04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב

מחשבון גדילה

מחשבון זה יאפשר לכם לעקוב אחר קצב גדילת ילדכם. קצב הגדילה מעיד על התפתחותו הגופנית התקינה של הפעוט ומתייחס לשלושה מדדים: משקל (בקילוגרם), אורך (בסנטימטרים) והיקף הראש (בסנטימטרים) ביחס לגיל (בחודשים). לצורך המעקב יש להכניס את נתוני המשקל, האורך והיקף הראש שימדדו בביקורים התקופתיים בטיפת חלב.