21 אוקטובר 2019 כ"ב תשרי תש"פ
עדכון אחרון:  11.11.2018 

אולטרה סאונד למדידת השקיפות העורפית - בדיקות בהריון

Nuchal Translucency (NT) Ultrasound Scan
עדכון אחרון:  11.11.2018 

תחומים:

הריון

נושאים:

US