16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.02.2021 

בדיקת סיסי שליה - בדיקות בהריון

Chorionic Villus Sampling
עדכון אחרון:  28.02.2021 

תוצאות הבדיקה ומשמעותן

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 10-14 יום.
דגימת סיסי השליה שנשאבת נשלחת לבדיקה מעבדתית תחת מיקרוסקופ. כמות החומר הגנטי ומבנהו יבדקו ויסרקו על מנת לאתר פגמים וחריגות. אם ידועה נשאות למחלה תורשתית מסוימת תיבדק הדגימה עבור מחלה זו.
מידת הדיוק של הבדיקה היא כ- 99%. אף בדיקה זו אינה מסוגלת לשלול לחלוטין מומים מולדים בעובר ובכ- 1% מהמקרים תיתכנה תוצאות שאינן חד משמעיות. במקרה זה תופנה האישה ההרה לביצוע בדיקת מי שפיר בהמשך ההריון על מנת לאשר או לשלול את התוצאות.
במרבית המקרים תוצאת הבדיקה תהיה 'תקינה' אם כי יתכנו מקרים בהם על אף התוצאה התקינה ייוולד עובר פגוע.
תוצאה 'חיובית' בבדיקה זו משמעותה כי החומר הגנטי של העובר פגוע. כאשר מתקבלת תוצאה חיובית מופנית הנבדקת לייעוץ גנטי על מנת לדון באפשרויות העומדות לרשותה לרבות סיום ההריון או לידת עובר פגוע.

מקרים בהם יש לחזור על הבדיקה או לעבור בנוסף דיקור מי שפיר

ב- 2.5-4.8% מהמקרים עלולה הבדיקה להיכשל עקב סיבות כגון דגימה בלתי מספקת או זיהום של הדגימה על ידי תאים אימהיים. אחוז הכשלונות גבוה יותר בבדיקות המבוצעות בגישה נרתיקית. במקרים אלו תדרש בדיקה חוזרת או דיקור מי שפיר.
במקרים נדירים עלול להיות צורך בדיקור מי שפיר בנוסף לבדיקת סיסי השליה. הדיקור מומלץ בשני מצבים. הראשון, כאשר בדיקת סיסי שליה היתה תקינה אבל בשבוע ה-16 התקבלה תוצאה גבוהה של חלבון עוברי המעוררת חשד לפגם בתעלת העצבים. במקרה זה יבוצע הדיקור כדי למדוד את רמת החלבון העוברי במי השפיר.
מצב אחר בו יתעורר צורך לבצע דיקור מי שפיר בנוסף לבדיקת סיסי השליה הוא כאשר בדיקת סיסי השליה לא היתה תקינה וגילתה מצב של מוזאיקה (שינוי כרומוזומלי שנמצא רק בחלק מהתאים). מאחר שישנם מקרים בהם שינוי זה קיים רק בסיסי השליה ולא בכרומוזומי העובר יש צורך לבצע דיקור מי שפיר על מנת לוודא או לשלול את הממצא.