17 אוקטובר 2018 ח' חשון תשע"ט
עידכון אחרון:  01.07.2018 

מזון רפואי - תנאי הזכאות

עידכון אחרון:  01.07.2018 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מזון רפואי ייעודי הינו מזון הניתן בצורת אבקה או נוזל באחד משלושה מצבים:
 1. אדם הזקוק להעשרה תזונתית במזון רפואי מעבר למזון הרגיל.
 2. אדם הזקוק למזון רפואי ייעודי כתזונה בלעדית.
 3. אדם שאינו מסוגל לאכול מזון דרך הפה ומקבל הזנה באמצעות צינורית.


פירוט הזכאות

הזכאות נחלקת לשתי רמות של הנחה:

1. הנחה ברשת מכבי פארם

מזון רפואי ייעודי מנופק בהנחה בבתי המרקחת של רשת מכבי פארם על סמך מרשם רופא או מרשם דיאטנית. לרוב, המחיר ברשת מכבי פארם באמצעות מרשם יהיה נמוך מהמחיר המומלץ לצרכן במכבי פארם ומהמחיר בבתי מרקחת אחרים.

2. הנחה על פי אבחנה רפואית

במצבים רפואיים מסוימים זכאי החבר להנחה נוספת, כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות (מזונות רפואיים בסל הבריאות). במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית של 20%.
מכבי שירותי בריאות מקנה הנחה נוספת במגוון מצבים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות. במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית בגובה של 25-50%.
תקרת ההוצאה החודשית על מזונות רפואיים עבור חברים עם אבחנה רפואית משתי קבוצות אלו היא 698 ₪. תקרה זו מכונה "תקרת מזון".
חלק ממוצרי המזון הרפואי מוגדרים כתרופות ותקרת ההוצאה החודשית עבורם היא 311 ₪.

תהליך קבלת הנחה נוספת לזכאים

לקבלת ההנחה הנוספת יש להגיש למרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
 1. המלצה והערכה תזונתית של דיאטנית (ממכבי או מבית חולים או מהקהילה).
 2. המלצה ומכתב רפואי מנומק (מרופא מטפל/ רופא מומחה/ רופא בבית חולים).
 3. מרשם למזון הרפואי הנדרש.
הבקשה תאושר על ידי הגורמים המוסמכים מתחום התזונה במכבי.
תוקף ההנחה: ברוב המקרים האישור ניתן לפרק זמן של עד חצי שנה.

את המסמכים ניתן להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:


הנחיות נוספות

 • תוקף המרשם למזון רפואי ייעודי הוא 3 חודשים, אך ניתן לרכוש מזון בבית המרקחת רק בכמות המספיקה לחודש אחד. ניתן לשוב עם המרשם כל חודש.
 • הארכת תוקף ההנחה: על מנת להאריך את ההנחה, יש להגיש בקשה נוספת לפני תום פקיעת התוקף של האישור הקיים. הגשת בקשת המשך צריכה לכלול מסמכים עדכניים מדיאטנית ומרופא.
 • ערעור על החלטה: ניתן להגיש ערעור על דחיית בקשה להנחה נוספת למזון רפואי לדיאטנית מחוזית. את הערעור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:
1. אפליקציית מכבי
2. אתר מכבי Online
3. מייל או בפקס למרכז הרפואי
4. בפקס אל מרכז אישורי התרופות שמספרו 03-7178135
5. פנייה למרכז הרפואי באמצעות מעטפת "אל תור"
6. פנייה ישירה למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי > 
 • ועדת חריגים למזון רפואי ייעודי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי: ניתן להגיש בקשה לסיוע ברכישת מזון רפואי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי. אופן הפנייה והמסמכים שיש להגיש זהים למפורט לעיל. במקרה כזה תועלה הבקשה לועדת חריגים של מכבי והחבר יקבל תשובה בכתב, דרך המרכז הרפואי .
 • החזר עבור רכישת מזון רפואי בבית מרקחת פרטי: החזר על רכישת מזון רפואי באופן פרטי תיעשה כנגד קבלות ותינתן במקרה של:
  א. רכישת מזון רפואי ייעודי שאושר לחבר ולא ניתן היה לרכוש במכבי.
  ב. רכישת מזון רפואי ייעודי שאושר לחבר והיה חסר במלאי של בית המרקחת של מכבי במקום המגורים.
 • הנחות נוספות: קיימות הנחות נוספות לחולים במחלות קשות, חברים מבוגרים ואחרים. פנו למרכז הרפואי לבירורים.
 

מזון רפואי לנפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה הזקוקים למזון ייעודי ותוספי תזונה (כולל ויטמינים, מינרלים ופרוביוטיקה) כתוצאה מהתאונה, זכאים לקבלת המזון בין אם הוא כלול בסל הבריאות ובין אם לא.
למימוש הזכאות יש לקבל אישור מקדים ממכבי להשתתפות בהוצאות עבור מזון רפואי ייעודי. לשם כך יש להגיש למרכז הרפואי (הסניף) המלצה של דיאטנית המפרטת את המינון והכמות השבועית או החודשית של כל סוג מזון.
במקרים שבהם התכשיר שהומלץ אינו תכשיר בסיסי, על המלצת הדיאטנית לכלול פירוט של הצורך הרפואי בגינו ניתנה עדיפות לתכשיר זה על פני תכשירים אחרים המיועדים להתחלת הטיפול או להעשרה בסיסית. יש לפרט האם היה ניסיון קודם במזון ייעודי שלא צלח.
נפגע המרותק לביתו - דיטנית מהיחידה לביקורי בית תבצע הערכה תזונתית ותמליץ על הטיפול התזונתי הנדרש.
את המלצת הדיאטנית יש להעביר למרכז הרפואי (הסניף) באמצעות מייל, פקס, דואר רשום או במסירה ישירה למשרדי המרכז הרפואי.
 

מגבלה כמותית למזון רפואי ייעודי

מזון רפואי ייעודי מנופק בכמות הנדרשת לחודש אחד בלבד. החל מ-1.12.2013, חלה הגבלה כמותית על רכישתם של מספר מזונות רפואיים במכבי פארם ובבתי מרקחת שבהסדר.
במקרה שבו החבר מבקש לרכוש מזון רפואי ייעודי מעבר למגבלה הכמותית המצוינת מטה, הרוקח יעדכן את החבר על המגבלה הכמותית, ינפק את הכמות שהמערכת מאפשרת ויצייד אותו במכתב המפרט את האפשרות להגשת בקשה לחריגה כמותית.
את הבקשה לכמות חריגה חודשית של אחד ממזונות אלה יש להגיש במרכז הרפואי תוך המצאת מכתב רפואי מתאים מהרופא המטפל / דיאטנית מטפלת ומרשם.
להלן רשימת המזונות הרפואיים והכמות המקסימלית הניתנת לרכישה חודשית ללא אישור חריג:
מזון רפואי ייעודיכמות חודשית מקסימלית
 Neocate LCP 15 קופסאות
 Neocate Advance 10 קופסאות
Nutramigen LGG Lipil 2 15 קופסאות
Nutramigen LGG Lipil 2 15 קופסאות
Nutrilon Pepti Junior 15 קופסאות
Pediasure Chocolate RPB 90 יחידות
Pediasure Vanilla RPB 90 יחידות
Modulen 15 קופסאות
Glucerna Plus 45 פחיות


האם ניתן לחרוג מהמגבלה?

ניתן לפנות לרופא המטפל או לדיאטנית המטפלת  בבקשה להגדלת המכסה החודשית.
במידה והרופא או הדיאטנית סבורים כי יש הצדקה רפואית להגדלת המגבלה החודשית, הם יציידו את החבר במכתב המלצה מפורט לכמות חודשית מוגדלת.
לאחר קבלת המכתב יש להגיש את מכתב ההמלצה ואת המרשם הרפואי לצורך הגשת בקשה לאישור כמותי עבור המזון הרפואי ייעודי.
במידה והבקשה תאושר בית המרקחת יהיה רשאי לנפק מזון זה בכמות גדולה מהרגיל.
לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן נפרד) 

רשימת הנחות למזון רפואי ייעודי

בטבלאות אלו מרוכזים מוצרי המזון הרפואי הייעודי העיקריים שנמכרים בהנחה לחברי מכבי. ההנחה נחלקת לשני סוגים:
 1. מוצרים שעליהם משולמת השתתפות עצמית בגובה אחוז מסויים ממחיר המוצר. על מוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית למזון רפואי ייעודי, אלא אם צויין אחרת. התקרה עומדת כיום על סך של 698 ₪ לחודש.
 2. מוצרים שנמכרים במחיר מוזל. על חלק ממוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית לתרופות. העומדת על סך של 311 ₪.
אם לא מצאתם את המוצר הרצוי, גשו למרכז הרפואי בצירוף המלצת הדיאטנית והרופא המטפל.

גסטרו

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
ALITRAQ
אליטרק
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. בעיות במערכת העיכול
MODULEN IBD
מודולן
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים עם IBD
השתתפות עצמית של 50%:
קו שני למבוגרים עם מחלת קרוהן למשך חודשיים
PEPTAMEN PREBIO
פפטמן פרה-ביו
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה.
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה.
השתתפות עצמית של 25%:
בעיות ספיגה עקב ניתוחים במערכת העיכול, IBD
PEPTAMEN AF
פפטמן AF
השתתפות עצמית של 25%:
בבעיות ספיגה - רצף טיפולי לאחר טיפול באשפוז
VITAL1.5
ויטל 1.5
השתתפות עצמית של 20%:
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה.
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה.

השתתפות עצמית של 25%:
בבעיות ספיגה עקב ניתוחים במערכת העיכול, IBD
PEPTAMEN JUNIOR
פפטמן ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
תת תזונה בעיות ספיגה ילדים גילאי 1-10.
הזנה אנטרלית בגילאי 4-19.
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה, בעיות ספיגה ילדים גילאי 11-18
NEOCATE
נאוקייט
השתתפות עצמית של 20%:
בעיות ספיגה.
מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
מושתלי כבד
השתתפות עצמית של 25%:
תינוקות עם בעיות ספיגה - כנגד מרשם
NEOCATE ADVANCE
נאוקייט אדבנס
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
בעיות ספיגה.
השתתפות עצמית של 50%:
בעיות ספיגה - כנגד מרשם
PREGESTIMIL LIPIL
פרג'סטמיל ליפיל
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיסאוטונומיה משפחתית.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
לשאר האבחנות:
ניתן בהשתתפות עצמית של 50% כנגד מרשם רופא/דיאטן.
PUREAMINO
פוראמינו
השתתפות עצמית של 20%:
קו שני לטיפול במקרה של בעיות ספיגה ואלרגיה למזון.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
NUTRAMIGEN 1
נוטרמיגן 1
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם.
NUTRAMIGEN 2
נוטרמיגן 2
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם.
NUTRILON PEPTI JUNIOR
נוטרילון פפטי ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם אלרגיה ואי סבילות למזון
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם
SIMILAC ALIMENTUM
 סימילאק אלימנטום
השתתפות עצמית של 20%:
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה
השתתפות עצמית של 25%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם אלרגיה ואי סבילות למזון
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם
NUTRILON AR
נוטרילון AR
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם בעיה של רפלוקס
מחיר מוזל כנגד מרשם 
לתינוקות עם רפלוקס
 ENFAMIL AR LIPIL
 אינפמיל ליפיל AR
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
מחיר מוזל כנגד מרשם
לתינוקות עם רפלוקס
 

כליות

מזון עלות לפי אבחנה רפואית
NEPRO HP
נפרוקר  HP
השתתפות עצמית של 20%:
 1. אי ספיקת כליות עד גיל 18.
 2. בדיאליזה אלבומין 4 ומטה.
השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18.
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
NEPRO  LP
נפרו LP
השתתפות עצמית של 20%:
אי ספיקת כליות עד גיל 18
השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות

ילדים

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
PEDIASURE
פדיאשור
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס, מחלת דיס אוטונומיה משפחתית ומחלת אטאקסיה טלנגיקטאזיה.
 2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.
השתתפות עצמית של 25%:
 1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
 2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18
NUTREN JUNIOR
נוטרן ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.
 
השתתפות עצמית של 25%:
 1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
 2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18
NUTREN JUNIOR FIBER
נוטרן ג'וניור סיבים
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. הזנה אנטרלית עד גיל 19.
 3. חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה.
השתתפות עצמית של 25%:
 1. העשרה פומית 2 ומעלה יחידות ליום עד גיל 4
 2. קרוהן - 2 יחידות ומעלה בגילאי 10-18
 
INFANTRINI
אינפנטריני
השתתפות עצמית של 20%:
דרישה תזונתית מוגברת לאחר אשפוז על רקע בעיות הזנה.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
RENASTART
רנסטרט
השתתפות עצמית של 20%:
לילדים בגילאי 0-10 הסובלים מאי ספיקה כלייתית
 

רפואי

מזון עלות לפי אבחנה רפואית
GLUCERNA PLUS
גלוצרנה פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה עם המוגלובין A1c גבוה מ-8, 2 פחיות ומעלה ליום
הזנה אנטרלית/ כולית עם המוגלובין A1c גבוה מ-8
PERATIVE RTH
פראטיב  RTH
השתתפות עצמית של 25%:
קו שני פצע לחץ
PULMOCARE RTH
פולמוקר RTH
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית ומחלת אטאקסיה טלנגיקטאזיה. 
IMPACT TRIPLE
אימפקט טריפל
השתתפות עצמית של 20%:
חולים אונקולוגיים המועמדים לניתוח במערכת העיכול וראש צוואר

הזנה אנטרלית - ללא טעם

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
OSMOLITE HN
אוסמולייט
השתתפות עצמית של 20%:
 1. הזנה אנטרלית בילדים בגילאים 4-19
 2. חולי ALS
 3. הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
לשאר האבחנות:
 • נמכר במחיר מוזל
 • מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
JEVITY
ג'ביטי
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. הזנה אנטרלית בילדים בגילאי 4-19
 3. חולי ALS
 4. הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
השתתפות עצמית של 25%:
הזנה אנטרלית קו שני
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
JEVITY PLUS
ג'יטי פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
השתתפות עצמית של 25%:
הזנה אנטרלית קו שני
EASY FIBER
איזי פייבר
השתתפות עצמית של 20%:
 1. מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
 2. הזנה אנטרלית בילדים בגילאי 4-19
 3. חולי ALS
 4. הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה

העשרה כללית

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
ENSURE PLUS
אנשור פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
ENSURE COMPACT
אנשור קומפקט
השתתפות עצמית של 20%:
לחולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל כנגד מרשם
EASY DRINK
איזי דרינק
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
NUTREN 2
נוטרן 2
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית בילדים בגילאי 4-19
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה 2 יחידות ומעלה ביום
EASY MEAL K2
איזי מיל קיי 2
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה

אבקות העשרה

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
SUPERLUNCH
סופרלאנצ'
נמכר במחיר מוזל
MEAL SHAKE
מילשייק
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
HADASSA SHAKE
הדסה שייק
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
BABY CALORIE

בייבי קלורי
השתתפות עצמית של 25%:
כנגד מרשם לגילאי 0-1 שנים
EASY CALORIE
איזי קלורי
השתתפות עצמית של 25%:
כנגד מרשם לגילאי שנה ומעלה
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
EASY SHAKE
איזי שייק
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.

אבקות חלבון

מזון עלות לפי אבחנה רפואית 
PROGIM 300 g
פרוג'ים
נמכר במחיר מוזל
PROCAS 320 g
פרו-קאס
נמכר במחיר מוזל
SUPERWHEY
אבקת חלבון מי גבינה (400g)
נמכר במחיר מוזל

הסמכות

מזון עלות לפי אבחנה רפואית 
מסמיך לפורמולות
נמכר במחיר מוזל
THICK & EASY
נמכר במחיר מוזל
DRINK EAT
דרינקיט
נמכר במחיר מוזל
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו