29 פברואר 2020 ד' אדר תש"פ
חיפוש חדש

איתור בקשות להצעת מחיר / מידע

בינוי ונדלן ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

נמצאו כ- 113 תוצאות
בתחום בינוי ונדל"ן
עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות הרחבת מרפאת קלנסואה | 18.09.2017

איש קשר: רומן קיפניס, טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 30.08.2017
תאריך עדכון: 03.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 18.09.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בנייה מכביפארם קרית אתא / 177 | 31.08.2017

איש קשר: דניאל אוסטרובסקי, טלפון: 052-4283373
תאריך פרסום: 15.08.2017
תאריך אחרון להגשה: .31.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בנייה מכביפארם קסטרא חיפה 178/2017 | 31.08.2017

איש קשר: דניאל אוסטרובסקי, טלפון: 052-4283373
תאריך פרסום: 15.08.2017
תאריך אחרון להגשה: .31.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות ריהוט בבי"מ קרית אתא | 24.08.2017

איש קשר: דניאל אוסטרובסקי, טלפון: 052-4283373
תאריך פרסום: 14.08.2017
תאריך אחרון להגשה: 24.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות ריהוט בבי"מ קסטרא | 24.08.2017

איש קשר: דניאל אוסטרובסקי, טלפון: 052-4283373
תאריך פרסום: 14.08.2017
תאריך אחרון להגשה: .24.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן משנה הזמנה לקבלת הצעות לעבודות נגרות גבעתיים ערבי נחל | 13.08.2017

איש קשר: יערית יחיאל, טלפון: 052-8199797
תאריך פרסום: 31.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 13.08.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות מיזוג אויר ראש העין ט. חלב ובי"מ | 30.07.2017

איש קשר: רומן קיפניס , טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 27.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 30.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

קבלן ראשי הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בינוי ראש העין טיפת חלב ובי"מ | 30.07.2017

איש קשר: רומן קיפניס , טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 27.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 30.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות אינסטלציה ראש העין טיפת חלב ובי"מ | 30.07.2017

איש קשר: רומן קיפניס , טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 27.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 30.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הזמנה לקבלת הצעות לעבודות בטונים ראש העין ט. חלב ובי"מ | 30.07.2017

איש קשר: רומן קיפניס , טלפון: 054-2082802
תאריך פרסום: 27.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 30.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>