15 דצמבר 2018 ז' טבת תשע"ט
עדכון אחרון:  13.03.2017 

אולטרה סאונד לסקירת מערכות - בדיקות בהריון

Antenatal Ultrasound Scan
עדכון אחרון:  13.03.2017 

תחומים:

הריון

נושאים:

US

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 34 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ גנטי של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 34 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >