24 אוגוסט 2019 כ"ג אב תשע"ט

איתור בקשות להצעת מחיר / מידע

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה לקבלת מידע IVR ויזואלי, הסטת שירותים לדיגיטל | 22.08.2019

איש קשר: ניצן עוז
תאריך פרסום: 22.08.2019
תאריך אחרון להגשה: 08.09.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לשירותי תמיכה וסיוע טכנולוגי של מומחה מפתח תשתיות אפליקטיביות בתחום Microsoft | 22.08.2019

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 22.08.2019
תאריך אחרון להגשה: 09.09.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעת מחיר לאספקת אוטוקלבים ותחזוקתם | 20.08.2019

איש קשר: סרגיי סרבריני 
תאריך פרסום: 20.08.2019
תאריך אחרון לפרסום: 03/09/2019   
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):  
פירוט הבקשה

בקשה להצעת מחיר לאספקת ריאגנטים לביצוע בדיקות לניטור תרופות | 20.08.2019

אשת קשר: בקי כיר
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2019   
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה

בקשה להצעת מחיר לאספקת ערכות עזרה ראשונה למקומות עבודה | 15.08.2019

אשת קשר: ניר לוי
תאריך אחרון להגשה: 01.09.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה

בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכות צורבים רובוטיים | 08.08.2019

אשת קשר: גרשון ביקחובסקי
תאריך פרסום: 08.08.2019
תאריך אחרון להגשה: 15.09.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה

בקשה להצעת מחיר לאספקת כבילה וציוד חיווט של תשתיות תקשורת נחושת ותקשורת אופטית | 08.08.2019

אשת קשר: נטע זלוצ'ובר
תאריך פרסום: 08.08.2019
תאריך אחרון להגשה: 22.08.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
נספח א1 >>