26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  03.04.2022 

החיסון המחומש ('מחומשת')

החיסון המחומש ניתן נגד דיפתריה (D), טטנוס (T), שעלת (aP), המופילוס אינפלואנזה Hib) b) ושיתוק ילדים (IPV)

DTaP+IPV+Hib Vaccine
מעודכן לתאריך  03.04.2022 

מתן החיסון

צורת המתן

החיסון המחומש נגד דיפתריה, טטנוס, שעלת, שיתוק ילדים ודלקת קרום המוח שנגרמת על ידי החיידק המופילוס אינפלואנזה מסוג B ניתן בהזרקה לשריר הירך.
אפשר לתת את החיסון בו זמנית עם חיסונים נוספים, אך יש להשתמש במזרקים נפרדים ולהזריק לאזורי גוף שונים.

באיזה גיל ניתן?

על מנת למנוע את המחלות יש להקפיד על קבלת כל מנות החיסון המחומש במועד, כנדרש.
החיסון לתינוקות ניתן בארבע מנות:
 • מנה ראשונה - בגיל חודשיים.
 • מנה שנייה - בגיל 4 חודשים.
 • מנה שלישית – בגיל 6 חודשים.
 • מנה רביעית – בגיל 12 חודשים.
 
בגילאי בית הספר ובמועד הגיוס לצה"ל ינתנו מנות חיסון נוספות, כמפורט:
 • בגיל 7 (כיתה ב') – חיסון משולב נגד דיפתריה-טטנוס-שעלת וחיסון מומת נגד שיתוק ילדים.
 • בגיל 13 (כיתה ח') – חיסון משולב נגד דיפתריה-טטנוס-שעלת.
 • בגיל 18– חיסון משולב נגד דיפתריה וטטנוס. חיסון זה ניתן בעת הגיוס לצה"ל, בבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם).
 

מועד תחילת ההשפעה ומשך ההשפעה

הגוף מתחיל לייצר נוגדנים כנגד חמשת המחלות תוך שבועיים-שלושה לאחר החיסון הראשון. היעילות החיסונית המרבית מתקבלת כחודש לאחר הזרקת 3 מנות החיסון הראשונות.
בהתאם לדיווחים קיימים, משך השפעת החיסונים הוא כמפורט להלן:
 • דיפתריה – כ- 10 שנים.
 • טטנוס – 5-10 שנים.
 • שעלת – שנים רבות. העמידות החיסונית יורדת בגיל מבוגר.
 • שיתוק ילדים – 4 שנים לכל הפחות.
 • דלקת קרום המוח הנגרמת על ידי המופילוס אינפלואנזה מסוג B – שנים רבות.
 
אף שהחיסונים הכלולים בחיסון המחומש הם בעלי השפעה חיסונית ממושכת יש צורך לקבל מנות דחף נוספות של חלקם, כמפורט:
 • בגילאי בית הספר ובעת הגיוס לצה"ל.
 • בעת נסיעות לאזורים בסיכון, אם עברו שנים רבות מאז החיסון וחלה ירידה ביעילות החיסונית.
 • על פי צורך, בגיל מבוגר.
 

היכן ניתן לקבל?

לתינוקות ניתן החיסון המחומש במסגרת טיפות החלב והתחנות לבריאות המשפחה. בגילאי בית הספר יחוסנו הילדים על ידי שירותי הבריאות לתלמיד שמפעיל משרד הבריאות. במועד הגיוס יחוסנו המתגייסים בבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם).

אופן נטילת החיסון

אצל תינוקות יוזרק החיסון לאזור הקדמי-צדדי של שריר הירך.
על המתחסנים להישאר בהשגחה במשך 15 דקות לאחר ההזרקה על מנת לנטר את מצבם הרפואי בעקבות קבלת החיסון. במידה שמתפתחת תגובה חריגה ינתן במקום טיפול רפואי ראשוני.