17 מאי 2021 ו' סיון תשפ"א
מעודכן לתאריך  14.03.2021 

החיסון המחומש ('מחומשת')

החיסון המחומש ניתן נגד דיפתריה (D), טטנוס (T), שעלת (aP), המופילוס אינפלואנזה Hib) b) ושיתוק ילדים (IPV)

DTaP+IPV+Hib Vaccine
מעודכן לתאריך  14.03.2021 

צורת המתן

חיסוני הדחף נגד דיפתריה, טטנוס, שעלת ושיתוק ילדים ניתנים לילדים ולמתבגרים בהזרקה לתוך השריר בחלק העליון של הזרוע.
אפשר לתת את החיסון בו זמנית עם חיסונים נוספים, אך יש להשתמש במזרקים נפרדים ולהזריק לאזורי גוף שונים.

באיזה גיל ניתן?

על מנת למנוע את המחלות יש להקפיד על קבלת כל מנות החיסון וחיסוני הדחף במועד, כנדרש.
חיסוני הדחף ינתנו כמפורט:
  • בגיל 7 (כיתה ב') – TdaP/IPV. חיסון משולב נגד דיפתריה-טטנוס-שעלת וחיסון מומת נגד שיתוק ילדים.
  • בגיל 13 (כיתה ח') – TdaP חיסון משולב נגד דיפתריה-טטנוס-שעלת (ללא שיתוק ילדים).
  • במועד הגיוס לצה"ל (בבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם)) - חיסון דחף נוסף המשלב תרכיבים נגד דיפתריה וטטנוס בלבד.
 

מועד תחילת ההשפעה ומשך ההשפעה

הגוף מתחיל לייצר נוגדנים נגד המחלות תוך שבועיים-שלושה ממועד קבלת החיסון הראשון בגיל חודשיים. היעילות החיסונית המרבית מתקבלת כחודש לאחר הזרקת 3 מנות החיסון הראשונות. חיסוני הדחף הניתנים בגילאי בית הספר ממריצים את ייצור הנוגדנים ומחזקים ומאריכים את העמידות של מערכת החיסון נגד דיפתריה, טטנוס, שעלת ושיתוק ילדים.
בהתאם לדיווחים קיימים, משך השפעת החיסונים הוא כמפורט להלן:
  • דיפתריה – כ- 10 שנים.
  • טטנוס – 5-10 שנים.
  • שעלת – שנים רבות. העמידות החיסונית יורדת בגיל מבוגר.
  • שיתוק ילדים – 4 שנים לכל הפחות.
 
אף שהחיסונים הכלולים בחיסוני הדחף הם בעלי השפעה חיסונית ממושכת יש צורך לקבל מנות דחף נוספות של חלקם, כמפורט:
  • בעת הגיוס לצה"ל.
  • בעת נסיעות לאזורים בסיכון, אם עברו שנים רבות מאז החיסון וחלה ירידה ביעילות החיסונית.
  • על פי צורך, בנסיבות מיוחדות (לדוגמה, אחרי השתלת מח).
 

היכן ניתן לקבל?

בגילאי בית הספר יחוסנו הילדים על ידי שירותי הבריאות לתלמיד שמפעיל משרד הבריאות. במועד הגיוס יחוסנו המתגייסים בבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם).

אופן נטילת החיסון

אצל ילדים יוזרק החיסון לתוך השריר בחלק העליון של הזרוע. אין להזריק מתחת לעור. תהליך החיסון מהיר מאד, מבוצע באמצעות מחט קטנה ודקיקה ואינו גורם לכאב. תיתכן תחושת דקירה קלה בלבד.
יש לנהוג משנה זהירות בהזרקת החיסון למתחסנים הסובלים מבעיות קרישה ומנטייה לדימומים (לדוגמה, חולי המופיליה או חולים הסובלים מרמה נמוכה של טסיות הדם) עקב החשש לדימום מוגבר בעקבות ההזרקה. במקרים אלו יש ללחוץ על אזור ההזרקה במשך 2 דקות לפחות, מבלי לשפשף אותו.
על המתחסנים להישאר בהשגחה במשך 20-30 דקות לאחר ההזרקה על מנת לנטר את מצבם הרפואי בעקבות קבלת החיסון. במידה שמתפתחת תגובה חריגה ינתן במקום טיפול רפואי ראשוני.