29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

איתור בקשות להצעת מחיר / מידע

בינוי ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב  נדלן  אחר

 

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה להצעת מחיר לחידוש רישוי, תחזוקה ושירותי מומחה של Tibco Web Focus | 26.01.2022

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך אחרון להגשה: 06.02.2022
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >

בקשה להצעת מחיר לחידוש תחזוקת רישוי קיים במערכת QRADAR IBM | 23.01.2022

איש קשר: שחר מסר
תאריך אחרון להגשה: 06.02.2022
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >

בקשה להצעת מחיר לאספקת ריהוט | 20.01.2022

איש קשר: סבג יצחק
תאריך אחרון להגשה: 28.02.2022
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >
נספח א'1- מפרט שולחן >

בקשה להצעת מחיר - תכנית האצת יזמות וחדשנות | 18.01.2022

איש קשר: שרון ויצמן
תאריך אחרון להגשה: 26.01.2022
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >