16 אוגוסט 2018 ה' אלול תשע"ח
עידכון אחרון:  29.04.2013 

אביזרי חמצן לטיפול בבית - תנאי הזכאות

ציוד מיוחד לאספקת חמצן הנועד לטיפול במצבים רפואיים מסויימים.
עידכון אחרון:  29.04.2013 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות

חברי מכבי הזקוקים לסיוע נשימתי באמצעות מערכת העשרה בחמצן יכולים לקבלה לביתם. 
סוגי האביזרים הנכללים בזכאות זו:
 • בלון חמצן – גליל קבוע
 • גליל חמצן נייד
 • מערכת חמצן נוזלי
 

עלות

 • עבור ציוד החמצן הביתי תגבה השתתפות העצמית בגובה של 10% משכירות האביזר, הנעה בין 7-10 ₪ למחולל וגליל וכ- 70 ₪ למערכת חמצן נוזלי.
 • חולים במחלות קשות פטורים מתשלום ההשתתפות העצמית. 
 

הנחיות ומידע

נדרשת הפנייה מרופא ריאות או מרופא מומחה המטפל בבית החולים, המפרט את האבחנה, את סוג מכשיר החמצן הדרוש ואת המינונים.

לקבלת התחייבות לגליל חמצן:

 • התחייבות ראשונה למטופל חדש -  יש לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת התחייבות בהתאם להפניית הרופא. ההתחייבות תינתן ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • התחייבויות המשכיות (התחייבות שנייה ואילך) - אין צורך לפנות למרכז הרפואי. ההתחייבות מופקת באופן אוטומטי ומועברת ישירות לספק. ההשתתפות העצמית תיגבה באופן אוטומטי מהוראת הקבע של החבר, כפי שמעודכנת במכבי. 
 
המרכז הרפואי יפקסס את ההתחייבות לספק והספק ייצור קשר עם החבר המבוטח ו/או משפחתו לתיאום.

ספקי ציוד

בחירת הספק תיעשה על ידי מכבי, בהתאם לסוג הציוד הנחוץ. החברות שלמכבי יש עימן הסכם לאספקת השירות:
 • מדוקס – טל' 08-8565682
  לאתר החברה >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
 • קלינטיקה (רק חמצן נוזלי) – טל' 1599-555-200
  במחוז הצפון – 052-2699857
  בשאר המחוזות – 052-4376827
  לאתר החברה >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו