק ההריון. אם נצפה עובר ניתן לוודא את גיל ההריון על ידי בדיקה של גודלו ולקבוע האם גיל ההריון תואם.
רופא הנשים אף יפנה את האישה ההרה לביצוע בדיקות דם ובדיקות שתן על מנת להעריך את מצב בריאותה הכללי של האישה, לקבוע את סוג דמה, לבדוק רמות נוגדנים בדמה שעלולים להשפיע על תקינותו של ההריון ולכמת את רמת הברזל בדמה. ניטור רמת הברזל תבוצע לאורך ההריון כולו מאחר שנשים רבות לוקות באנמיה על רקע חוסר בברזל במהלך הריונן.
מקובל לבצע את בדיקת השתן סמוך למועד הכניסה להריון על מנת לאפשר גילוי מוקדם של זיהום בדרכי השתן טרם הופעת סימפטומים. אצל נשים הרות נוכחות חיידקים בשתן מחייבת קבלת טיפול גם בהעדר סימפטומים על מנת למנוע סיכון לעובר.
חלק מרופאי הנשים מבצעים מעקב הריון שוטף במרפאותיהן ואילו אחרים מפנים את הנשים ההרות לביצוע מעקב זה במרפאת האחיות. במסגרת מעקב זה מנוטר משקלן ולחץ דמן של הנשים ההרות, מבוצעת בדיקה ראשונית לאיתור חלבון בשתן ונערכת הערכה כללית של מצב האישה ההרה (הפרשות מהנרתיק, דליות ותופעות אחרות אם קיימות).
מגיע לך ליווי של אחות הריון - לזכאות המלאה

הנחיות לבדיקת רופא הנשים הראשונה בהריון

הבדיקה תערך במרפאת רופא הנשים.

מועד הבדיקה

רצוי לקבוע בדיקה זו עד לשבוע ה- 12 להריון. 

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

לאחר הבדיקה

אין מניעה לשוב לשגרה לאחר ביצוע בדיקה זו.