29 פברואר 2020 ד' אדר תש"פ
חיפוש חדש

איתור בקשות להצעת מחיר / מידע

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

נמצאו כ- 113 תוצאות
בתחום בינוי ונדל"ן
עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
בקשה להצעות מחיר להחלפת מזגנים מפוצלים במרכז הרפואי אשדוד ג' רחוב הפלמ"ח 20 | 23.05.2019

איש קשר: יוסף גבע
תאריך פרסום: 01.05.2019
תאריך אחרון להגשה: 23.05.2019
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
כתב כמויות לחוזה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות ריצוף משרדי הנהלה | 13.05.2019

אשת קשר: יעל מאיר
תאריך פרסום: 29.04.2019
תאריך אחרון להגשה: 13.05.2019 בשעה 12:00
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
נספחים >>
טבלת הצעה >>

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות מכבי שירותי בריאות בנכס ברחוב הס 19 פינת אידלסון 24, תל אביב | 18.04.2019

איש קשר: מרק ניב
תאריך פרסום: 03.04.2019
תאריך אחרון להגשה: 18.04.2019(התמחרות ממוחשבת תבוצע ב- 7/5/19 בשעה 10:00)
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעת לעבודת שיפוץ מעלית במרכז רפואי דימונה | 16.04.2019

אשת קשר: ריקי מועלם
תאריך פרסום: 01.04.2019
תאריך אחרון להגשה: 05.05.2019 עד השעה 12:00
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>