05 אוגוסט 2021 כ"ז אב תשפ"א
עדכון אחרון:  28.02.2021 

בדיקת סיסי שליה - בדיקות בהריון

Chorionic Villus Sampling
עדכון אחרון:  28.02.2021