16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  02.06.2015 

ארכיון פטורים ממכרז

עדכון אחרון:  02.06.2015 

2009-2010

פטורים ממכרז עד שנים 2009-2010

שם הפטור ממועדעד מועד
מימוש אופציה בהסכם שכירות סניף נס ציונה 31/05/2009 1/05/2009
התקשרות עם מוקד ייעודי 02/06/2009 31/08/2009
שינוע, אחסון, מיון, עיטוף ואריזת ציוד 05/10/2006 04/10/2009
מבחנות ואביזרים ללקיחת דם 29/03/2009 28/03/2010
התקשרות לביצוע שירותי דואר כמותי 16/07/2009 31/03/2010
אספקת מחשבים אישיים, שרתים, מדפסות, ציוד היקפי ונילווה, מתכלים ממוחזרים למדפסות ושירותי תחזוקה 14/11/2009 13/05/2010
התקשרות עם עמותת פרחי רפואה 01/11/2009 30/06/2010
מימוש אופציה במכרז לרכישת מדי סוכר וציוד מתכלה 01/07/2009 01/07/2010
שירותי הטסה בקו תל-אביב אילת 01/08/2009 30/07/2010
הארכת הסכם עם חברת השמירה 28/07/2009 31/07/2010
יישום מערכת ספקי שירותים באמצעות מודול SAP-ICM 15/09/2009 15/09/2010
הלוואות לעובדי מכבי שירותי בריאות 15/09/2009 15/09/2010
חב' נתיבי לכת להפקת טיול למכבי 15/08/2010 15/10/2010
מחשבים אישיים, שרתים ומדפסות 14/05/2010 13/11/2010
כנסי רופאים עצמאיים 01/01/2010 31/12/2010
כפפות חד פעמיות 01/01/2010 31/12/2010 
התקשרות עם יועץ לפיתוח עסקי 01/12/2009 31/12/2010
רשיונות סיטריקס 01/01/2010 31/12/2010
ריאגנטים לציטוגנטיקה CHANG MEDIUM 01/01/2010  31/12/2010

2011

פטורים ממכרז עד שנת 2011

שם הפטורממועד עד מועד
מכשירים לביצוע בדיקות קרישה, ריאגנטים ותחזוקה 20/02/2010 20/02/2011
בדיקות בתחום האנדוקרינולוגיה 01/07/2010 01/04/2011
ספקי שירותים בתחום המחשוב 30/05/2010 30/05/2011
התקשרות עם חב' אינטראקטיב יורו 30/05/2010 30/05/2011
מימוש אופציה עם חב' השמירה טכנולוגיות מיגון בע"מ 01/08/2010 30/05/2011
רכישת שוברי נופש ופנאי לעובדי מכבי 01/06/2010 31/05/2011
התקשרות עם יועץ למתן שירותים הנוגעים למדיה אינטראקטיבית 01/06/2010 31/05/2011
שדרוג הליין האוטומטי במגה לאב 01/05/2011 01/06/2011
חב' י.ה.ב. אורנית בע"מ 15/07/2010 17/07/2011
שכירות בקרית ביאליק 01/03/2011 01/08/2011
עמותת פרחי רפואה 01/09/2010 01/09/2011
שירות ותחזוקה לציוד תקשורת 20/09/2009 20/09/2011
התקשרות עם חברת בזק 01/10/2009 30/09/2011
התקשרות עם חב' IDEOMOBILE 01/10/2010 30/09/2011
שינוע חבילות 06/10/2010 05/10/2011
מימוש אופציה במכרז בדיקות -HBA1C 01/11/2009 01/11/2011
רכישת ציוד סטומה 21/11/2009 21/11/2011
CPAP 01/12/2010 01/12/2011
טאסק לייעוץ אסטרטגי 01/12/2010 01/12/2011
מכשירי אינהלציה 15/12/2010 15/12/2011
כפפות היפו אלרגיות, כפפות לטקס, שקיות הזנה, שקיות שתן ופרפריות 17/08/2010 17/12/2011
שירותי עיבודי משכורות הסכם עם חברת חילן 31/12/2010 30/12/2011
מערכות HST אוטומטיות למגה לאב 01/11/2011 31/12/2011
בדיקות הליקובקטר 01/09/2010 31/12/2011
חבישה מיוחדת 01/01/2011 31/12/2011
אספקת מחשבים אישיים, שרתים ומדפסות 01/11/2011 31/12/2011
חברות אבטחה 31/12/2010 31/12/2011
שטח למוקד אחיות 01/01/2011 31/12/2011
בדיקות SMA 01/01/2011 31/12/2011
רכישת שוברי פנאי ונופש לעובדי מכבי 01/01/2011 31/12/2011
התקשרות עם יועצים בתחום המחשוב 01/01/2011 31/12/2011
רכישת מחשבים אישיים, שרתים, מדפסות, ציוד היקפי ונלווה למדפסות 01/01/2011 31/12/2011
מערכות HST אוטומטיות למגה לאב 01/11/2011 31/12/2011
כוסות שתן 01/09/2011 31/12/2011

2012

פטורים ממכרז עד שנת 2012

שם הפטורממועדעד מועד
אספקת שירותי תחזוקה לתוכנות GIS של חברת ESRI 17/01/2011 16/01/2012
מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה 20/02/2011 20/02/2012
מכשיר SEQUENCER 01/03/2012 01/04/2012
דפיברילטורים 14/04/2011 14/04/2012
אספקת ציוד משקי 01/05/2011 30/04/2012
ביטוח כלי רכב 01/05/2011 30/04/2012
ניקיון במחוז המרכז 12/06/2007 12/06/2012
מכירת זכויות בנכס בכרמיאל 15/06/2011 14/06/2012
מימוש אופציה לביטוח נכסים וחבויות 01/07/2011 30/06/2012
בדיקות סמני סרטן 01/07/2011 01/07/2012
מערכת פרה-אנליטית מסוג OLA 05/07/2012 05/07/2012
מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים 15/06/2011 30/07/2012
תקשרות עם חב' השמירה טכנולוגיות מיגון 28/08/2011 28/08/2012
תוספת שטח סניף גבעת זאב 01/09/2008 31/08/2012
בדיקות לניטור תרופות 01/09/2011 01/09/2012
התקשרות עם חב' שפרן למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון 01/09/2011 01/09/2012
בדיקות EBV 01/11/2011 01/11/2012
שכירת שטח בקרית גת 14/11/2009 14/11/2012
מימוש אופציה לרכישת מכשירי אינהלציה 15/12/2011 14/12/2012
התקשרות למתן שירותי תקשורת סלולארית 08/07/2009 31/12/2012
בדיקות דם במכשירי האולימפוס 01/01/2010 31/12/2012
רכישת ריאגנטים לבדיקת TAQ POLYMERASE 01/01/2010 31/12/2012
מגוון קטטרים 01/01/2010 31/12/2012
בדיקות לזיהוי נוגדני סיפליס 01/01/2010 31/12/2012
בדיקות אימות ל- CMV IGM 01/01/2010 31/12/2012
AMPAITAQ 01/01/2010 31/12/2012
ריאגנטים לציטוגנטיקה AMF2 MEDIUM 01/01/2010 31/12/2012
קיטים ל- HYDROGEL 9 IF 01/01/2010 31/12/2012
בדיקות במכשיר IMMULITE 01/01/2010 31/12/2012
בדיקות X שביר בגנטיקה 01/01/2010 31/12/2012
קיטים לבדיקות vericella zooster 01/01/2010 31/12/2012
וידאו קונפרנס 02/08/2010 31/12/2012
חדרי צילום 01/01/2011 31/12/2012
בדיקות ויטמין D 01/01/2011 31/12/2012
מדפסות מתכלים ומדבקות עבור תחנות איסוף 01/01/2011 31/12/2012
בדיקות אלקטרופורזה באימונולוגיה 01/01/2011 31/12/2012
מימוש אופציה לרכישת 5 מערכות אולטרסאונד גניקולוגי 01/01/2011 31/12/2012
הארכת אופציה בהתקשרות לרכישת אולטרסאונד לדימות איברים 01/01/2011 31/12/2012
רכישת בדיקות ANA 01/01/2011 31/12/2012
מימוש אופציה להפעלת מסעדה פנימית 31/12/2010 31/12/2012
רכישת ריאגנטים לסיווג רקמות 01/01/2011 31/12/2012
אחזקת המעבדה המרכזית 01/07/2011 31/12/2012
גבס קל 20/09/2011 31/12/2012
הפעלת מסעדה פנימית 30/12/2011 31/12/2012
התקשרות עם חב' סיטריקס לרכישת רישיונות 01/01/2012 31/12/2012
ספקי שירותים בתחום המחשוב 01/01/2012 31/12/2012
בדיקות SMA 01/01/2012 31/12/2012
שתלים קוכליאריים 15/01/2012 31/12/2012
מערכות לשיכוך כאב 02/02/2012 31/12/2012
ייעוץ אבטחת מידע –סקר סיכונים 01/04/2012 31/12/2012

2013

פטורים ממכרז עד שנת 2013

שם הפטורממועדעד מועד
בדיקות אלרגיה 01/01/2010 01/01/2013
התקשרות בשכירות בזכרון יעקב 31/07/2010 31/01/2013
מכשירי כרישה ביתיים, למוקדים ומתכלים 01/05/2012 20/02/2013
הפעלת מסעדה פנימית 31/12/2012 28/02/2013
כביסה ושכירת ביגוד וציוד טקסטיל 17/03/2011 17/03/2013
שירותי מוקד מידע של נפגעי עבודה 01/04/2012 31/03/2013
מתכלים בתחום הגסטרו 01/04/2011 31/03/2013
התקשרות עם חברת שיג 01/04/2010 31/03/2013
קרקעות מזון לבקטריולוגיה 01/04/2011 01/04/2013
מימוש אופציה במכרז משאבות אינסולין וציוד מתכלה 28/04/2010 28/04/2013
טיולים ואירועים לעובדי מכבי 01/05/2011 30/04/2013
חידוש הסכם שכירות הרצל 63 א', חיפה 01/05/2011 30/04/2013
טיולים ואירועים לעובדי מכבי 01/05/2011 30/04/2013
ביטוח רכב לעובדי מכבי 01/05/2012 30/04/2013
אספקת ציוד משקי 01/05/2012 30/04/2013
שינוע דגימות מעבדה ודואר 01/05/2011 01/05/2013
Oh progesterone 17 01/06/2010 01/06/2013
בדיקות שתן ומיקרוסקופיה 01/06/2012 01/06/2013
רכישת ריאגנטים ל- ABI 01/06/2012 01/06/2013
חלבון עוברי 01/07/2010 01/07/2013
בדיקות ל-CF 01/07/2010 01/07/2013
התקשרות עם משרד מתמחה במגזר החרדי 01/08/2011 31/07/2013
התקשרות עם משרד מתמחה במגזר הערבי והרוסי 01/08/2011 31/07/2013
רכישת והטמעת חתימות אלקטרוניות מאושרות 06/08/2009 06/08/2013
בדיקות פריטין 01/09/2010 01/09/2013
רכש כסאות 01/08/2011 01/09/2013
הרחבת משטים 05/09/2012 05/09/2013
התקשרות עם חב' SOFTWARE 01/10/2010 01/10/2013
התקשרות עם עמותת פרחי רפואה 01/10/2011 30/10/2013
שטח עבור מכון רנטגן בבית"ר עילית 23/11/2009 22/11/2013
מיכלים לאיסוף מחטים 01/01/2011 31/12/2013
המשך התקשרות עם חברת SAP 27/12/2010 31/12/2013
בדיקות הליקובקטר פילורי 01/01/2012 31/12/2013
רישיונות סיטריקס חידוש ורכש חדש 01/01/2013 31/12/2013
רכישת בדיקות קרישה וקרישיות יתר 01/01/2013 31/12/2013

2014

פטורים ממכרז עד שנת 2014

שם הפטורממועד עד מועד
הדפסה כריכה אריזה ואספקה של חוברות מכביתון 01/02/2012 01/02/2014
מודיעין עזריאלי-פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק 01/03/2010 28/02/2014
התקשרות עם חב' דאטה פרו 29/02/2012 28/02/2014
דבק לסגירת פצעים 01/03/2011 01/03/2014
שכירות חלק מקומה 1 בבנין היכל הסיטי 01/04/2011 31/03/2014
הארכת הסכם עם חברת מסוף 16/08/2007 31/03/2014
דפיברילטורים מושתלים 14/04/2010 13/04/2014
שירותי דיוור דואר כמותי 26/04/2012 26/04/2014
שינוע דגימות מעבדה 01/05/2013 30/04/2014
חבישה רגילה 01/05/2011 01/05/2014
מכשיר לניטור רציף של סוכר 01/06/2012 31/05/2014
מימוש אופציה בהסכם שכירות סניף מעלה אדומים 07/06/2009 06/06/2014
התקשרות עם חב' IDEOMOBILE 22/06/2011 22/06/2014
מיתוג מכבי 01/07/2011 30/06/2014
מערכת חני"ת בינוי וחיזוי תחלואה 04/07/2011 04/07/2014
חוטי תפירה כירורגיים 01/08/2011 31/07/2014
תוספת שטח לבימ"ר בבאר-שבע 05/08/2009 05/08/2014
שכירות מר"ן בבאר שבע 21/08/2011 20/08/2014
מימוש אופציה בשכירות קרית אונו 01/09/2009 31/08/2014
שכירות בית מרקחת חורב בחיפה 01/09/2008 31/08/2014
אחזקת מערכות טלפון ורכש ציוד טלפוניה 01/09/2011 01/09/2014
בדיקות בתחום האימונוהיסטוכימיה 01/10/2012 01/10/2014
שכירות בית מרקחת גושן בקרית מוצקין 15/10/2009 14/10/2014
שכירות קומה א'-מרפאה בבית שמש 01/11/2009 31/10/2014
בית מרקחת ברח' שפיגל 3 בפתח תקוה 01/11/2009 31/10/2014
שכירות ותוספת שטח רמת אביב ג' בתל -אביב 01/12/2009 30/11/2014
התקשרות עם חב' וואן לתחזוקת תוכנת "נאוטילוס" 01/01/2012 13/12/2014
קרקעות מזון לבדיקות שתן - כרומוסטיקס 01/01/2010 31/12/2014
מערכות לשיכוך כאבים 01/01/2010 31/12/2014
שתלים קוכליאריים 01/01/2010 31/12/2014
הפקת DNA 01/01/2010 31/12/2014
טבעות לקיצור קיבה 01/01/2010 31/12/2014
קלינוורקס- הארכה והרחבת התקשרות 01/01/2010 31/12/2014
תחזוקה לאולטרסאונד 01/01/2011 31/12/2014
תחזוקה גלובאלית למכשירי אולטרסאונד 01/01/2011 31/12/2014
תחזוקה גלובאלית לחדרי צילום 01/01/2011 31/12/2014
חבישה מיוחדת 01/01/2012 31/12/2014
בימ"ר בגני תקווה 01/01/2012 31/12/2014
ציוד סטומה 01/01/2012 31/12/2014
התקשרות עם חב' חילן לעיבודי שכר 01/01/2012 31/12/2014
המשך התקשרות לרכישת יחידות אל פסק 15/05/2011 31/12/2014
התקשרות עם חב' נס לרכישת ציוד מיקרוסופט 01/01/2012 31/12/2014
תחזוקת מערכת SPSS 01/03/2012 31/12/2014
תחזוקה ופיתוח של מערכת פיזיותרפיה 04/04/2012 31/12/2014
תחזוקת מערכת קורטקס 01/05/2012 31/12/2014
בדיקות וירולוגיה ב- PCR 01/09/2012 31/12/2014
תחזוקת אינפורמטיקס 01/05/2012 31/12/2014
בדיקות TORCH 01/01/2013 31/12/2014
שכירויות נכסים בקבוצת מכבי 01/01/2010 31/12/2014
סריקה חד פעמית של מסמכי כרטסת 23/11/2006 31/12/2014
מגוון פרטי חבישה מיוחדת 01/01/2012 31/12/2014
רכישת סטומה 01/01/2013 31/12/2014
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (חב' זוכות)(תוספת 7 04/01/2014 01/06/2014

העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (חב' לא זוכות)(תוספת שבעית )
04/01/2014 01/07/2014
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (תוספת חמישית ) 04/01/2014 01/10/2014

תוספת מחיצה למחשב הגיבוי
04/01/2014 01/10/2014
עובדי מיקור חוץ - חברות זוכות חשכ"ל 04/01/2014 01/10/2014
המשך התקשרות עם אומניטק וואן 04/01/2014 01/10/2014

2015

פטורים ממכרז עד שנת 2015

שם הפטורממועדעד מועד
שכירות רחוב מבצע סיני בבת ים 30/01/2010 29/01/2015
התקשרות חדשה באופקים, אולמי "גלי-הדר" 01/02/2010 31/01/2015
בדיקות דם סמוי בשיטה אימונולוגית 01/02/2010 01/02/2015
בדיקות X שביר 01/02/2012 01/02/2015
התקשרות עם חב' בזק 01/03/2012 28/02/2015
ניהול התיק הרפואי התקשרות עם חב' ראש טוב 01/03/2012 01/03/2015
קשרות עם חב' תקשוב להפעלת מוקד אחיות מכבי ללא הפסקה 01/03/2011 01/03/2015
שכירות בירוחם 01/04/2010 31/03/2015
בדיקות בטא טלסמיה 01/04/2010 01/03/2015
המשך התקשרות עם חב' E-WAVE לתחזוקה ופיתוח 01/04/2010 01/04/2015
תמיכה שנתית במתכונת פרמייר 15/05/2012 15/05/2015
שכירת קומה למרפאה במבנה אורנית 01/06/2010 31/05/2015
שכירות מבנה בלקיה 01/06/2010 31/05/2015
שכירת שטח למוקד אחיות בבית חולים שיבא 01/06/2012 31/05/2015
חבישה לימפאטית 01/06/2011 01/06/2015
שדרוג הליין האוטומטי במגה לאב 01/05/2011 01/06/2015
הפקת DNA 01/06/2010 01/06/2015
חבישה לימפאטית 01/06/2011 01/06/2015
התקשרות עם חב' מטריקס לניהול אתר האינטרנט של מכבי 01/06/2012 01/06/2015
שדרוג ותחזוקה למערך 400 AS 01/07/2010 30/06/2015
לב מלאכותי 01/07/2012 30/06/2015
מרכז המכונים צ'ק סנטר חיפה 09/07/2010 08/07/2015
בימ"ר קינג ג'ורג' ת"א 20/07/2010 19/07/2015
מימוש אופציה ושכירת שטח נוסף בנתיבות 27/07/2010 26/07/2015
שכירות מבנה למרפאה בשפרעם 01/08/2010 31/07/2015
התקשרות עם חב' קומדע 01/08/2012 01/08/2015
מצפה ספיר- מימוש אופציה 10/08/2010 09/08/2015
מימוש אופציה שכירות בימ"ר ברח' אילת 54 חולון 10/08/2012 09/08/2015
תוספת שטח לסניף בצור יגאל-כוכב יאיר 01/09/2012 09/08/2015
מימוש אופציה באורנית 31/08/2010
30/08/2015
התקשרות עם חב' "אמן" בנושא אינפורמטיקה 25/09/2010 25/09/2015
בדיקות TTG IGA ובדיקות ENA 01/10/2010 01/10/2015
התקשרות עם חב' אטרקס 01/11/2012 31/10/2015
חבישות לחץ 01/11/2010 01/11/2015
חידוש הסכם שכירות ברחוב הדוריים קרית-גת 15/11/2012 14/11/2015
שכירות בערד 20/11/2010 19/11/2015
שכירות באום אל פאחם 01/12/2010
30/11/2015
שכירות רח' נגבה 48 רמת גן 05/12/2012 05/12/2015
שכירות חדשה אפטר 9, ת"א 01/04/2011 28/12/2015
שכירות מרפאה בנווה זאב באר שבע 01/01/2010 31/12/2015
שכירות בית מרקחת רחוב וייצמן 16 גבעתיים 01/01/2010 31/12/2015
התקשרות בהסכם שכירות ברח' זד"ל ראשל"צ 01/01/2010 31/12/2015
התקשרות עם DATA-INNOVATION לתחזוקת מערכת PGP 01/01/2010 31/12/2015
שכירות ברח' לישנסקי 31/12/2010 31/12/2015
שדרוג מערך אחסון מרכזי 29/12/2011 31/12/2015
מערכת נוכחות סינירין- לביא 01/01/2012 31/12/2015
בדיקת חלבונים בשיטת אלקטרופורזה 01/01/2013 31/12/2015
עובדי מיקור חוץ - המשך התקשרות עם חברות זוכות חשכ"ל 01/01/2014 01/01/2015
עובדי מיקור חוץ - המשך התקשרות מטעם יחסי אמון מיוחדים 01/01/2014 01/01/2015
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (תוספת) 01/01/2014 01/01/2015
ת"א, בלפור 8 - בקשה לשכירת 36 מקומות חנייה 01/01/2014 01/01/2015
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (תוספת שניה) 01/01/2014 01/01/2015
רמת גן-בית רוגובין-תדהר-מנ' מחוז המרכז-שכירת מקומות חנייה "צפים" 01/01/2014 01/01/2015
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (תוספת שלישית) 01/01/2014 01/01/2015
העסקת עובדי מיקור חוץ - יחסי אמון מיוחדים (תוספת רביעית)
01/01/2014 01/01/2015
אספקת DERMAGRAN PASTE- מוצר בגין טיפול בפצעים קשיי ריפוי 07/01/2014 01/02/2015
טכנאים למוקדים המקוונים - מומה 04/01/2014 01/04/2015
חמצן מקומי - טיפול בפצעים קשיי ריפוי 04/01/2014 01/04/2015
רישוי ותחזוקת סיטריקס לשנים 2015-2016 07/01/2014 01/07/2015
פתח תקווה - בינוי והתאמה של מרכז רפואי חדש ( רח' מוטה גור) 07/01/2014 01/07/2015
המשך התקשרות עם גרפיטי במכרז ציוד משקי 07/01/2014 01/07/2015
אספקת מוצרי ספיגה למבוגרים 07/01/2014 01/07/2015
בדיקות צ'יפים בגנטיקה 10/01/2014 01/10/2015
בדיקות זיהוי ורגישות לחיידקים 10/01/2014 01/10/2015
אנזים TAQ POLYMERASE לגנטיקה 10/01/2014 01/10/2015

2016

פטורים ממכרז עד שנת 2016

שם הפטורממועדעד מועד
הסכם עם חב' "תקשוב" 01/03/2011 28/02/2016
מימוש אופציה במזכרת בתיה 01/03/2011 28/02/2016
מימוש אופציה בשכירות מרכז המכונים בתל אביב 26/03/2011 26/03/2016
שכירות חניון בבני ברק 01/04/2011 31/03/2016
מימוש אופציה בהסכם שכירות סניף השל"ה 5-7 בת"א 01/04/2011 31/03/2016
שכירת חלק מקומה 14 בית שרבט 01/04/2011 31/03/2016
תוספת שטח לבימ"ר השל"ה 5/7 בת"א 01/04/2012 31/03/2016
הרחבת בית מרקחת בערד 01/05/2011 01/05/2016
שכירות חלק מקומה 13 בית הטקסטיל 01/06/2011 31/05/2016
מכון פיזיותרפיה בהדר יוסף 01/06/2011 31/05/2016
מערכת טיפולית אפוס 01/06/2012 31/05/2016 
מוצרים נלווים לסטומה 01/06/2012 01/06/2016
מימוש אופציה בשכירות גרנד קניון חיפה 01/07/2011 30/06/2016
מימוש אופציה בשדרות 01/09/2011 31/08/2016
מימוש אופציה בית מרקחת במרכז שוסטר 01/09/2011 31/08/2016
מימוש תקופת אופציה בשכירות בכפר יונה 01/09/2011 31/08/2016
מימוש תקופת אופציה בהסכם שכירות כפר יונה 01/09/2011 31/08/2016
עדכון תוספת שטח בגרנד קניון חיפה 01/09/2011 31/08/2016
מימוש אופציה בשדרות 01/09/2011 31/08/2016
מימוש אופציה בית מרקחת במרכז שוסטר 01/09/2011 31/08/2016
מימוש תקופת אופציה בשכירות בכפר יונה 01/09/2011 31/08/2016
שטח חדש למרפאה בעפולה 02/10/2011 01/10/2016
שכירות ברח' הבנים 14, הוד השרון 04/10/2011 03/10/2016
חיסכון באנרגיה בתחום התאורה 17/10/2010 17/10/2016
התקשרות המשך עם חברת סי.איי.סופטוור ישראל 01/11/2012 01/11/2016
מימוש אופציה בהסכם שכירות בית הטכסטיל קומה 2 15/11/2011 14/11/2016
התקשרות עם חב' "ארקיע" 01/11/2010 30/11/2016
שכירת שטח למרפאת מכבי ברכסים 02/01/2011  31/12/2016
שכירות מבנה בפארק המדע רחובות 02/01/2011 31/12/2016
שכירות בימ"ר בקרית נורדאו נתניה 01/01/2012  31/12/2016
הסכם שכירות בית מרקחת במכבים 01/01/2012 31/12/2016
תוספת שטח למוקד אחיות 01/01/2012 31/12/2016
שדרוג מערך האחסון המרכזי 01/01/2013 31/12/2016
חבישה מורכבת 01/01/2014 01/01/2016
מערכת ניקוז פלאורלי/ ניקוז מיימת ממארת - PLUREX 01/01/2014 01/01/2016
משאבות אינסולין - משאבה אלחוטית 01/01/2014 01/01/2016
המשך התקשרות עם חב' קומסיין בנושא חתימות אלקטרוניות מאושרות 04/01/2014 01/04/2016
מתכלים לניטור רציף 04/01/2014 01/04/2016
הרחבת התקשרות בנושא VMWARE 04/01/2014 01/04/2016
ציוד סטומה 04/01/2014 01/04/2016
קטטרים מסוככים 04/01/2014 01/04/2016
רעננה אחוזה - השכרת משנה לאסותא לממוגרפיה וצפיפות העצם 04/01/2014 01/04/2016
שירות יעוץ בנתחום ה SOX 04/01/2014 01/04/2016
הרחבת התקשרות עם חברת איידאומובייל 07/01/2014 01/07/2016
מערכות ואלקטרודות לשיכוך כאב 07/01/2014 01/07/2016
המשך התקשרות עם חברת אמן לרישוי ותחזוקת אינפורמטיקה 07/01/2014 01/07/2016
התקשרות עם טלדור לאספקת תוכנת User1st להתאמת אתרי מכבי לתקני נגישות 07/01/2014 01/07/2016
המשך התקשרות עם חברות קולפלו - מערכת ניהול תורים 07/01/2014 01/07/2016
ארגון נופש גמלאים 07/01/2014 01/07/2016
חומרים ABI 07/01/2014 01/07/2016
התקשרות המשך עם חברת דאטה פרו 10/01/2014 01/10/2016
בדיקות אלקטרופורזה 10/01/2014 01/10/2016
בדיקות RT PCR במכשיר M2000 10/01/2014 01/10/2016
שירות למערכות מים 10/01/2014 01/10/2016

2017

פטורים ממכרז עד שנת 2017

שם הפטורממועדעד מועד
שכירות במזכרת בתיה 01/01/2012 01/01/2017
בימ"ר באופקים 01/01/2012 01/01/2017
שכירות במזכרת בתיה 01/01/2012 01/01/2017
בימ"ר באופקים 01/01/2012 01/01/2017
שכירות ברח' לנדאו 9, חולון 23/01/2012 22/01/2017
שכירות משנה מכבידנט בע"מ לנדאו- חולון 23/01/2012 22/01/2017
שכירות בטירת הכרמל 01/02/2012 31/01/2017
בית מרקחת -חורב חיפה 01/01/2012 31/01/2017
מרפאה בקרית ספר ירושלים 01/02/2012 31/01/2017
מימוש אופציה בשכירות ברח' שטראוס 24, ירושלים 01/02/2012 31/01/2017
בימ"ר בקרית אונו 01/02/2012 31/01/2017
שכירות בנתניה מזרח 01/02/2012 31/01/2017
שכירת שטח למחסן למעבדה ברחובות 01/02/2012 31/01/2017
שכירות בית שרבט קומה 15 מערבי 01/02/2012 31/01/2017
מרפאה וטיפת חלב בקרית ספר 13/02/2012 12/02/2017
מימוש אופציה בשכירות רח' שושנים בכרמיאל 01/03/2012 28/02/2017
שכירות בקרית אתא 29/03/2012 28/03/2017
מימוש אופציה בדרך יפיע נצרת 01/04/2012 31/03/2017
שכירות בקניון מעלות מחוז צפון 01/04/2012 31/03/2017
בימ"ר מרכז מסחרי קרדו ראשל"צ מערב 01/04/2012 31/03/2017
שכירות בימ"ר ברח' אגריפס ירושלים 01/04/2012 31/03/2017
שכירות ברח' ז'בוטינסקי פ"ת- מרכז רפואי 01/04/2012 31/03/2017
שכירות בקניון מעלות מחוז הצפון 01/04/2012 31/03/2017
בדיקות טרופונין ומיוגלובין במוקדים 01/04/2012 01/04/2017
שכירות ברחוב מרקוני בנין צ'ק סנטר חיפה 01/05/2012 30/04/2017
שדרוג מע' CRM פיבוטל למרכז התמיכה 01/05/2010 01/05/2017
בדיקות זיהוי ורגישות חיידקים 01/05/2012 01/05/2017
מערכת לניטור חווית משתמש ATERNITY 15/05/2012 15/05/2017
שכירות באור יהודה 01/06/2012 31/05/2017
מימוש אופציה באלעד 01/07/2012 30/06/2017
מימוש אופציה בשכירות מר"ן באר שבע בקרית הממשלה 01/08/2012 31/07/2017
השכרת שטח למכבידנט 01/08/2012 01/08/2017
שכירות בריאות האישה רח' שפיגל 3 פ"ת 01/10/2012 30/09/2017
מתחם הדס הקטנה בירושלים 01/10/2012 30/09/2017
מימוש אופציה בשכירות אשדוד ז' רחוב רב"י 22/12/2012 21/12/2017
שכירת שטח בקרית שמונה 01/01/2013 31/12/2017
בדיקות אלרגיה 01/01/2013 31/12/2017
הורמונים מיוחדים – מכשיר אימולייט 2000 01/01/2013 31/12/2017
רכישת אלכוהולים למגה לאב 01/01/2013 31/12/2017
התקשרות המשך-חברת גלעד יחסי ממשל 01/01/2014 01/01/2017
המשך התקשרות עם חברת וואן - תחזוקת תוכנה ורשיונות נאוטילו 01/01/2014 01/01/2017
טיפול בלחץ שלילי VAC 01/01/2014 01/01/2017
רכש קליפ מיטרלי 01/01/2014 01/01/2017
שקיות שתן לרגל בגדלים שונים 01/01/2014 01/01/2017
קוצב סקראלי לטיפול באי שליטה על סוגרים, חברת מדטרוניק 01/01/2014 01/01/2017
אספקת שירותי WI FI לסניפי מכבי 01/01/2014 01/01/2017
מגוון מוצרי חבישה לקיבוע 01/01/2014 01/01/2017
חבישה מורכבת- הארכה 04/01/2014 01/04/2017
המשך התקשרות עם חברת סלסנס - חיפוש חופשי במדריך השירותים 04/01/2014 01/04/2017
דבק לסגירת פצעים 04/01/2014 01/04/2017
התקשרות עם חברת אמן לאספקת הסכם ELA ל-3 שנים לרכש ותחזוקה של מוצרי HP 04/01/2014 01/04/2017
הארכת תוקף מכרז מחשוב 04/01/2014 01/04/2017
התקשרות עם חברת אס.פי.אל לרישוי SOFTWARE AG 04/01/2014 01/04/2017
מערכת אחסון וגיבוי 07/01/2014 01/07/2017
התקשרות עם ג'יניוס מערכות לתחזוקת תוכנת SPSS 07/01/2014 01/07/2017
מיכלים לאיסוף שתן 4 ליטר 10/01/2014 01/10/2017
מיכלים לאיסוף שתן 4 ליטר 10/01/2014 01/10/2017

2018-2036

פטורים ממכרז עד שנים 2018-2039

שם הפטורממועדעד מועד
מוקד מומה 01/07/2012 01/07/2018
תלושי שכר- חילן 01/01/2014 31/12/2018
חלבונים מיוחדים – מכשיר אולימפוס 01/11/2012 01/11/2019
שכירת שטחים בקומות 14,15 בבית שרבט 01/01/2010 31/12/2019
מימוש אופציה בהסכם שכירות ביהוד 01/07/2010  30/06/2020
מימוש אופציה בצפת 01/08/2010 01/08/2020
שכירות נכס בגילה ירושלים 01/11/2010 31/10/2020
מערכת אוטומציה למעבדה המרכזית 01/01/2011 01/01/2021
הפעלת בית מרקחת במבשרת ציון 03/04/2011 01/04/2021
מערכת אוטומציה למעבדה המרכזית 01/09/2010 30/06/2021
שכירות קומה 3 בית שרבט 01/09/2011 31/08/2021
שכירות קומה 4 בית שרבט 01/09/2011 31/08/2021
ריהוט מעבדתי 01/01/2012 01/01/2022
שכירות רחוב פאולוס נצרת 01/04/2012 31/03/2022
שכירת שטח למרפאות בקניון "נעימי"

מבית שמש
01/11/2012 30/10/2022
שכירות בקרית הממשלה בבאר שבע 01/12/2012 30/11/2022
תוספת שטח לסניף קהילת סלוניקי בת"א 01/01/2013 31/12/2022
שכירות רחוב שאול המלך 61 בבית שאן 01/02/2010 31/01/2025
הרחבת שטח המעבדה המרכזית ברחובות 01/07/2009 14/02/2025
שכירת שטח בגרנד קניון חיפה 01/03/2010 28/02/2025
שכירות שטח קומה 7, היכל הסיטי 01/03/2010 28/02/2030
בימ"ר אילת 01/05/2010 30/04/2030
שכירות מבנה במרפאה בלקיה 01/06/2011 31/05/2031
תוספת שטח סניף טירה 01/01/2010 31/12/2034
שטח למרפאות בפרויקט מגדלי הסנהדרין 01/06/2010 31/05/2035
שכירת שטח למרפאות בנקיון דרורים 01/01/2011 31/12/2036
לקיחת דמים בבית המטופל 01/01/2014 01/01/2018
חברת פוינטס מיפוי עסקי 01/01/2014 01/01/2018
המשך התקשרות עם חברת CA (סי איי סופטוור ישראל) 04/01/2014 01/04/2018
שכירת שטח למוקד רפואי ברח' שפיגל בפתח תקוה 07/01/2014 01/07/2018
הסכם תחזוקה למכשירי אולטרא סאונד US- אלדן 07/01/2014 01/07/2018
הסכם תחזוקה למכשירי USאולטרא סאונד - מדטכניקה 07/01/2014 01/07/2018
בדיקות הליקובקטר פילורי 07/01/2014 01/07/2018
לקיחת דגימות מעבדה 07/01/2014 01/07/2018
ירושלים אגריפס- שכירת שטח לבית מרקחת 10/01/2014 01/10/2018
בדיקות וירולוגיות במכשיר VIDAS 10/01/2014 01/10/2018
קיטים לפתולוגיה מולקולרית 10/01/2014 01/10/2018
מכבי ללא הפסקה - תקשוב - מערכת ASR 10/01/2014 01/10/2018
בדיקות שתן כללי ומיקרוסקופיה 10/01/2014 01/10/2018
נס ציונה קניותר - המשך התקשרות 01/01/2014 01/01/2019
קרית טבעון - קניון מול היער - שכירות 04/01/2014 01/04/2019
התקשרות לשכירת שטח להקמת סניף קרית שמונה, מרכז מסחרי "תהילה סנטר" 04/01/2014 01/04/2019
הארכת תוקף מכרז ציוד משקי 07/01/2014 01/07/2019
בדיקות ציטולוגיה בשתן בפתולוגיה 07/01/2014 01/07/2019
התקשרות המשך עם חברת אריאל אשל 10/01/2014 01/10/2019
דימונה בית מרקחת -חידוש הסכם שכירות 10/01/2014 01/10/2019
בדיקות אימונוהיסטכימיה VENTANA 10/01/2014 01/10/2019
שדרות, רח' אהבת ישראל 5 -שכירת שטח לבימ"ר 10/01/2014 01/10/2019
קרית מוצקין, רח' גושן 1 - בית מרקחת שכירות 10/01/2014 01/10/2019
רמת גן - ביאליק 14, הרחבת בית מרקחת קיים שכירות 10/01/2014 01/10/2019
מודיעין קייזר - המשך התקשרות בהסכם שכירות 04/01/2014 01/04/2024
שטח מוצע לבית מרקחת בבית גיל הזהב ת"א שכירות 10/01/2014 01/10/2024
נצרת פאולוס - שכירת שטח לבית מרקחת 10/01/2014 01/10/2024
שירותי איגוד, פיקוח ובקרה אופטומטריה - שב"ן 07/01/2014 01/07/2025
ת"א השל"ה 5-7 - מרפאות 04/01/2014 01/04/2029
ראשל"צ, רח' שרירא, שטח מוצע לבית מרקחת 10/01/2014 01/10/2029
נהריה רח' הרצל 78 שכירת בית מרקחת קיים 10/10/2014 01/10/2034
בני ברק קרית הרצוג - שכירת שטח להקמת בית מרקחת 10/01/2014 01/10/2038
שכירות מרכז רפואי בפתח תקווה 01/01/2014 01/01/2039
אור יהודה - הקמת בית מרקחת ב"סביון סנטר" שכירות 10/01/2014 01/10/2039