19 מרץ 2019 י"ב אדר ב תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2018 

פסיכותרפיה וטיפול פסיכולוגי - תנאי הזכאות

טיפול המיועד למבוטחים המתמודדים עם קשיים בתחום הנפשי (קשיים רגשיים, אינטלקטואליים, התנהגותיים וגופניים ללא ממצא רפואי) והמעוניינים לקבל סיוע מקצועי וכלים להתמודדות יעילה יותר, על מנת לשפר את איכות חייהם.
הטיפולים יתבצעו אצל מטפלים שמוכשרים ומוסמכים לעסוק בפסיכותרפיה: פסיכולוגים קליניים מומחים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בעלי תואר שני בוגרי בית ספר לפסיכותרפיה.
עדכון אחרון:  01.04.2018 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

טיפול פסיכולוגי ללא עלות במרפאות בריאות הנפש:

כל חברי מכבי זכאים לטיפול פסיכולוגי ללא עלות במרפאות בריאות הנפש, בתנאי שעמדו באמות המידה המתאימות, בכפוף לתנאים המפורטים בזכאות.
הטיפולים ניתנים על ידי פסיכולוגים במרפאות רב מקצועיות לבריאות הנפש של מכבי, במרפאות עצמאיות וציבוריות שבהסכם. חברי מכבי זכאים לבחור היכן הם מעדיפים לקבל את הטיפול. 
 

פסיכותרפיה בהשתתפות עצמית מופחתת אצל מטפלים שבהסכם:

טיפול פסיכותרפי מיועד לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות ומעוניינים לקבל טיפול מקצועי כדי לשפר את מצבם הנפשי.

מבוטחים בכל גיל

הזכאות

שירותי פסיכותרפיה, בהתאם לקריטריונים רפואיים.

עלות

השתתפות עצמית :
סוג טיפול השתתפות עצמית
פרטני או משפחתי בטיפול הראשון (פעם בחיים) 58 ₪ לטיפול
מהטיפול השני ואילך 139 ₪ לטיפול
קבוצתי   64 ₪ לטיפול
 

היכן

אצל פסיכולוגים קליניים או פסיכותרפיסטים בהסכם עם מכבי.
לאיתור מטפל >

מימוש הזכאות

  1. יש לתאם טיפול ראשון עם המטפל למטרת אבחון ראשוני.
  2. הפגישות יתועדו בתיק החבר במכבי. תוכן התיק הרפואי חשוף למטפלי בריאות הנפש בקופה בלבד.
  3. יש לשלם השתתפות עצמית ישירות למטפל בכל טיפול.
 

החלפת מטפל

כל בקשה להחלפת מטפל דורשת חזרה על תהליך מימוש הזכאות שתואר לעיל.

נפגעי תאונות עבודה

הזכאות

טיפולים פסיכותרפיים מאחד הסוגים הבאים:
  • טיפולים פרטניים
  • טיפולים קבוצתיים
  • טיפולים משפחתיים
אין הגבלה על מספר הטיפולים למבוטחים שנפגעו בתאונת עבודה, כל עוד הטיפול הינו במשמעות של ריפוי, החלמה, שיקום ונובע מהפגיעה שהוכרה בתאונה.
 
התחלת הטיפול מותנית באישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית, שיקבעו שאכן הטיפול קשור לפגיעה המוכרת.
 

עלות

ללא עלות.

היכן

אצל פסיכולוגים קליניים או פסיכותרפיסטים מוסמכים בהסכם עם מכבי, או במרפאות בריאות הנפש של מככבי. לאיתור מטפל >

מימוש הזכאות

  1. כדי להתחיל טיפול יש לקבל אישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית. אישור זה מקנה פטור מתשלום.
  2. במידה וטרם התקבל אישור נפגע עבודה, יש לשלם את סכום ההשתתפות העצמית ישירות למטפל, בכל טיפול. לאחר קבלת האישור יש להגיש בקשה להחזר במשרד המרפאה, בצירוף קבלה וחשבונית מס.
  3. המבוטח נפגע תאונת עבודה יתאם עם המטפל אבחון ראשוני. במידה ונדרש טיפול, באחריות המטפל לפנות למכבי על מנת להסדיר את הסדרה הטיפולית במסגרת הזכאות.
  

החלפת מטפל

כל בקשה להחלפת מטפל דורשת אישור מחודש לטיפול, וחזרה על תהליך מימוש הזכאות שתואר לעיל.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו