26 אוקטובר 2020 ח' חשון תשפ"א

הזדמנויות קריירה ברוקחות

פיתוח אישי ומקצועי

מכבי שירותי בריאות דוגלת בפיתוח מקצועי ואישי של עובדיה. לעובדים מוצעים ערוצי התפתחות מקצועית הנעים בין העמקה בתפקידם, הרחבתו לתחומים נוספים, הסבה לתפקידים אחרים והתפתחות לתפקידים ניהוליים.
אלו הם חלק מאפשרויות הפיתוח והקידום המוצעים לרוקחים במכבי:

הכשרה והעשרה מקצועית

במכבי נערכות הכשרות מקצועיות יעודיות באופן שגרתי ובמשך כל השנה. ההשתלמויות וההכשרות מתקיימות בתוך מכבי או במסגרות מקצועיות חיצוניות. בין ההכשרות:
  • הכשרות לעבודה בצוותים רב מקצועיים.
  • הכשרות לפיתוח מיומנויות בתחום שיחה עם רופאים, התמודדות עם התנגדויות של רופאים ושל מטופלים
  • הכשרות לפיתוח מיומנויות בתחום מקצועיות בתחומים שונים כגון אונקולוגיה, נפרולוגיה, גריאטריה, ילדים והמטולוגיה.
  • מסלולי חניכה מקצועית ולמידת עמיתים מובנים בתהליך העבודה היומיומי ומתבססים על הידע המקצועי הצבור באירגון.
 

אקדמיה ומחקר

  • מכבי מעודדת את יציאתם של עובדי ללימודים במסגרות אקדמיות ומקצועיות מחוץ לארגון.
  • מכבי מהווה כר נרחב למחקר בתחום התרופות. המחקרים מתבצעים במערך הרוקחות במטה או במחוזות ורוקחי מכבי משולבים בהם.
 

מסלולי קידום והתמחות

בפני רוקחי מכבי בעלי הנתונים המתאימים פתוחה האפשרות לקידום מקצועי וכן פיתוח לקראת תפקידי ניהול.
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.