22 ספטמבר 2021 ט"ז תשרי תשפ"ב
מעודכן לתאריך  17.08.2011  באדיבות ה 

פסיכוזה - מידע רפואי

(Psychosis)
מעודכן לתאריך  17.08.2011  באדיבות ה 

אבחון של פסיכוזה

בדיקה פסיכיאטרית

עיקר האבחון של פסיכוזה, כמו בהרבה מההפרעות הקשורות בבריאות הנפש, מתבסס על בדיקה פסיכיאטרית.
האבחנה של פסיכוזה מתקבלת כאשר בבדיקה פסיכיאטרית נמצאות עדויות לסימנים ולסימפטומים העיקריים שמאפיינים פסיכוזה, בהתאם לאמות המידה המקובלות, ואלו כוללים:
 • הזיות.
 • מחשבות שווא.
 • הפרעות במהלך החשיבה.
 • התנהגות בלתי מאורגנת באופן ניכר.
 
במהלך הבדיקה נשאל המטופל שאלות הנוגעות להרגשתו, למצב רוחו, למחשבות שווא ולהזיות מהן הוא סובל. במקביל מתרשם הרופא מהתנהגותו של המטופל ומהפרעות במהלך הדיבור. מידע מקרובים עשוי לסייע באבחון.
מטרת הבדיקה הפסיכיאטרית היא גם להעריך את מידת המסוכנות של המטופל לעצמו או לסביבתו, ובהתאם לכך לקבוע את הצורך באשפוז.
בעת האבחון נדרשת התייחסות לגורמים שהביאו לפסיכוזה (במידה שהם ידועים. למשל שימוש בסמים או מחלת נפש), למשך המצב הפסיכוטי ולסימנים מיוחדים שיכולים לרמז על הגורם. לצורך כך נעזרים פסיכיאטרים בישראל בשני מקורות המספקים אמות מידה לאבחון פסיכיאטרי:
 • מדריך ה- DSM-4 לאבחון פסיכיאטרי שפרסמה האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית: American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Edition) (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association.
 • מדריך ה- ICD-10 לסיווג מחלות ומצבים בריאותיים שפורסם על ידי ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization, WHO).
 

בדיקה פסיכיאטרית כפויה ואשפוז כפוי

במקרים חמורים, כאשר ישנה עדות לכך שחולה סובל מפסיכוזה שפוגעת בכושר השיפוט שלו, ובנוסף קיימת עדות לסיכון ממשי לחייו של החולה עצמו או לחייהם של אחרים בסביבתו בעקבות הפסיכוזה, והחולה מסרב לבדיקה או לקבלת טיפול, רשאי הפסיכיאטר המחוזי (במחוז מגוריו של החולה) לזמנו לבדיקה פסיכיאטרית כפויה (בניגוד להסכמתו) במרפאה שלו או בבית החולה.
במקרה זה אף רשאי הפסיכיאטר המחוזי להורות על אשפוז כפוי על סמך הבדיקה הפסיכיאטרית במידה שמתקיימים התנאים לכך על-פי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א (ייפתח בדפדפן נפרד).
במקרה חירום רשאי גם פסיכיאטר (בדרגת מנהל) במרכז רפואי לבריאות הנפש שהוסמך לכך להורות על אשפוז בכפייה.
החלטה על אשפוז כפוי היא למשך זמן מוגבל על-פי חוק. במסגרת החוק מוקנית לחולה או לבא כוחו אפשרות לערער על ההחלטה לאשפוז כפוי. חולים המאושפזים בכפייה זכאים לייצוג ולסיוע משפטי. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד המשפטים (ייפתח בדפדפן נפרד).

בדיקה גופנית

חולים הסובלים מפסיכוזה עלולים לפגוע בעצמם או לסבול מהזנחה גופנית קשה. לפיכך חשוב שייבדקו בדיקה גופנית מלאה הכוללת גם בדיקה נוירולוגית (עצבית). הבדיקות חשובות גם לאיתור של סימנים למחלה גופנית או נוירולוגית שעלולה לגרום לפסיכוזה.

בדיקות מעבדה

אין בדיקת מעבדה ייחודית לאבחון של פסיכוזה. יחד עם זאת, בדיקות מעבדה חשובות כדי לשלול מחלות או מצבים גופניים שכיחים שעלולים להיות הגורם לפסיכוזה. בדיקות אלה יכולות לכלול:
 • ספירת דם.
 • בדיקת דם כללית.
 • בדיקת שתן.
 • שקיעת דם.
 • בדיקות הורמונאליות לרבות בדיקת תפקודי בלוטת התריס.
 • בדיקת רמת ויטמין B12.
 • בדיקות דם לאיתור מחלות זיהומיות או דלקתיות.
 
בהתאם לסימפטומים ייחודיים ייתכן שתידרשנה בדיקות נוספות.

בדיקות דימות

כמו במקרה של בדיקות המעבדה, אף בדיקות הדימות אינן מהוות כלי לאבחון פסיכוזה, אלא משמשות כדי לשלול מצבים רפואיים שעלולים להיות הגורם לסימפטומים.
למטופלים החווים לראשונה בחייהם אירוע פסיכוטי מומלץ לבצע בדיקת דימות מוחית, כגון CT או MRI שמטרתן איתור או שלילה של מצבים מוחיים שעלולים להוות גורם לסימפטומים, כולל גידול במוח.