26 ספטמבר 2021 כ' תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.02.2021 

אולטרה סאונד למדידת השקיפות העורפית - בדיקות בהריון

Nuchal Translucency (NT) Ultrasound Scan
עדכון אחרון:  23.02.2021 

תחומים:

הריון

נושאים:

US