17 מאי 2022 ט"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  30.12.2020 

אולטרה סאונד למעקב גדילת עובר - בדיקות בהריון

Third Trimester Ultrasound Scan
עדכון אחרון:  30.12.2020 

תחומים:

הריון

נושאים:

US

תוצאות הבדיקה

תוצאות הסריקה ימסרו לנבדקת בסיום הבדיקה.

משמעות התוצאות

סריקת האולטרה סאונד היא כיום מאמצעי האבחון המקובלים ביותר במהלך ההריון להערכת התפתחותו התקינה של העובר. בהתאם לממצאי הסריקה יומלץ על המשך מעקב ההריון הנדרש. במקרים בהם תאובחן מצוקה עוברית ישקל זירוז הלידה.