29 ספטמבר 2020 י"א תשרי תשפ"א

שימוש במושבי בטיחות

Car seats

מבוא

תקנות התעבורה משנת 2004 מחייבות שימוש במושבי בטיחות לצורך הסעת תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל 9. לפיכך בכל נסיעה, גם קצרה או במהירות איטית, יש לחגור את הילד במושב הבטיחות המתאים לגילו. 
שימוש נכון במושבי בטיחות מתאימים מפחית בכ- 70% את הפגיעות החמורות ומקרי המוות של ילדים בעקבות תאונות דרכים. 
המושב האחורי ברכב נחשב לבטוח יותר בהשוואה למושב הקדמי. אין להסיע תינוק או ילד עד גיל 8 שנים במושב הקדמי אלא אם הוא יושב במושב בטיחות מתאים וכרית האויר מול מושב זה נותקה. 
 
  • אם רכבכם היה מעורב בתאונה ומושב הבטיחות נפגע יש להחליפו. אין להשתמש במושב בטיחות שנפגע בתאונה.
  • אין להשאיר ילד ברכב ללא השגחה, גם אם הוא רתום במושב בטיחות מתאים.
 
לפני כל נסיעה מומלץ לוודא שמושב הבטיחות מעוגן כיאות למושב הרכב. 
טרם תחילת הנסיעה מומלץ לוודא שרצועות מושב הבטיחות מהודקות היטב לגוף הילד. אם אפשר להכניס יותר מאצבע אחת ברווח בין גוף הילד לבין הרצועה משמעות הדבר שהרצועה אינה הדוקה מספיק.