26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.02.2021 

מעקב הריון עודף - בדיקות בהריון

Post Due Date Antenatal Care
עדכון אחרון:  28.02.2021 

זכויות חברי מכבי

הזכאות

משבוע 40 עד 40+6 להריון צריך לעשות מעקב הריון עודף. המעקב כולל:
  • בדיקת רופא
  • מוניטור עוברי
  • אולטרה סאונד על פי הצורך

עלות

  • במרכזי בריאות האישה של מכבי - תשולם השתתפות עצמית.
  • בבתי חולים בהסכם - ללא עלות.

היכן

הנחיות ומידע

  • אין צורך בהפניית רופא.
  • אפשר לבצע מעקב הריון עודף בבית חולים בהסכם וללדת בכל בית חולים ציבורי אחר.
  • יש לתאם תור מראש.
  • בבית חולים שאין לו הסכם עם מכבי להריון עודף, או לאחר שבוע 40+6, חלים הכללים הרגילים של פנייה למיון.