26 נובמבר 2020 י' כסלו תשפ"א

רוקחים עתיד במכבי

תחומי עיסוק במערך הרוקחות במטה

תחום מערכות מידע

 • פיתוח כלים מיחשוביים בתחום התרופות
 • עדכון שוטף של נהלים ופנקס התרופות במערכות המידע

בקרת שימושים

 • הערכת בקרת שימושים ברמה ארצית
 • איתור ואפיון מגמות בצריכת הטיפול התרופתי

מדיניות תרופות

 • הערכת תרופות חדשות וחלופות תרופותיות לצורך הכללה בפנקס התרופות ובביטוחים המשלימים.
 • גיבוש הנחיות מקצועיות לשימוש בתרופות ברמה ארצית, מול גורמים במטה ובמחוזות.
 • פיתוח וכתיבת נהלי תרופות.

תחום רוקחות קלינית וייעוץ רוקחי

 • פיתוח תוכניות ייעוץ רוקחי לרוקחי מכביפארם והרוקחות הקלינית.
 • בנית תוכניות העשרה ופיתוח מקצועי לרוקחי מכבי.
 • כתיבת דפי מידע ופרסום מאמרים ועיתונים בתחום הרוקחות. המידע המקצועי מופץ לרוקחים, לרופאים ולצוות מקצועי אחר.
 • השתתפות בצוותים רב מקצועיים ברמת המטה

מרכז האישורים

 • טיפול בבקשות לאישורים לתרופות
 • עבודה מול גורמים מקצועיים – פרמקולוגים קלינים , יועצי תחום וכו'
 • מתן מענה לשאלות מהשטח
 • ריכוז ותיאום ועדת חריגים
 

תחומי עיסוק במחוזות

רוקחים קליניים

 • יעוץ תרופתי לרופאים המטפלים
 • טיפול והדרכה רוקחיים למטופלים בשיתוף מרפאות במחוז, כגון מרפאות רופא אישי, מרפאות גריאטריה ומרפאות סוכרת.
 • מענה לפניות מקצועיות מרופאים וצוות רפואי אחר.
 • הדרכות רופאים, צוות רפואי ומטופלים.
 • הנחייה מיקצועית והדרכת רוקחי קהילה.

רוקחים מחוזיים

 • ניהול הרוקחות במסגרת המחוז. תחום האחריות כולל טיפול בשאלות מקצועיות בתחום התרופות במחוז
 • פתרון בעיות בתחום הרוקחות במחוז, בממשקים עם רופאים, בתי מרקחת, צוות רפואי אחר.
 • בקרת שימושים ושימוש מושכל בתרופות ברמת המחוז.
 • ניהול פעילות הרוקחות הקלינית במחוז.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת.