26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  11.12.2011  באדיבות ה 

התמכרויות - מידע רפואי

Addictions
מעודכן לתאריך  11.12.2011  באדיבות ה 

הטיפול בהתמכרות

מתי לפנות לקבלת עזרה?

ככל שמקדימים לפנות לעזרה מקצועית כך ייטב. עדויות רבות מצביעות על כך שככל שההתערבות מוקדמת יותר כך עולים סיכויי ההצלחה. הבעיה היא שבמקרים רבים המכור מסרב להודות בבעיה, ולכן כאשר בן משפחה, חבר או מעביד מזהים בעיה העלולה להיות קשורה להתמכרות, טוב יעשו אם ישוחחו על כך בעדינות עם המתמכר וימליצו לו לפנות לעזרה מקצועית.
רצוי לא להיות ביקורתי כלפי המתמכר ולא לתקוף אותו, אלא לתת לו את התחושה שהבעיה שלו היא בעיה רפואית כמו כול בעיה אחרת, ושטיפול הולם ישפר את חייו. לתמיכה של אנשים הנמצאים בסביבת המתמכר (כל עוד הם עצמם אינם סובלים בפועל מהתמכרות) יש השפעה חיובית על הצלחת הטיפול.

למי פונים?

ניתן להיוועץ ברופא המשפחה באשר לקשת הפיתרונות המומלצת. זו כוללת כמובן  פסיכולוגים ופסיכיאטרים אך גם מרכזי טיפול וסיוע כוללניים. קיימים מרכזי טיפול ומטפלים שהתמחו בהתמכרות מסוימת וקיימים כאלו שהתמחו בגמילה בכלל, תוך הסתייעות בשיטה זו או אחרת.
חלק ממוקדי הסיוע הם יומיים ונמצאים בתוך הקהילה (מכבי מפעילה כאלו, למשל במרפאת השל"ה בתל-אביב ואף מספר מרכזים רפואיים דוגמת המרכז הרפואי תל אביב על שם סוראסקי) וחלקם מחוצה לה (דוגמת כפר איזון). אלו מסייעים למתמכר הן בהליכי הגמילה והן באימוץ אורח חיים חדש.
אף מספר רשויות מפעילות מרכזים לטיפול בהתמכרויות וכן קיימות קבוצות תמיכה שונות ברחבי הארץ המכונות 'קבוצת NA – מכורים אנונימיים'. האחרונות מופעלות על ידי מתמכרים נקיים מסמים, אלכוהול או התמכרויות אחרות. קבוצת AA עוסקת למשל בסיוע למכורים לאלכוהול.  
בנושא הגמילה מעישון מציעה מכבי תוכניות משולבות אשר כוללות טיפול התנהגותי ותרופתי, ומתנהלות בשני מסלולים חלופיים. פרטים נוספים ניתן למצוא בכתבה 'חיים ללא עישון'.

מה כולל הטיפול?

הטיפול הוא אישי, תפור לפי מידותיו של המתמכר ולעיתים קשור למושא ההתמכרות (למשל גמילה מעישון). שיטות טיפוליות המשלבות טיפול תרופתי יחד עם טיפול באמצעות שיחות המתמקדות בשינוי דרכי החשיבה של המטופל, כך שיובילו לשינוי התנהגותי, נמצאו יעילות.
הטיפול מתחיל בשיחה המבהירה שמטרת הטיפול היא התנזרות מהגורם הממכר, מדגישה בפני המתמכר שעליו להאמין בכך שהוא מסוגל לשנות את אורח חייו ושכתוצאה מהשינוי חייו ישתפרו.
במהלך השיחות נמנע המטפל לגנות את המתמכר, ודן עמו כיצד יראו חייו בעתיד, מהם החסמים או המצבים עימם הוא צריך להתמודד בתהליך השינוי ובאלו דרכים ניתן לסייע לו בכך. בעקבות זיהוי המצבים הקשים עבור המטופל מגבש המטפל תוכניות התמודדות.
לאחר שהמתמכר מחליט על דבקותו במטרה ועל הפעולות שהוא צריך לבצע כדי להשיג אותה, מצופה ממנו שיגייס את כל המשאבים האפשריים העומדים לרשותו, לרבות תמיכת משפחה וחברים. הכוונה היא למשל שחבר יציע למכור לאלכוהול סביבת פעילות נטולת אלכוהול, כמו סרט או פעילות ספורטיבית במקום לצאת לשתות משהו. 
שינוי אורח החיים הוא צעד משמעותי בדרך להשגת גמילה, כי במקרים רבים כל אורח החיים של המתמכר סובב סביב השימוש או ההשגה של החומר או המצב הממכר, וסביב ההתמודדות עם ההשפעות הנלוות. החלק הקשה בגמילה אינו דווקא הפסקת הצריכה של החומר או המצב, אלא השמירה על השינוי באורח החיים שמונע שיבה להתמכרות.

האם החלמה פירושה התנזרות תמידית מהחומר הממכר?

ברוב המקרים כן. במקרה של סמים, גמילה יעילה מחייבת התנזרות מוחלטת. במקרה של אלכוהול רק חלק קטן מהמתמכרים מסוגלים לשמור על מידה מתונה של שתייה.
מניעת הידרדרות ושיבה למצב של התמכרות מחייבת:
  • סילוק או הימנעות מהגורמים להתמכרות (כולל נפשיים וסביבתיים). 
  • בחירת פעילויות חלופיות המקנות סיפוק,הנאה ושלווה.
  • איתור דרכים להתמודדות עם קשיים רגשיים ובדידות.
  • יצירת קשרים חדשים עם אנשים שאינם משתמשים בגורם הממכר (לדוגמה, סמים או אלכוהול).
  • להיות בקשר עם אנשים שהחלימו, כיוון שאלו מסוגלים לתמוך ולהבין.