22 ינואר 2021 ט' שבט תשפ"א

רוקחים עתיד במכבי

פיתוח אישי ומקצועי

כעובדי מכבי בכלל, וכעובדי מערך הרוחקות בפרט - לפניכם מבחר ערוצי התפחות וקידום מקצועיים ואישים, הנעים בין המעקה בתפקיד, הרחבתו לתחומים נוספים, הסבה לתפקידים אחרים, והתפתחות לתפקידים ניהוליים.
 

הכשרה והעשרה

הכשרות מקצועיות ייעודיות הן עניין שבשגרה במכבי, בין אם בתוך הארגון או מחוצה לו. ביניהן:
  • הכשרות לעבודה בצוותים רב מקצועיים.
  • הכשרות לפיתוח מיומנויות בתחום שיחה עם רופאים והתמודדות עם התנגדויות של רופאים ושל מטופלים.
  • הכשרות לפיתוח והתמקצעות בתחומים שונים, כגון אונקולוגיה, נפרולוגיה, גריאטריה, ילדים והמטולוגיה.
  • מסלולי חניכה מקצועית ולמידת עמיתים, המובנים בתהליך העבודה היומיוני ומתבססים על הידע המקצועי הצבור בארגון.
 

אקדמיה ומחקר

ידע הוא אחד הכוחות המהותיים המניעים אותנו במכבי. לצד היותנו כר נרחב למחקרים בתחום התרופות, המתבצעים במערך הרוקחות במטה או במחוזות ואתם מוזמנים להשתלב בהם כמובן - נעודד אתכם בכל הזדמנות לצאת וחלהרחיב אופקים באקדמיות השונות ובמסגרות מקצועיות מחוץ לארגון.
 
 

מסלולי קידום והתמחות

בשעה שתהיו מעוניינים ותימצאו מתאימים, פתוחה לפניכם האפשרות לקידום מקצועי, וכן פיתוח לקראת תפקידי ניהול.
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.