20 פברואר 2020 כ"ה שבט תש"פ

איתור בקשות להצעת מחיר / מידע

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
עדכון בקשה להצעת מחיר לאספקת שקיות שתן ופרוזים | 20.02.2020

איש קשר: מיכל שופמן
תאריך אחרון להגשה: 26.02.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >

קבלן משנה - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר בפרויקט בית מרקחת רמות אלון ירושלים | 20.02.2020

אשת קשר: יעקב קורס
תאריך פרסום: 20.02.2020
סיור קבלנים: 23.02.2020
תאריך אחרון להגשה: 01.03.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן משנה - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות חשמל בפרויקט בית מרקחת רמות אלון ירושלים | 20.02.2020

אשת קשר: יעקב קורס
תאריך פרסום: 20.02.2020
סיור קבלנים: 23.02.2020
תאריך אחרון להגשה: 01.03.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן משנה - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה בפרויקט בית מרקחת רמות אלון ירושלים | 20.02.2020

אשת קשר: יעקב קורס
תאריך פרסום: 20.02.2020
סיור קבלנים: 23.02.2020
תאריך אחרון להגשה: 01.03.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

בקשה להצעה לאירוע רווחה – טיול לעובדי מחוז השרון | 18.02.2020

אשת קשר: ויקי צ'יטונה
תאריך אחרון להגשה: 28.02.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה
נספח א1 הצעת מחיר

בקשה להצעת מחיר לאספקת ציוד עזר למרפאות 2020 | 16.02.2020

אשת קשר: ימית יחזקאל
תאריך אחרון להגשה: 02/03/2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >

בקשה להצעה לאירוע רווחה – טיול | 13.02.2020

אשת קשר: ענבל סוויט
תאריך אחרון להגשה: 27/02/2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >
מכבי פארם 2020 נספח ב1

הזמנה לקבלת הצעת לעבודת שיפוץ 2 מעליות במרכז רפואי אשקלון | 11.02.2020

אשת קשר: ריקי מועלם
תאריך פרסום: 11.02.2020
תאריך אחרון להגשה: 12.03.2020
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>