06 אוגוסט 2020 ט"ז אב תש"פ

הזדמנויות קריירה במכבי טבעי

אנו מחפשים אנשים שאוהבים לתת שירות מכל הלב, מוכנים לעבוד כחלק מצוות רב מקצועי ומעוניינים לקחת חלק בהובלת תחום הרפואה המשלימה.

פיתוח אישי ומקצועי

במכבי טבעי מאמינים ביכולות של כל עובד להתקדם, להתפתח ואף להצטיין. כחלק מתפיסה המתמקדת בהישגים ארוכי טווח, מושקעים משאבים ומחשבה בעיצוב סביבה מקצועית יצירתית ותומכת, ובעידוד ההתפתחות האישית והמקצועית של עובדי המרפאות.
קיימות אפשרויות להתמקצעות בתוך הרשת ובקורסים והשתלמויות חיצוניים. אופקי ההתפתחות משתנים ומתפתחים בהתאם לצרכי האירגון והעובדים. רשימת ההכשרות וההשתלמויות שמובאת להלן היא חלקית ומספקת הצצה להזדמנויות הניתנות לעובדי מכבי טבעי בתחומים השונים.
טיפול במכבי טבעי
 

רופאים מייעצים

  • חניכה והכשרה ראשונית טרם כניסה לקבלת מטופלים בפועל. החונכים הינם רופאים ותיקים ברשת.
  • מפגשים מקצועיים אחת לרבעון – כל מפגש כזה עוסק בניתוח מקרה מבחן
  • ימי עיון והעשרה מקצועית מתקיימים כחלק משגרת העבודה.
 

מנהלי ומנהלות מרפאה

  • חניכה והטמעת תרבות הארגון בהכשרה ראשונית טרם כניסה לניהול המרפאה. החונכים הינם מנהלים מנוסים ברשת.
  • סדנאות בנות מספר ימים, בתחום ניהול השיווק והמכירות, מתקיימות אחת לתקופה בבית מלון.
  • אחת לחודש מתקיימים מפגשי מנהלים העוסקים בהעשרת מיומנויות הניהול.
 

עובדי תיאום שירות ומכירה

  • חניכה והכשרה ראשונית טרם כניסה לתפקיד. החונכים הם מנהלי המרפאות ועובדות מנוסות
  • השתתפות בסדנאות בנות יומיים בבית מלון בנושא השיווק והמכירות.
 

מטפלים ומטפלות

המטפלים המקצועיים משתתפים בסדנאות מבית "מכבי טבעי" בהתאם לתכנים הנדרשים ברשת.
 
המידע המופיע באתר הגיוס רלוונטי לאוכלוסיית העובדים השכירים במכבי שירותי בריאות וכפוף למדיניות ונהלי מכבי המשתנים מעת לעת. מכבי טבעי הינה חברת בת במכבי שירותי בריאות, ובהתאם כפופה למדינות ולנהלי מכבי טבעי המשתנים מעת לעת.