04 אוגוסט 2021 כ"ו אב תשפ"א
עידכון אחרון:  01.07.2021 

מזון רפואי (ייעודי) - תנאי הזכאות

עידכון אחרון:  01.07.2021 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מזון ייעודי הוא מזון הניתן בצורת אבקה או נוזל במקרים הבאים:
 1. אדם הזקוק להעשרה תזונתית בעזרת מזון ייעודי מעבר למזון הרגיל
 2. אדם הזקוק למזון ייעודי כתזונה בלעדית
 3. אדם שאינו מסוגל לאכול מזון דרך הפה ומקבל הזנה באמצעות צינורית
   

פירוט הזכאות

הזכאות נחלקת לשתי רמות של הנחה:

1. הנחה ברשת מכבי פארם

מזון ייעודי מנופק בהנחה בבתי המרקחת של רשת מכבי פארם על סמך מרשם רופא או מרשם דיאטנית. לרוב, המחיר ברשת מכבי פארם באמצעות מרשם יהיה נמוך מהמחיר המומלץ לצרכן במכבי פארם ומהמחיר בבתי מרקחת אחרים.

2. הנחה על פי אבחנה רפואית

במצבים רפואיים מסוימים זכאי החבר להנחה נוספת, כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות (מזונות רפואיים בסל הבריאות). במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית של 20%.
מכבי שירותי בריאות מקנה הנחה נוספת במגוון מצבים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות. במקרים אלו החבר ישלם השתתפות עצמית בגובה של 25-50%.
תקרת ההוצאה החודשית על מזונות ייעודיים עבור חברים עם אבחנה רפואית משתי קבוצות אלו היא 741 ₪. תקרה זו מכונה "תקרת מזון".
חלק ממוצרי המזון הייעודי מוגדרים כתרופות ותקרת ההוצאה החודשית עבורם היא  330 ₪ .

תהליך קבלת הנחה נוספת לזכאים

לקבלת ההנחה הנוספת יש להגיש למרכז הרפואי (הסניף) את המסמכים הבאים:
 1. המלצה והערכה תזונתית של דיאטנית (ממכבי או מבית חולים או מהקהילה)
 2. המלצה ומכתב רפואי מנומק (מרופא מטפל/ רופא מומחה/ רופא בבית חולים)
 3. מרשם למזון הייעודי הנדרש
   
הבקשה תאושר על ידי הגורמים המוסמכים מתחום התזונה במכבי.
תוקף ההנחה: ברוב המקרים האישור ניתן לפרק זמן של עד חצי שנה.

את המסמכים ניתן להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:


הנחיות נוספות

 • תוקף המרשם למזון ייעודי הוא 3 חודשים, אך ניתן לרכוש מזון ייעודי בבית המרקחת רק בכמות המספיקה לחודש אחד. ניתן לשוב עם המרשם כל חודש
 • הארכת תוקף ההנחה: על מנת להאריך את ההנחה, יש להגיש בקשה נוספת לפני תום פקיעת התוקף של האישור הקיים. הגשת בקשת המשך צריכה לכלול מסמכים עדכניים מדיאטנית ומרופא
 • ערעור על החלטה: ניתן להגיש ערעור על דחיית בקשה להנחה נוספת למזון ייעודי לדיאטנית מחוזית. את הערעור יש להעביר למשרד המרכז הרפואי באמצעות:
1. אפליקציית מכבי
2. אתר מכבי Online
3. מייל או בפקס למרכז הרפואי
4. בפקס אל מרכז אישורי התרופות שמספרו 03-7178135
5. פנייה למרכז הרפואי באמצעות מעטפת "אל תור"
6. פנייה ישירה למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי > 
 • ועדת חריגים למזון ייעודי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי: ניתן להגיש בקשה לסיוע ברכישת מזון ייעודי שאינו בסל הבריאות או בסל מכבי. אופן הפנייה והמסמכים שיש להגיש זהים למפורט לעיל. במקרה כזה תועלה הבקשה לוועדת חריגים של מכבי והחבר יקבל תשובה בכתב מהמרכז הרפואי
 • החזר עבור רכישת מזון ייעודי בבית מרקחת פרטי: החזר על רכישת מזון ייעודי באופן פרטי תיעשה כנגד קבלות ותינתן במקרה של:
  א. רכישת מזון ייעודי שאושר לחבר ולא ניתן היה לרכוש במכבי
  ב. רכישת מזון ייעודי שאושר לחבר והיה חסר במלאי של בית המרקחת של מכבי במקום המגורים
 • הנחות נוספות: קיימות הנחות נוספות לחולים במחלות קשות, חברים מבוגרים ואחרים. פנו למרכז הרפואי לבירורים
   

מזון רפואי ייעודי לנפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה הזקוקים למזון ייעודי ותוספי תזונה (כולל ויטמינים, מינרלים ופרוביוטיקה) כתוצאה מהתאונה, זכאים לקבלת המזון בין אם הוא כלול בסל הבריאות ובין אם לא.
למימוש הזכאות יש לקבל אישור מקדים ממכבי להשתתפות בהוצאות עבור מזון ייעודי. לשם כך יש להגיש למרכז הרפואי (הסניף) המלצה של דיאטנית המפרטת את המינון והכמות השבועית או החודשית של כל סוג מזון.
במקרים שבהם התכשיר שהומלץ אינו תכשיר בסיסי, על המלצת הדיאטנית לכלול פירוט של הצורך הרפואי בגינו ניתנה עדיפות לתכשיר זה על פני תכשירים אחרים המיועדים להתחלת הטיפול או להעשרה בסיסית. יש לפרט האם היה ניסיון קודם במזון ייעודי שלא צלח.
נפגע המרותק לביתו - דיאטנית מהיחידה לביקורי בית תבצע הערכה תזונתית ותמליץ על הטיפול התזונתי הנדרש.
את המלצת הדיאטנית יש להעביר למרכז הרפואי (הסניף) באמצעות מייל, פקס, דואר רשום או במסירה ישירה למשרדי המרכז הרפואי.

מגבלה כמותית למזון רפואי ייעודי

מזון ייעודי מנופק בכמות הנדרשת לחודש אחד בלבד. על חלק מהמזונות הייעודיים ישנה מגבלה כמותית לרכישה במכביפארם או בבתי מרקחת שבהסדר (כמפורט בטבלה מטה).
במקרה שבו החבר מבקש לרכוש מזון ייעודי מעבר למגבלה הכמותית המצוינת מטה, הרוקח יעדכן את החבר על המגבלה הכמותית, ינפק את הכמות שהמערכת מאפשרת ויצייד אותו במכתב המפרט את האפשרות להגשת בקשה לחריגה כמותית.
את הבקשה לכמות חריגה חודשית של אחד ממזונות אלה יש להגיש במרכז הרפואי תוך המצאת מכתב רפואי מתאים מהרופא המטפל / דיאטנית מטפלת ומרשם.

רשימת המזונות הייעודיים והכמות המקסימלית הניתנת לרכישה חודשית ללא אישור חריג

מזון ייעודיכמות חודשית מקסימלית
BABY CALORIE 5 קופסאות
EASY CALORIE 2 קופסאות
NEOCATE JUNIOR 10 קופסאות
NEOCATE LCP 15 קופסאות
INFATRINI 200 בקבוקים
ENFAMIL AR 1 LIPIL 15 קופסאות
ENFAMIL AR 2 LIPIL 15 קופסאות
NUTRILON AR 15 קופסאות
NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1  15 קופסאות
NUTRAMIGEN LGG LIPIL 2 15 קופסאות
NUTRAMIGEN PURAMINO  15 קופסאות
NUTRILON PEPTI JUNIOR 15 קופסאות
PREGESTIMIL LIPIL  15 קופסאות
RENASTART  15 קופסאות
SIMILAC 60/40 MILK  15 קופסאות
SIMILAC ALIMENTUM  15 קופסאות
PEDIASURE 90 בקבוקים
PEPTAMEN JUNIOR 90 קרטוניות
NUTREN JUNIOR 90 קרטוניות
NUTREN JUNIOR FIB 90 קרטוניות
GLUCERNA PLUS 45 יחידות
MODULEN 15 יחידות
ENSURE PLUS ADVANCE 45 יחידות
ENSURE COMPACT 45 יחידות

האם ניתן לחרוג מהמגבלה?

ניתן לפנות לרופא המטפל או לדיאטנית המטפלת בבקשה להגדלת המכסה החודשית.
אם הרופא או הדיאטנית סבורים כי יש הצדקה רפואית להגדלת המגבלה החודשית, הם יציידו את החבר במכתב המלצה מפורט לכמות חודשית מוגדלת.
לאחר קבלת המכתב יש להגיש את מכתב ההמלצה ואת המרשם הרפואי לצורך הגשת בקשה לאישור כמותי עבור המזון הייעודי.
במידה והבקשה תאושר בית המרקחת יהיה רשאי לנפק מזון זה בכמות גדולה מהרגיל.
לאיתור מרכז רפואי >

רשימת הנחות למזון רפואי ייעודי

בטבלאות אלו מרוכזים מוצרי המזון הייעודי העיקריים שנמכרים בהנחה לחברי מכבי. ההנחה נחלקת לשני סוגים:
 1. מוצרים שעליהם משולמת השתתפות עצמית בגובה אחוז מסויים ממחיר המוצר. על מוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית למזון ייעודי, אלא אם צויין אחרת. התקרה עומדת כיום על סך של 741 ₪ לחודש.
 2. מוצרים שנמכרים במחיר מוזל. על חלק ממוצרים אלו חלה תקרת השתתפות עצמית לתרופות. העומדת על סך של 330 ₪ .
אם לא מצאתם את המוצר הרצוי, גשו למרכז הרפואי בצירוף המלצת הדיאטנית והרופא המטפל.

גסטרו

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
MODULEN IBD
מודולן
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים עם IBD
השתתפות עצמית של 50%:
קו שני למבוגרים עם מחלת קרוהן למשך חודשיים
PEPTAMEN PREBIO
פפטמן פרה-ביו
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
העשרה תזונתית במצבים של בעיות ספיגה במערכת העיכול (החל מגיל 13)
PEPTAMEN AF
פפטמן AF
השתתפות עצמית של 25%:
בבעיות ספיגה - רצף טיפולי לאחר טיפול באשפוז
VITAL1.5
ויטל 1.5
השתתפות עצמית של 20%:
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה.
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
העשרה תזונתית במצבים של בעיות ספיגה במערכת העיכול
PEPTAMEN JUNIOR
פפטמן ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
תת תזונה בעיות ספיגה ילדים גילאי 1-10
הזנה אנטרלית בגילאי 4-19
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה, בעיות ספיגה ילדים גילאי 11-18
NEOCATE
נאוקייט
השתתפות עצמית של 20%:
בעיות ספיגה.
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
מושתלי כבד
השתתפות עצמית של 25%:
תינוקות עם בעיות ספיגה - כנגד מרשם
NEOCATE JUNIOR
נאוקייט ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
בעיות ספיגה.
השתתפות עצמית של 50%:
בעיות ספיגה - כנגד מרשם
PREGESTIMIL LIPIL
פרג'סטמיל ליפיל
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
לשאר האבחנות:
השתתפות עצמית של 50% כנגד מרשם רופא/דיאטן.
PUREAMINO
פוראמינו
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים חולי סרטן עד גיל שנה
קו שני לטיפול בבעיות ספיגה ואלרגיה למזון.
NUTRAMIGEN 1
נוטרמיגן 1
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
לילדים חולי סרטן - עד גיל שנה.
השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם.
NUTRAMIGEN 2
נוטרמיגן 2
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
ילדים חולי סרטן עד גיל שנה.
השתתפות עצמית של 25%:
מחלות גנטיות אחרות.
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם.
NUTRILON PEPTI JUNIOR
נוטרילון פפטי ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים חולי סרטן עד גיל שנה
חולי ציסטיק פברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם אלרגיה ואי סבילות למזון
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם
SIMILAC ALIMENTUM
 סימילאק אלימנטום
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים חולי סרטן מגיל שנה עד 12 המצויים בסיכון לתת תזונה
השתתפות עצמית של 25%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם אלרגיה ואי סבילות למזון
השתתפות עצמית של 50%:
אלרגיה ואי סבילות למזון כנגד מרשם
NUTRILON AR
נוטרילון AR
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית עם בעיה של רפלוקס
מחיר מוזל כנגד מרשם 
לתינוקות עם רפלוקס
 ENFAMIL AR LIPIL
 אינפמיל ליפיל AR
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
מחיר מוזל כנגד מרשם
לתינוקות עם רפלוקס
 

כליות

מזון עלות לפי אבחנה רפואית
NEPRO HP
נפרוקר  HP
השתתפות עצמית של 20%:
אי ספיקת כליות עד גיל 18.
דיאליזה אלבומין 4 ומטה.
השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18.
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
NEPRO  LP
נפרו LP
השתתפות עצמית של 20%:
אי ספיקת כליות עד גיל 18
השתתפות עצמית של 25%:
אי ספיקת כליות מעל גיל 18
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות

רפואי

מזון עלות לפי אבחנה רפואית
GLUCERNA PLUS
גלוצרנה פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה עם המוגלובין A1c גבוה מ-8, 2 פחיות ומעלה ליום.
הזנה אנטרלית/ כולית עם המוגלובין A1c גבוה מ-8.
PERATIVE RTH
פראטיב  RTH
השתתפות עצמית של 25%:
קו שני פצע לחץ
PULMOCARE RTH
פולמוקר RTH
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס, דיסאוטונומיה משפחתית ואטאקסיה טלנגיקטאזיה 
השתתפות עצמית של 25%:
העשרה תזונתית ב-COPD
IMPACT TRIPLE
אימפקט טריפל
השתתפות עצמית של 20%:
חולים אונקולוגיים המועמדים לניתוח במערכת העיכול וראש צוואר

הזנה אנטרלית - ללא טעם

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
OSMOLITE HN
אוסמולייט
השתתפות עצמית של 20%:
הזנה אנטרלית אצל ילדים בגילאים 4-19
חולי ALS
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
ילדים חולי סרטן בגילאי 1-19
לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
JEVITY
ג'ביטי
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית
הזנה אנטרלית אצל ילדים בגילאי 4-19
חולי ALS
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
JEVITY PLUS
ג'יטי פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
 
EASY FIBER
איזי פייבר
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ומחלת דיס אוטונומיה משפחתית.
הזנה אנטרלית אצל ילדים בגילאי 4-19
חולי ALS
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה

אבקות העשרה

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
SUPERLUNCH
סופרלאנצ'
נמכר במחיר מוזל
MEAL SHAKE
מילשייק
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
HADASSA SHAKE
הדסה שייק
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
BABY CALORIE

בייבי קלורי
השתתפות עצמית של 25%:
כנגד מרשם לגילאי 0-1 שנים
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים חולי סרטן מגיל שנה עד גיל 12, המצויים בסיכון לתת תזונה.
EASY CALORIE
איזי קלורי
השתתפות עצמית של 25%:
כנגד מרשם לגילאי שנה ומעלה.
השתתפות עצמית של 50%:
תת תזונה.
EASY SHAKE
איזי שייק
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.

אבקות חלבון

מזון עלות לפי אבחנה רפואית 
PROGIM 300 g
פרוג'ים
נמכר במחיר מוזל
PROCAS 320 g
פרו-קאס
נמכר במחיר מוזל
SUPERWHEY
אבקת חלבון מי גבינה (400g)
נמכר במחיר מוזל

הסמכות

מזון עלות לפי אבחנה רפואית 
מסמיך לפורמולות
נמכר במחיר מוזל
THICK & EASY
נמכר במחיר מוזל
DRINK EAT
דרינקיט
נמכר במחיר מוזל

העשרה כללית

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
ENSURE PLUS
אנשור פלוס
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
ילדים חולי סרטן בגילאי 1-19
לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל
מוצר זה נכלל בתקרת ההשתתפות העצמית לתרופות
ENSURE COMPACT
אנשור קומפקט
השתתפות עצמית של 20%:
לחולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה

לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל כנגד מרשם
ENSURE PLUS ADVANCE
אנשור פלוס אדוונס
השתתפות עצמית של 20%:
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
השלמה תזונתית למשך 90 יום עבור מבוגרים בני 65 ומעלה בתת תזונה, לאחר ניתוח שבר בצוואר הירך

לשאר האבחנות:
נמכר במחיר מוזל כנגד מרשם
EASY DRINK
איזי דרינק
השתתפות עצמית של 20%:
מחלת ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
ילדים חולי סרטן בגילאי 1-19
EASY DAILY
איזי דיילי
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית אצל ילדים בגיל 4-19
הזנה אנטרלית אצל מבוגרים מגיל 19 ומעלה
NUTREN 2
נוטרן 2
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית בילדים בגילאי 4-19
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה 2 יחידות ומעלה ביום
EASY MEAL K2
איזי מיל קיי 2
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ALS
הזנה אנטרלית במבוגרים מגיל 19 ומעלה
חולים אונקולוגים בגילאי 14-19 בסיכון לתת תזונה
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה 2 יחידות ומעלה ביום או 500 מ"ל ביום.

ילדים

מזוןעלות לפי אבחנה רפואית
PEDIASURE
פדיאשור
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס, דיסאוטונומיה משפחתית ואטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית עד גיל 19
ילדים חולי סרטן בגיל 1-19
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה עד גיל 4: 2 יחידות ומעלה
חולי קרוהן בגיל 10-18: 2 יחידות ומעלה
NUTREN JUNIOR
נוטרן ג'וניור
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית.
הזנה אנטרלית עד גיל 19.
ילדים חולי סרטן בגיל 1-19
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה עד גיל 4, 2 יחידות ומעלה
חולי קרוהן בגיל 10-18: 2 יחידות ומעלה
NUTREN JUNIOR FIBER
נוטרן ג'וניור סיבים
השתתפות עצמית של 20%:
חולי
ציסטיק פיברוזיס ודיסאוטונומיה משפחתית
הזנה אנטרלית עד גיל 19
חולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה
ילדים חולי סרטן בגיל 1-19
השתתפות עצמית של 25%:
תת תזונה עד גיל 4: 2 יחידות ומעלה
חולי קרוהן בגילאי 10-18, 2 יחידות ומעלה
NUTREN JUNIOR 1.5
נוטרן ג'וניור 1.5
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס, דיסאוטונומיה משפחתית ואטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית לילדים בגיל 4-19
ילדים חולי סרטן בגיל 1-19
העשרה לילדים עד גיל 4 עם צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן
INFANTRINI
אינפנטריני
השתתפות עצמית של 20%:
חולי ציסטיק פיברוזיס, דיסאוטונומיה משפחתית ואטאקסיה טלנגיקטאזיה
הזנה אנטרלית לילדים בגיל 4-19
ילדים חולי סרטן בגיל 1-19
העשרה לילדים עד גיל 4 עם צרכים תזונתיים לאורך זמן
RENASTART
רנסטרט
השתתפות עצמית של 20%:
ילדים בגיל 0-10 הסובלים מאי ספיקה כלייתית